Inżynieria Materiałowa | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Inżynieria Materiałowa

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Wydział Chemiczny

Od roku akademickiego 2023/2024 wprowadzono innowacyjny program studiów na kierunku inżynieria materiałowa. Jest on efektem współpracy dwóch Wydziałów Politechniki Gdańskiej - Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziału Chemicznego. Rekrutacja prowadzona jest na Wydziale FTiMS.

Argumenty za podjęciem studiów na kierunku inżynieria materiałowa:

 • stale rozwijający się i przyszłościowy kierunek studiów
 • możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu technologii wytwarzania, modyfikacji i przetwarzania oraz metod badania właściwości innowacyjnych materiałów
 • dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej przy prowadzonych indywidualnie lub grupowo pracach badawczych i inżynierskich
 • udział w działalności studenckich kół naukowych i projektach zespołów naukowo-badawczych
 • realizacja projektów zespołowych we współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym
 • szeroka oferta zatrudnienia

Program studiów stopnia I obejmuje 4 ścieżki kształcenia (specjalności):

 • inżynieria innowacyjnych materiałów (wydział wiodący WFTiMS)
 • materiały i technologie dla zrównoważonego rozwoju (wydział wiodący WFTiMS)
 • inżynieria materiałów polimerowych (wydział wiodący WCh)
 • inżynieria korozyjna (wydział wiodący WCh)

Program studiów stopnia II, 3 semestry, to możliwe do wyboru specjalności:

 • inżynieria materiałów funkcjonalnych (wydział wiodący WFTiMS)
 • inżynieria materiałów polimerowych (wydział wiodący WCh)
 • inżynieria korozyjna (wydział wiodący WCh)

Perspektywy zawodowe:

laboratoria badawcze, dział produkcyjny i dział zapewnienia i kontroli jakości w przemyśle:

 • chemicznym, metalurgicznym, tworzyw sztucznych,
 • motoryzacyjnym, stoczniowym, lotniczym, zbrojeniowym,

centra badawczo-rozwojowe, laboratoria naukowe, instytuty badawcze

oraz w branżach takich jak:

 • medycyna i implantologia
 • energetyka
 • elektronika i optoelektronika

Absolwent potrafi:

Studenci inżynierii materiałowej uwielbiają rozwiązywać problemy i uczyć się, jak i dlaczego działa świat. Absolwent tego kierunku będzie korzystać z umiejętności krytycznego myślenia i kreatywności, aby określić, w jaki sposób materiały mogą być używane w różnych warunkach, jak wykorzystać je do różnych celów, jak zmieniać i kontrolować ich właściwości. Będzie potrafił pracować z liczbami, rozwiązywać zadania, stosować profesjonalne narzędzia do analizy danych i komputerowo wspomaganego projektowania. Będzie przygotowany do pracy w zespole i do prezentacji swoich pomysłów i wyników badań na forum publicznym. Absolwent inżynierii materiałowej będzie przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia wielu kierunków technicznych i innych, a także na studiach III stopnia, w szkołach doktorskich zarówno w kraju, jak i za granicą.

Nowe materiały należą do największych osiągnięć wszystkich epok i od początku historii ludzkości mają kluczowe znaczenie dla wzrostu dobrobytu, bezpieczeństwa i jakości życia ludzi oraz wyznaczają kierunki i trendy rozwoju nauki i techniki. To one otwierają drzwi do nowych technologii w inżynierii lądowej, chemicznej, budowlanej, jądrowej, lotniczej, rolniczej, mechanicznej, biomedycznej, elektronicznej. Materiałoznawcy i inżynierowie materiałowi nadal przodują we wszystkich wymienionych i w wielu innych dziedzinach nauki.

Inżynieria materiałowa jest w naszym życiu za każdym razem, kiedy korzystamy z nowego urządzenia, maszyny lub konstrukcji. O zastosowaniu i jakości materiału stanowią jego właściwości, w tym strukturalne i fizyko-chemiczne, takie jak wytrzymałość, elastyczność, odporność termiczna, odporność na korozję, właściwości katalityczne, elektryczne czy magnetyczne. Dlatego umiejętność projektowania i wytwarzania nowych materiałów o określonych, pożądanych i w pełni kontrolowalnych właściwościach, jest niezmiernie ważnym narzędziem w rękach naukowca i inżyniera przyszłości.

Studia na kierunku inżynieria materiałowa, dzięki nowoczesnym treściom i metodom nauczania, nowoczesnej aparaturze dostępnej w laboratoriach dydaktyczno-naukowych zarówno Wydziału FTiMS (Centrum Nanotechnologii A), jak i Wydziału Chemicznego oraz dzięki programowi wychodzącemu naprzeciw potrzebom studentów i pracodawców, kształtują zarówno umiejętności badawcze, inżynierskie, jak i tzw. miękkie (kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, chęć do nauki i samorozwoju etc.) oraz pozwalają na zdobycie kwalifikacji potrzebnych na współczesnym rynku pracy.

Ciekawostka: Aerożele to, wg księgi Guinnessa, najlżejsze na świecie materiały. Zwierają w swej objętości ponad 99% powietrza, są ok. 40 razy lepszymi izolatorami termicznymi od wełny mineralnej i styropianu. Takie materiały badają i wytwarzają studenci na specjalności inżynieria innowacyjnych materiałów.