Wydział FTiMS
 
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zatrudnia 102 nauczycieli akademickich, w tym 36 profesorów i doktorów habilitowanych, 54 doktorów oraz 12 magistrów. Większość kadry Wydziału zaangażowana jest w badania naukowe z wieloma znaczącymi ośrodkami krajowymi (np. Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku) oraz współpracę zagraniczną ze znanymi ośrodkami we Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie i USA.
 
Wydział FTIMS należy do najbardziej interdyscyplinarnych, umiędzynarodowionych oraz aktywnych naukowo jednostek Politechniki Gdańskiej. 
1.  Współprowadzimy  3 kierunki interdyscyplinarne
2.  Mamy 6 programów podwójnego dyplomowania, pozwalających uzyskać dyplom z drugiej uczelni partnerskiej w Europie, cztery programy studiów realizowanych w pełni w języku angielskim na poziomie magisterskim oraz umowy na wymianę międzynarodową z 62-oma uczelniami z 23 krajów. 
3. Realizujemy 7 międzynarodowych oraz 22 krajowe projekty badawcze
4. Rokrocznie należymy do czołówki najbardziej aktywnych jednostek PG w zakresie publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach naukowych
 
Obecnie na wydziale kształcą się studenci na pięciu kierunkach, w tym dwóch międzywydziałowych. Są to: fizyka techniczna, matematyka, nanotechnologia, inżynieria materiałowa oraz inżynieria biomedyczna
Studia umożliwiają korzystanie z najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych oraz ze światowej klasy laboratoriów. Studenci biorą udział w wielu projektach naukowych, również międzynarodowych. Już studenci studiów I stopnia są zachęcani do pracy naukowej, nie tylko w ramach prac dyplomowych, ale również indywidualnych projektów badawczych. Dzięki temu studenci WFTiMS otrzymują tak prestiżowe wyróżnienia jak stypendia ministra czy Diamentowy Grant.