Intermaths

Functional Nanomaterials and Advanced Technologies

Condensed Matter Physics and Nanotechnology

Joint double-degree interdyscyplinary program with the University of Camerino

MathMods

 

Wielokrotne kwalifikacje międzynarodowe
(podwójne dyplomy)

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej dysponuje szeroką ofertą międzynarodowych programów magisterskich o wielokrotnej kwalifikacji, prowadzonych we współpracy z naszymi czołowymi partnerami z Włoch, Francji, Federacji Rosyjskiej i międzynarodowymi konsorcjami uczelni z całego świata. Wszystkie te programy studiów prowadzone są w języku angielskim i dedykowane są zarówno kandydatom polskim, jak i zagranicznym, posiadającym tytuł inżyniera lub licencjata Fizyki, Matematyki, Inżynierii Materiałowej, Nanotechnologii lub kierunków pokrewnych.

Większość z oferowanych programów to dwuletnie, interdyscyplinarne studia wspólne, podczas których studenci realizują roczne mobilności zagraniczne finansowane z programu Erasmus+.  Co ważne, studenci tych programów nie ponoszą opłat za studiowanie w uczelni partnerskiej, a ich absolwenci otrzymują jednocześnie 2 dyplomy - dyplom Politechniki Gdańskiej oraz dyplom uczelni partnerskiej, zależne od wybranej ścieżki kształcenia:

Justyna Szostak
Dr inż. Justyna Szostak
Koordynator Biura
Pełnomocnik Dziekana ds. Internacjonalizacji
Koordynator Erasmus+ dla studentów wielokrotnych kwalifikacji (podwójnych dyplomów)


Kontakt: justyna.szostak@pg.edu.pl, tel.: +48 58 347 20 22, Gmach Główny, pokój 109 C

Kandydaci zainteresowani realizacją międzynarodowych studiów wspólnych powinni się kontaktować z dr inż. Justyną Szostak, Koordynatorem Wydziałowego Biura Współpracy Międzynarodowej.