Stacjonarne studia I i II stopnia | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Stacjonarne studia I i II stopnia

ggOferowane studentom kierunki i specjalności studiów pokrywają się ze strukturą Wydziału, na którą składają się trzy Instytuty: Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej, Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej oraz Instytut Matematyki Stosowanej.
 
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zatrudnia 102 nauczycieli akademickich, w tym 36 profesorów i doktorów habilitowanych, 54 doktorów oraz 12 magistrów. Większość kadry wydziału zaangażowana jest w badania naukowe z wieloma znaczącymi  ośrodkami krajowymi (np. Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku) oraz współpracę zagraniczną ze znanymi ośrodkami we Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie i USA. 
 
Obecnie na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej prowadzone jest pięć kierunków studiów: Inżynieria biomedyczna, Inżynieria materiałowa, Fizyka Techniczna, Matematyka, Nanotechnologia.
 

Więcej informacji dotyczących naboru na studia można uzyskać w Dziekanacie Wydziału u pani mgr inż. Ireny Datta (tel.: +48 58 347 60 82) lub u Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dr Brygidy Mielewskiej, prof. PG (tel.: +48 58 347 2886, e-mail: rekrutacja.wftims@pg.edu.pl).