Staże i stypendia zewnętrzne | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Staże i stypendia zewnętrzne

 • 2022-06-14

  Program stażowy „Global at Venice” dla doświadczonych naukowców do 8 lat po uzyskaniu stopnia doktora

  GLOBAL_AT_VENICE to 60-miesięczny projekt Marie Skłodowska-Curie - COFUND realizowany przez Ca' Foscari University of Venice. Program oferuje międzynarodowe, interdyscyplinarne i międzysektorowe szkolenie dla 15 stypendystów pochodzących z całego świata. Celem programu jest wzmocnienie programów nauczania wybitnych naukowców, zapewniając w ten sposób Europie, jak i całemu i...

 • 2022-05-30

  Stypendia rządu włoskiego dla studentów i naukowców

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Włoch w ramach działań mających na celu rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, nauki i technologii oraz promocji języka i kultury włoskiej na świecie oferuje stypendia dla studentów i naukowców, którzy pragną odbyć studia II stopnia (od 6 do 9 miesięcy), staże dla doktorantów (od 6 do 9...

 • 2022-05-30

  Staże naukowe we Wspólnym Centrum Badawczym KE (JRC)

  Wspólne Centrum Badawcze UE (Joint Research Centre – JRC) zachęca do udziału w płatnych stażach organizowanych przez instytuty naukowo-badawcze JRC. Udział w stażu jest dedykowany dla absolwentów szkół wyższych, którzy uzyskali dyplom nie później niż 5 lat temu. Celem jest zdobycie doświadczenia przez absolwentów uczelni. Staże realizowane są w obszarach tematycznych...

 • 2022-05-17

  Marie Skłodowska-Curie DOCTORAL NETWORKS

  Projekty Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks mają na celu wykształcenie twórczych, innowacyjnych i elastycznych pracowników nauki, zdolnych do odpowiedzi na obecne i przyszłe wyzwania oraz umiejących przekształcić wiedzę i pomysły w produkty i usługi, przyczyniające się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych. O projekt aplikuje konsorcjum uniwersytetów,...

 • 2022-05-17

  Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

  Istotą programu są indywidualne stypendia badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla naukowców ze stopniem doktora. Program umożliwia rozwój kreatywności oraz uzyskanie nowych umiejętności poprzez pracę nad indywidualnym, interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym, a także dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej. Wniosek mogą złożyć naukowcy posiadający...

 • 2022-05-17

  Program stypendialny ETH Zürich Postdoctoral Fellowship

  Program stypendialny ETH Zürich Postdoctoral Fellowship (ETH Fellows) wspiera przyjeżdżających badaczy ze stopniem doktora. Program ma na celu wspieranie naukowców, którzy wykazali już doskonałość naukową na wcześniejszych etapach kariery. Wnioski w programie muszą zostać złożone wspólnie przez kandydata, jak i osobę goszczącą – profesora ETH Zürich chętnego do...

 • 2022-05-17

  Nagrody Naukowe „Polityki”

  Do 8 czerwca 2022 r. przyjmowane są zgłoszenia młodych naukowców do 22. Edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Lista 15 finalistów zostanie opublikowana 14 września, a lista laureatów ogłoszona zostanie w październiku. Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą...

 • 2022-04-08

  Research Fellowship Program – Japonia

  Research Fellowship Program przeznaczony jest dla naukowców po doktoracie do 49 roku życia z obszaru nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. Warunki przystąpienia do programu: wniosek mogą złożyć osoby będące innej narodowości niż japońskiej, przed złożeniem wniosku kandydaci muszą posiadać otrzymane zaproszenie (akceptację na przyjazd) z instytucji...