Staże i stypendia zewnętrzne | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Staże i stypendia zewnętrzne

 • 2023-03-23

  Stypendia Wyszehradzkie

  Stypendia wyszehradzkie wspierają studentów i naukowców z każdej dziedziny nauki. Umożliwiają one odbycie dwóch semestrów studiów w ponad 190 akredytowanych instytucjach szkolnictwa wyższego zlokalizowanych w Europie Środkowej i Wschodniej. Stypendium umożliwia odbycie studiów na uniwersytecie/instytucie w innym kraju Grupy Wyszehradzkiej oraz w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie,...

 • 2023-03-22

  Stypendia na studia w łotewskich instytucjach szkolnictwa wyższego

  Obywatele z ponad 40 krajów mogą ubiegać się o stypendia państwa łotewskiego na studia w łotewskich instytucjach szkolnictwa wyższego. Warunki stypendium Stypendia przeznaczone są na odbycie studiów w łotewskich instytucjach szkolnictwa wyższego. Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach prowadzonego naboru. Stypendium mogą otrzymać studenci...

 • 2023-03-08

  Beijing Institute of Technology – program letni 2023

  Beijing Institute of Technology (BIT) ogłasza nabór do swojego letniego programu edukacyjnego, na który składać się będą zajęcia na terenie kampusu jednostki, jak i zajęcia w trybie online. Zajęcia odbędą się tego lata. Na zajęcia, które odbywać się będą stacjonarnie, czeka 5 wolnych miejsc dla studentów. Wszelkie opłaty, w szczególności czesne, koszty zakwaterowania,...

 • 2023-02-24

  Nabór do 5. Edycji programu Ulam NAWA

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców zagranicznych uczelni oraz ośrodków badawczych z tytułem doktora do składania wniosków do Programu im. Stanisława Ulama. Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców,...

 • 2023-01-27

  Fulbright Specialist Program

  Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami a amerykańskimi naukowcami i naukowczyniami. Cel programu Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektu,...

 • 2023-01-25

  24 miesięczne stypendium CERN dla fizyków i inżynierów do trzech lat po uzyskaniu stopnia doktora

  Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) oferuje 24-miesięczne stypendium dla fizyków i inżynierów. Opis jednostki W Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, fizycy i inżynierowie badają fundamentalną strukturę wszechświata. Wykorzystując największe i najbardziej złożone instrumenty naukowe na świecie, badają podstawowe składniki materii – podstawowe cząstki,...

 • 2023-01-25

  Granty na projekty naukowe łączące jednostki z krajów Grupy Wyszehradzkiej

  O udział w projektach mogą ubiegać się jednostki posiadające osobowość prawną z dowolnego kraju wchodzącego w skład Grupy Wyszehradzkiej. Głównymi adresatami grantów są organizacje społeczne, instytucje kulturalne, badawczo-naukowe, gminy i samorządy lokalne. Do udziału w projektach kwalifikują się również firmy i przedsiębiorstwa – w szczególności te związane z...

 • 2023-01-23

  Nabór wniosków do programu Marii Skłodowskiej-Curie „Staff Exchanges”

  MSCA Staff Exchanges to program umożliwiający międzynarodową oraz międzysektorową wymianę pracowników instytucji, które tworzą konsorcjum, zaangażowanych w badania i działania innowacyjne w ramach tych instytucji. Grant ma na celu zbudowanie lub rozwinięcie współpracy pomiędzy krajami członkowskimi UE i stowarzyszonymi z Programem Ramowym UE Horyzont Europa oraz krajami...