Staże i stypendia zewnętrzne | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Staże i stypendia zewnętrzne

 • 2022-11-22

  ERC Consolidator Grant

  Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu. Adresaci Naukowcy z 7-12 letnim doświadczeniem od momentu ukończenia studiów doktoranckich. O grant ERC Consolidator 2023 mogą starać się...

 • 2022-11-22

  Stypendia Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) dla osób po doktoracie na pobyty 12-24 miesięczne

  Oferta stypendialna JSPS jest skierowana do naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 2 kwietnia 2017 roku. O stypendia nie mogą ubiegać się osoby, które skorzystały już z pobytu w Japonii trwającego powyżej 12 miesięcy w ramach programu stypendialnego JSPS. W programie stypendialnym JSPS dwa miejsca przeznaczone są dla polskich naukowców. Jednym z...

 • 2022-11-10

  Możliwości naukowo-badawcze finansowane przez Bawarskie Ministerstwo Nauki i Sztuki

  Bawarskie Ministerstwo Nauki i Sztuki zapewnia wiele rodzajów możliwości rozwoju badawczo-naukowego w Bawarii. Dzięki konkurencyjnym zarobkom oraz wysokiemu standardowi życia, region ten jest atrakcyjny dla międzynarodowych naukowców. W Niemczech, a zwłaszcza w Bawarii, znaleźć można wiele możliwości finansowania badań. Wśród nich wyróżnić można: krótkoterminowe...

 • 2022-11-10

  Studia doktoranckie BAYHOST lub roczny pobyt badawczy dla studentów z krajów centralnej, wschodniej i południowowschodniej Europy

  Roczny program stypendialny Wolnego Państwa Bawarii dla absolwentów z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej na rok finansowania 2023/24. Wolne Państwo Bawaria oferuje stypendia na rok akademicki 2023/24. Ubiegać się o nie mogą absolwenci będący obywatelami Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy. Stypendia...

 • 2022-11-02

  Call for Nominations – BIT CSC-Graduate program, Exchange program and Winter program

  Beijing Institute of Technology is opening a call for nominations for 3 programs in 2023, including CSC-Graduate programs, Exchange programs and Winter „Cloud Lessons” program. CSC-Graduate Programs (degree program) Overview of the CSC full scholarship: The CSC full scholarship covers the tuition fees, free university dormitory or accomodation subsidy, comprehensive medical...

 • 2022-10-17

  Program stypendialny Smithsonian Institution Fellowship Program (SIFP)

  Program oferuje możliwości prowadzenia niezależnych badań lub badań związanych z zainteresowaniami badawczymi instytucji Smithsonian i jej pracowników. Stypendia oferowane są doktorantom, naukowcom ze stopniem naukowym doktora, jak i starszym badaczom. Program oferuje stypendia na badania i studia w następujących obszarach badawczych: Zachowanie zwierząt, Ekologia i nauki o...

 • 2022-10-17

  Nabór w ramach Maurice R. Greenberg World Fellows Program

  YALE Jackson School of Global Affaires oferuje czteromiesięczny pobyt dla wyjątkowych naukowców z doświadczeniem naukowym wynoszącym od pięciu do dwudziestu pięciu lat. Rezydenci będą mieli możliwość poszerzenia sieci znajomości, nabywania nowych umiejętności, rozwoju intelektualnego i dzielenia się doświadczeniami jako lektorzy, mentorzy i studenci. Warunki wzięcia udziału...

 • 2022-10-17

  Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa 2023-24

  Celem programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wymianę osobową studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi. Wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami...