Staże i stypendia zewnętrzne | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Staże i stypendia zewnętrzne

 • 2023-09-06

  Cztery stypendia Rządu Szwajcarskiego dla polskich obywateli

  Rząd szwajcarski przeznaczył cztery stypendia dla obywateli polskich na rok akademicki 2024/2025. Program stypendialny obejmuje pobyty badawcze, studia doktoranckie i stypendia postdoc – każde w dowolnej dziedzinie. Ze stypendium można skorzystać w formie: pobytu badawczego – warunkiem jest uzyskanie stopnia magistra przed 31 lipca 2024 r. (dla kandydatów na ETH Zurych – 30...

 • 2023-05-26

  Fulbright Senior Award

  Fulbright Senior Award to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. w uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki). Stypendium skierowane jest do pracowników i pracowniczek...

 • 2023-05-26

  23. edycja Nagród Naukowych Polityki

  Do środy 14 czerwca 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia młodych naukowców do 23. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór...

 • 2023-05-15

  Stypendia do USA – nabór do 26 maja

  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków do programu stypendialnego STEM Impact Award 2023-24. Nabór trwa do 26 maja. Wcześniej, bo w czwartek, 18 maja odbędzie się spotkanie informacyjne online dla zainteresowanych udziałem w programie. Fulbright STEM Impact Award to program dla osób kierujących projektami badawczymi z obszarów STEM, zatrudnionych w...

 • 2023-05-10

  Bekker NAWA

  Celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich z polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia...

 • 2023-05-09

  Poland My First Choice NAWA

  Celem programu jest zachęcenie młodzieży z krajów rozwiniętych do kształcenia w polskich uczelniach akademickich poprzez oferowanie stypendium na podjęcie studiów II stopnia. Oferta stypendialna jest skierowana do obywateli następujących krajów i terytoriów: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,...

 • 2023-03-23

  Stypendia Wyszehradzkie

  Stypendia wyszehradzkie wspierają studentów i naukowców z każdej dziedziny nauki. Umożliwiają one odbycie dwóch semestrów studiów w ponad 190 akredytowanych instytucjach szkolnictwa wyższego zlokalizowanych w Europie Środkowej i Wschodniej. Stypendium umożliwia odbycie studiów na uniwersytecie/instytucie w innym kraju Grupy Wyszehradzkiej oraz w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie,...

 • 2023-03-22

  Stypendia na studia w łotewskich instytucjach szkolnictwa wyższego

  Obywatele z ponad 40 krajów mogą ubiegać się o stypendia państwa łotewskiego na studia w łotewskich instytucjach szkolnictwa wyższego. Warunki stypendium Stypendia przeznaczone są na odbycie studiów w łotewskich instytucjach szkolnictwa wyższego. Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach prowadzonego naboru. Stypendium mogą otrzymać studenci...