Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • 2024-01-30

  Rekrutacja na studia II stopnia

  Absolwencie studiów I stopnia nie zapomnij o rekrutacji na studia II stopnia, która właśnie trwa rekrutacja na studia II stopnia. Nasz Instytut zaprasza na kierunek Fizyka Techniczna, na którym prowadzone są dwie specjalności "Fizyka Stosowana i Fotowoltaika" oraz "Informatyka Stosowana".   Szczegółowy harmonogram i przydatne informacje są na stronie https://pg.edu.pl/node/8481

 • 2024-01-03

  Zmarł dr hab. Henryk Sodolski, profesor nadzwyczajny PG

  Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że po ciężkiej chorobie w dniu 29 grudnia 2023 roku odszedł w wieku 84 lat Profesor Henryk Sodolski, Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w latach 1996-2002. Msza św. odprawiona zostanie dnia 5 stycznia 2024 roku (piątek) w kościele parafialnym pw. św. Franciszka z Asyżu o godz. 8.00, Gdańsk ul. Kartuska 186. Pogrzeb odbędzie...

 • 2023-10-10

  Seminarium Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej

  Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu - na zaproszenie dr inż. Damiana Głowienki. Odczyt na temat "Impedance Spectroscopy. A powerful non-destructive characterization technique for photovoltaic cells" wygłosi dla nas prof. Beatriz Romero Herrero (Universidad Rey Juan Carlos, Hiszpania). Seminarium odbędzie się w środę (11.10.2023 r.) i rozpocznie o godzinie 15:15 w sali ...

 • 2023-06-21

  Zapraszamy na Studia!

  Absolwentki i Absolwenci szkół średnich - studiujcie z nami  na kierunku Fizyka Techniczna w Instytucie Fizyki i Informatyki Stosowanej PG.  Zapraszamy na studia !!!

 • 2023-05-29

  Dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. PG z Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej zrealizuje grant badawczy na synchrotronie MaxIV Laboratory

  Komisja konkursowa synchrotronu MaxIV Laboratory w Szwecji przyznała dr. hab. Tomaszowi Wąsowiczowi, prof. uczelni z Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej, czas eksperymentalny oraz bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej linii FinEstBeAMS na realizację projektu: Elucidating the mechanism of site-specific fragmentation of isoxazole and oxazole after C 1s, N 1s, and O 1s...

 • 2023-03-20

  Uranium Supporting Cooperation with High Schools

  Gratulujemy dr inż. Sebastianowi Bielskiemu uzyskania finansowania w ramach projektu Uranium! Projekt "Pozytywna energia" realizowany będzie dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie. Celem projektu Uranium jest promocja Politechniki Gdańskiej wśród młodzieży szkół średnich. Realizacja zadań podjętych w wybranych projektach pozwoli na...

 • 2023-03-01

  Dr Brygida Mielewska, prof. uczelni laureatką nagrody MEN za znaczące osiągnięcia w działalności dydaktycznej

  Dr Brygida Mielewska, prof. uczelni została nagrodzona w tegorocznej edycji nagród Ministra Edukacji i Nauki, za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, przyznawane za aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych. Dr Brygida Mielewska, pełniąca również funkcję prodziekan ds....

 • 2023-02-16

  Współpraca z firmą Klimawent S.A.

  Laboratorium Fizyki Środowiska na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, którym opiekuje się dr hab. Mateusz Zawadzki, prof. PG, zajmuje się pomiarami wielkości fizyko-chemicznych występującymi w środowisku. Dzięki temu ostatnio nawiązano współpracę z firmą Klimawent S.A. z Gdyni. W ramach współpracy firma Klimawent S.A. przekazała stację meteorologiczną do...

Więcej informacji - w zakładce "Komunikaty"

Sekretariat IFiIS

mgr Iwona Kuzborska

Gmach Główny, pokój 109a

tel.: +48 58 347 28 00

e-mail: iwona.kuzborska@pg.edu.pl