Skład osobowy | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Skład osobowy

Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • Dyrektor Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • Profesor uczelni
  • Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
  • Adiunkt
Profesor uczelni
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Starszy specjalista naukowo-techniczny
Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej
  • Dyrektor Instyt. Nanotechnologii i Inżyn. Materiał
  • Profesor uczelni
  • Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
  • Profesor uczelni
Profesor uczelni
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Specjalista naukowo-techniczny
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Dziekanat Wydziału
Kierownik sekcji
Administracja Wydziału
Dyrektor Administracyjny Wydziału
Starszy specjalista
Starszy specjalista
Starszy specjalista
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Specjalista informatyk
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Samodzielny referent
Starszy referent
Starszy referent
Robotnik wysoko wykwalifikowany