Komunikaty | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Komunikaty

17 września 2021 roku Rada Dziedziny Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Politechniki Gdańskiej nadała Panu inż. Maciejowi Miśnikowi tytuł doktora nauk fizycznych oraz wyróżniła Jego rozprawę doktorską.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pod tytułem „Opracowanie nowoczesnych technik analitycznych w spektrometrii mas jonów wtórnych (SIMS) – analizy układów materiałowych przy stosowaniu metod ilościowych: dozowania cezu oraz gromadzenia materiału rozpylonego” odbyła się 15 września 2021 roku.
Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. Paweł Możejko prof. PG, a funkcję promotora pomocniczego pełnił dr hab. Piotr Konarski prof. Ł-ITR.


W najnowszym zeszycie  "Postępów Fizyki" (tom 72 zeszyt 2 rok 2021) opublikowany został artykuł prof. dr hab. Mariusz Zubka, profesora emerytowanego PG, poświęcony progowej spektroskopii fotoelektronowej. 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją:           
https://www.ptf.net.pl/media/cms_page_media/993/PF-2021-2.pdf


11 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 13.15 w formie online poprzez aplikację MS Teams 

dr Mateusz Zawadzki wygłosił wykład:

"Zderzenia niskoenergetycznych elektronów z drobinami wieloatomowymi w fazie gazowej"


ZAPRASZAMY
do śledzenia aktywności naukowej naszego pracownika, Pana Profesora Marka Czachora na kanale YT

Pierwszy referat z nowymi wynikami związanymi z twierdzeniem Bella:
https://www.youtube.com/watch?v=UWZMgmviQZo&ab_channel=MarekCzachor  

wykłady na YT

  


Pracownicy Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej wśród najbardziej wpływowych naukowców świata!

Prof. dr hab. Paweł Horodecki oraz prof. dr hab. Czesław Szmytkowski, honorowy profesor emerytowany, znaleźli się na liście najbardziej wpływowych naukowców świata. Listę opracowali naukowcy z Uniwersytety Stanforda w kooperacji z Elsevier Scientific Publishing House oraz SciTech Strategies.
Listę obejmującą 160 000 osób stanowiących 2% ogółu badaczy można znaleźć na stronach PLOS Biology (https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918).


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem  prof. dr hab. Mariusza Zubka, profesora emerytowanego PG, zamieszczonym w "Postępach Fizyki" (tom 71 zeszyt 3 rok 2020) w ramach upowszechniania wiedzy fizycznej: "Zderzenia elektronowe w spektroskopii stanów wzbudzonych cząsteczek".


Prof. Mark Burgin (University of California) i Prof. Marek Czachor są autorami książki 
Non-Diophantine Arithmetics in Mathematics, Physics and Psychology, która ukazała się w wydawnictwie World Scientific w listopadzie 2020 roku.

okładka książki

Dr inż. Patrycja Stefańska-Ptaszek opublikowała wyniki swoich badań w pracy "Dia-and paramagnetic contributions to magnetizabilities of relativistic hydrogenlike atoms in some low-lying discrete energy eigenstates"  Atomic Data And Noclear Data Ttables, 135-136, (2020), 101360.
Za prace w tym czasopiśmie, według Listy Ministerialnej MEiN przyznawanych jest 200 punktów! Gratulujemy! 


Dr inż. Daniel Karol Pelczarski opublikował wyniki swoich badań w pracy "Improved degradation of etodolac in the presence of core-shell ZnFe2O4/SiO2/TiO2 magnetic photocatalystE. MrotekS. DudziakI. MalinowskaD. PelczarskiZ. RyżyńskaA. Zielińska-Jurek  Science Of The Total Environment, 724 (2020), 138167. 
Za prace w tym czasopiśmie, według Listy Ministerialnej MEiN przyznawanych jest 200 punktów! Gratulujemy! 


Dr inż. Damian Głowienka i dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski, prof. uczelni, opublikowali wyniki swoich badań w pracy "Role of surface recombination in perovskite solar cells at the interface of HTL/CH3NH3PbI3" D. Głowienka, D. Zhang, F. Di Giacomo, N. Mehrdad, S. Veenstra, J.Szmytkowski, G. Yulia  Nano Energy, 67, (2020), 104186.
Za prace w tym czasopiśmie, według Listy Ministerialnej MEiN przyznawanych jest 200 punktów! Gratulujemy! 


Prof. dr hab. Anna Perelomova i prof. dr hab. Sergey Leble opublikowali monografię autorską "The Dynamical Projectors Method Hydro and Electrodynamics" w wydawnictwie Taylor & Francis Group, (2018) 282 s. ISBN 9781138035607. Według Listy Ministerialnej MEiN, za tę monografię, przyznawanych jest 200 punktów! Gratulujemy! 

publikacja A Perelomowa