Fizyka Techniczna | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Fizyka Techniczna

Fizyka stanowi bazę, na której oparta jest cała współczesna technika, a jednocześnie wykorzystuje narzędzia i techniki będące wytworem inżynierów. Proponujemy kierunek, który pozwoli na połączenie obydwóch dziedzin: Fizyka Techniczna.

Studia na kierunku Fizyka Techniczna kształcą specjalistów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, umożliwiające rozwiązywanie problemów rodzących się na pograniczu fizyki i nauk technicznych.  
W ciągu pierwszych trzech semestrów studiów poznasz podstawy matematyki wyższej, fizyki doświadczalnej i teoretycznej, informatyki i programowania. W tym czasie możesz zastanowić się, która specjalizacja bardziej Cię interesuje: fizyka stosowana, informatyka stosowana czy może inżynieria odnawialnych źródeł energii. W pierwszym przypadku dalsza nauka będzie nakierowana na zastosowania metod fizycznych w nauce i technice. Druga opcja to programowanie w różnych językach, bazy danych, inżynieria oprogramowania, algorytmy. Ostatnia – odnawialne źródła energii, reaktory jądrowe i baterie słoneczne.

Po dwóch latach realizacji wspólnego programu studiów, zaczyna się jego stopniowa indywidualizacja dla każdej specjalności:

Argumenty za:

 • zajęcia prowadzone w małych grupach
 • możliwość korzystania z części infrastruktury naukowej wydziału
 • studenci starszych lat uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych w instytutach
 • przygotowanie do obsługi nowoczesnej i skomplikowanej aparatury pomiarowej stosowanej w wielu dziedzinach nauki

Perspektywy zatrudnienia:

 • laboratoria i ośrodki naukowo-badawcze (instytuty Polskiej Akademii Nauk, polskie i zagraniczne uczelnie)
 • szkolnictwo
 • firmy wytwarzające nowoczesne urządzenia pomiarowe
 • firmy pośredniczące w transferze osiągnięć nauki do świata gospodarki
 • firmy branży energetycznej projektujące i produkujące turbiny parowe i gazowe
 • firmy projektujące i instalujące systemy fotowoltaiczne i farmy wiatrowe
 • sektor informatyczny

Przebieg studiów:

FIZYKA-TECHNICZNA-ULOTKA-PS