Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 5

  • dr inż. Marcin Dampc – przewodniczący
  • dr inż. Magdalena Lemańska
  • Tomasz Sobczyk
  • mgr inż. arch. Magdalena Topp
  • Michał Bigda – przedstawiciel studentów