Zarządzenia Dziekana | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie Dziekana nr 1/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku dotyczące wprowadzenia Wydziałowego Regulaminu premiowania uzupełniającego za publikacje naukowe i patenty na Politechnice Gdańskiej w roku 2024. (pdf, 469.98kB)
Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 1/2023 z dnia 7 marca 2023 roku dotyczące wprowadzenia Wydziałowego Regulaminu premiowania uzupełniającego za publikacje naukowe i patenty na Politechnice Gdańskiej w roku 2023. (pdf, 451.19kB)

 

 

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 8/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku dotyczące wprowadzenia obowiązku sprawdzania obecności studentów na zajęciach dydaktycznych. (pdf, 297.25kB)

  Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 7/2021 z dnia 20 października 2021 roku dotyczące ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów Studiów Doktoranckich z Fizyki w roku akademickim 2021/2022. (pdf, 239.41kB)

  Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 6/2021 z dnia 5 października 2021 roku dotyczące powołania pełnomocników dziekana ds. praktyk na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. (pdf, 403.67kB)

  Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 5/2021 z dnia 14 września 2021 roku dotyczące powołania Zespołu ds. utworzenia Centrum Nauczania Fizyki przy Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. (pdf, 476.55kB)

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 4/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Regulaminu premiowania uzupełniającego za publikacje naukowe i patenty na Politechnice Gdańskiej w roku 2021r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 3/2021 z dnia 2 czerwca 2021 dotyczącego wprowadzenia Zasad występowania o obniżenie pensum dydaktycznego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 2/2021 z dnia 21 maja 2021 dotyczące zasad naliczania dodatkowych godzin dydaktycznych związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 1/2021 z dnia 8 marca 2021 w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Regulaminu premiowania za efektywność w pozyskiwaniu grantów ze źródeł zewnetrznych na Wydziale FTiMS w I połowie 2021 roku.
Zarzadzenie Dziekana Wydzialu nr 9/2019 w sprawie dodatku specjalnego za prowadzenie zajęc w języku angielskim oraz określenia wysokości stawek za prowadzenie tych zajęć

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 8/2019 w sprawie wymagań dotyczących projektow dyplomowych/prac dyplomowych realizowanych na kierunkach technicznych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Zarzadzenie Dziekana Wydzialu nr 7/2019 w sparwie procedury zakupu biletów lotniczych na podróże służbowe pracowników Wydzialu FTiMS

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 6/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej nr 3/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej nr 4/2019 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania pełnomocników dziekana ds. praktyk na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Strosowanej Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 5/2019 w sprawie zasad naliczania dodatkowych godzin dydaktycznych związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na studiach I i II stopnia

Zarzadzenie Dziekana Wydziału nr 4/2019 w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów SDF na Wydziale FTiMS w roku ak. 2019/2020

Zarzadzenie Dziekana Wydziału nr 3/2019 w sprawie zmiany Zarzadzenia Dziekana nr 4/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania pełnomocników dziekana ds. praktyk na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Zarzadzenie Dziekana Wydziału nr 2/2019 w sprawie zasad naliczania godzin dydaktycznych związanych z procesem dyplomowania studentów Wydzialu Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na studiach pierwszego i drugiego stopnia

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 1/2019 w sprawie zmiany Zarzadzenia Dziekana nr 4/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania pełnomocników dziekana ds. praktyk na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 7/2014 z dnia 08.09.2014 roku w sprawie: powołania kierownika kierunku studiów Podstawy nauk technicznych.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 6/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zasad naliczania dodatkowych godzin dydaktycznych związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 05a/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2012 z dnia 15.10.2012 roku w sprawie powołania dr inż. Pawła Sytego na pełnomocnika dziekana ds. informatycznych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 05/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Obsługi Informatycznej Wydziału FTiMS.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 04/2014 z dnia 1 marca 2014 roku w sprawie powołania komitetu organizacyjnego obchodów 30-lecia Wydziału FTiMS i Jubileuszu 110-lecia Politechniki Gdańskiej.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 03/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów SDF na Wydziale FTiMS.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 02/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie powołania dr hab. Pawła Możejko na Pełnomocnika Dziekana ds. studiów niestacjonarnych na kierunku studiów: Fizyki Techniczna, specjalność- Optometria.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 1/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie powołania członków do Międzywydziałowej Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria Materiałowa.
Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 13/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania dr inż. Leszka Wicikowskiego na zastepcę kierownika Katedry Fizyki Ciała Stałego na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 12/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie powołania dra inż. Marka Chmielewskiego na pełnomocnika dziekana ds. Festiwali Nauki.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 11/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie powołania dr inż. Bogumiły Strzeleckiej na pełnomocnika dziekana ds. kontaktów ze szkołami.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 10/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie podziału zakresu obowiazków Dziekana i Prodziekanów Wydziału FTiMS na kadencję 2012-2016.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 9/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie powołania pełnomocników dziekana ds. praktyk na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 8/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie powołania dr hab. inż. Waldemara Stampora na pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 7/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie powołania dr inż. Pawła Sytego na pełnomocnika dziekana ds. informatycznych na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 6/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie powołania dr inż. Piotra Grygiela na pełnomocnika dziekana ds. dydaktycznej infrastruktury laboratoryjnej na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 5/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. promocji Wydziału FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 4/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie powołania dr inż. Małgorzaty Obarowskiej na pełnomocnika dziekana ds. promocji na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 3/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie powołania dr inż. Leszka Wicikowskiego na pełnomocnika dziekana ds. ekperymentalno-demonstracyjnych na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 2/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie powołania dr inż. Agnieszki Witkowskiej na pełnomocnika dziekana ds. I Pracowni Fizycznej na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 1/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania dr inż. Leszka Wicikowskiego na zastepcę kierownika Katedry Fizyki Ciała Stałego na Wydziale FTiMS PG.