Program stażowy „Global at Venice” dla doświadczonych naukowców do 8 lat po uzyskaniu stopnia doktora | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-14

Program stażowy „Global at Venice” dla doświadczonych naukowców do 8 lat po uzyskaniu stopnia doktora

Ca' Foscari University of Venice
GLOBAL_AT_VENICE to 60-miesięczny projekt Marie Skłodowska-Curie - COFUND realizowany przez Ca' Foscari University of Venice. Program oferuje międzynarodowe, interdyscyplinarne i międzysektorowe szkolenie dla 15 stypendystów pochodzących z całego świata.

Celem programu jest wzmocnienie programów nauczania wybitnych naukowców, zapewniając w ten sposób Europie, jak i całemu i światu pulę badaczy zdolnych do wypełnienia luki między badaniami akademickimi i stosowanymi oraz między badaniami naukowymi a rynkiem.

W ramach programu nawiązywana jest współpraca z Institute for Global Challenges of Ca' Foscari w sześciu multidyscyplinarnych obszarach badawczych.

Inicjatywa ta jest wdrażana przez Ca’ Foscari wraz z partnerami korporacyjnymi, w tym strategicznymi ośrodkami badawczymi, nieakademickimi sieciami firm spin-off oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami, do których stypendyści będą mogli być oddelegowani lub w których będą prowadzić działalność badawczą i szkoleniową.

Całkowity budżet programu wynosi 2 362 000 €, w ramach którego dostępnych jest 15 stanowisk dla stypendystów o międzynarodowym profilu. Program adresowany jest do doświadczonych badaczy z maksymalnie 8-letnim doświadczeniem od momentu ukończenia doktoratu w dniu zakończenia rekrutacji do konkursu.

Każdemu laureatowi Program oferuje stypendium przyjazdowe trwające 24 miesiące.

Tematyka projektów badawczych jest proponowana przez kandydatów (zastosowane zostału tutaj tzw. podejście oddolne). Tematyka badawcza powinna być dostosowana do jednego lub więcej obszarów badawczych będących przedmiotem zainteresowania sześciu globalnych instytutów badawczych (RI) na Uniwersytecie Ca' Foscari w Wenecji.

Stypendyści w ramach Programu będą mieli możliwość pracy w stymulującym i międzynarodowym środowisku z doświadczonymi superwizorami z różnych dyscyplin i z różnych organizacji, aby rozwiązywać problemy na dużą skalę, z którymi świat będzie musiał się zmierzyć. Ponadto skorzystają oni z zestawu inicjatyw i dodatkowych możliwości rozwoju kariery i ścieżki badawczej.

Program jest otwarty do dnia 5 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

6 wyświetleń