Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej – wirtualna wycieczka

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej należy do najbardziej interdyscyplinarnych, umiędzynarodowionych oraz aktywnych naukowo jednostek Politechniki Gdańskiej.


1.  Współprowadzimy 3 kierunki interdyscyplinarne
2.  Mamy 6 programów podwójnego dyplomowania, pozwalających uzyskać dyplom z drugiej uczelni partnerskiej w Europie, cztery programy studiów realizowanych w pełni w języku angielskim na poziomie magisterskim oraz umowy na wymianę międzynarodową z 62-oma uczelniami z 23 krajów. 
3. Realizujemy 7 międzynarodowych oraz 22 krajowe projekty badawcze
4. Rokrocznie należymy do czołówki najbardziej aktywnych jednostek PG w zakresie publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach naukowych

Studia II stopnia

Na naszym Wydziale kształcą się studenci na pięciu kierunkach, w tym dwóch międzywydziałowych. Są to: fizyka techniczna, matematyka, nanotechnologia, inżynieria materiałowa oraz biomedyczna:

kierunki międzywydziałowe:

Studia na FTIMS umożliwiają korzystanie z najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych oraz ze światowej klasy laboratoriów. Studenci biorą udział w wielu projektach naukowych, również międzynarodowych. Już studenci studiów I stopnia są zachęcani do pracy naukowej, nie tylko w ramach prac dyplomowych, ale również indywidualnych projektów badawczych. Dzięki temu studenci WFTiMS otrzymują tak prestiżowe wyróżnienia jak stypendia ministra czy Diamentowy Grant.

Nasi studenci biorą udział w wielu projektach naukowych, również międzynarodowych. Już studenci studiów I stopnia są zachęcani do pracy naukowej, nie tylko w ramach prac dyplomowych, ale również indywidualnych projektów badawczych. Dzięki temu studenci WFTiMS otrzymują tak prestiżowe wyróżnienia jak stypendia ministra czy Diamentowy Grant.

Nasz wydział słynie z przyjaznej atmosfery i najnowocześniejszej obsługi administracyjnej. Większość spraw można załatwić on-line, a kolejki do dziekanatu to odległa przeszłość.

Studia to nie tylko nauka, przy naszym Wydziale prężnie działają koła naukowe oraz Wydziałowa Rada Studentów.

Studia międzynarodowych programów

Możliwości studiów międzynarodowych na tym się nie kończą. Wydział WFTIMS na studiach magisterskich oferuje szeroką ofertę podwójnego dyplomowania – w tej sytuacji student studiuje rok na WFTIMS oraz rok za granicą i na zakończenie otrzymuje dyplom obu uczelni. W ramach podwójnego dyplomowania student może wybrać czołowe ośrodki uniwersyteckie z krajów takich jak Francja, Włochy. Zapraszamydo wzięcia udziału w rekrutacji do 4-semestralnych, międzynarodowych programów wspólnych o podwójnej kwalifikacji magisterskiej tu rekrutacja prowadzona jest indywidulanie. Kandydaci powinni zgłaszać się - drogą mailową do koordynatora Wydziałowego Biura Współpracy Międzynarodowej, Pełnomocnika Dziekana ds. Internacjonalizacji, dr inż. Justyny Szostak (justyna.szostak@pg.edu.pl)

W tytule wiadomości powinno znaleźć się hasło „rekrutacja do programów double-degree”

Ulotka