Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • Dyrektor Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • Profesor uczelni
  • Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
  • Adiunkt
Profesor uczelni
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Starszy specjalista
Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej
  • Dyrektor Instyt. Nanotechnologii i Inżyn. Materiał
  • Profesor uczelni
  • Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
  • Profesor uczelni
  • Profesor uczelni
  • Z-ca dyrektora ds. infrastruktury badawczej
Profesor uczelni
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Starszy specjalista naukowo-techniczny
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Starszy specjalista
Dziekanat Wydziału
Kierownik sekcji
Administracja Wydziału
Dyrektor Administracyjny Wydziału
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Specjalista informatyk
Samodzielny referent
Samodzielny referent
Starszy specjalista
Starszy specjalista
Starszy specjalista
Starszy specjalista
Starszy specjalista
Technik informatyk
Robotnik wysoko wykwalifikowany