Bekker NAWA | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-10

Bekker NAWA

Bekker NAWA – logotyp
Celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich z polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami.

Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do wieku Wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery,
  2. pozyskaniu materiałów do pracy naukowej lub publikacji,
  3. odbyciu stażu podoktorskiego,
  4. w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia,

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wniosek może objąć jedno lub kilka powyższych działań. We wniosku należy uwzględnić cele, znaczenie dla rozwoju i dyscypliny naukowej, korzyści dla jednostki macierzystej oraz uzasadnić wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

Ramy czasowe realizacji projektu

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2024 roku, a najpóźniej 1 października 2024 roku.

Długość pobytu w ośrodku goszczącym wynosi:

  1. od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca,
  2. od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców, w tym Doktorantów.

Realizacja projektu musi odbywać się w trybie ciągłym.

Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 31 maja 2023 roku godz. 15:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego.

Dodatkowe informacje o Programie dostępne są pod adresem.

23 wyświetleń