Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Czy możemy wyobrazić sobie człowieka XXI wieku, który nie korzysta z energii elektrycznej? Wręcz przeciwnie, rośnie różnorodność urządzeń elektrycznych, które szybko stają się człowiekowi niezbędne w jego codziennym życiu. Niestety, głównym źródłem energii elektrycznej jest nadal spalanie kopalin (zamiana energii chemicznej na elektryczną), co nieuchronnie pogłębia efekt cieplarniany. Nadzieją na zahamowanie tego procesu są odnawialne źródła energii elektrycznej takie jak baterie słoneczne czy energetyczne siłownie wiatrowe. Ważne jest także oszczędzanie energii elektrycznej, na przykład przez stosowanie energooszczędnych źródeł światła wykorzystujących diody LED, w których energia elektryczna zamieniana jest w światło.

statek

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów. W czasie studiów na specjalności Inżynieria odnawialnych źródeł energii poznasz zagadnienia z zakresu:

 • konwersji i sposobów magazynowania energii,
 • odnawialnych źródeł energii,
 • podstaw fizyki jądrowej,
 • podstaw energetyki wodorowej, wiatrowej i wodnej,
 • zasad działania urządzeń przetwarzających energię, takich jak ogniwa paliwowe, kolektory słoneczne, baterie słoneczne czy diody elektroluminescencyjne,
 • projektowania układów energetyki fotowoltaicznej.    
wiatrak

Oprócz wykładów i seminariów, studenci uczestniczą w licznych zajęciach laboratoryjnych, na których zapoznają się m.in. z praktycznym działaniem wielu urządzeń takich, jak baterie i kolektory słoneczne, lasery, pompy ciepła czy ogniwa paliwowe. Zajęcia te odbywają się m.in. w działającym na Wydziale FTiMS nowoczesnym Laboratorium Konwersji Energii.   

laboratorium

W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe w firmach i elektrowniach, takich jak:

 • EDF Wybrzeże S.A.,
 • Elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu,
 • OPEC Gdynia,
 • ALSTOM Elbląg,
 • Elektrociepłowni ENERGOBALTIC we Władysławowie.

Z wiedzą zdobytą na tych studiach łatwiej Ci będzie konkurować na specyficznym, wymagającym rynku pracy w dziedzinach gospodarki stosujących rozwiązania technologiczne coraz mniej energochłonne i bardziej przyjazne środowisku.

Nasi absolwenci są zatrudniani w zakładach związanych z branżą energetyczną, w wyższych uczelniach i instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych i laboratoriach przyzakładowych. Wszechstronność wykształcenia naszych absolwentów powoduje, że z powodzeniem pracują oni również w branżach odległych od ukończonego kierunku studiów, np. w zarządzaniu i bankowości oraz obsłudze sieci komputerowych.

Szczegółowy plan i program studiów