Komisja Programowa dla Kierunku Fizyka Techniczna
 • dr Małgorzata Franz – przewodnicząca
 • dr hab. Marta Łabuda, prof. uczelni
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. uczelni
 • dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. uczelni
 • dr inż. Sebastian Bielski
 • przedstawiciel studentów (wskazuje WRS)
Komisja Programowa dla Kierunku Inżynieria Materiałowa
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, koordynator kierunku- przewodniczący
  dr hab. inż. Stefan Krakowiak, prof. uczelni (W. Chemiczny)
 • dr hab. inż. Łukasz Piszczyk, prof. uczelni  (W. Chemiczny)
 • dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. uczelni
 • przedstawiciel studentów WFTiMS (wskazuje WRS)
 • przedstawiciel studentów WCh (wskazuje WRS)
Komisja Programowa dla Kierunku Matematyka
 • dr hab. Zdzisław Dzedzej, prof. uczelni – przewodniczący
 • mgr inż. Urszula Goławska
 • prof. dr  hab. Grzegorz Graff
 • prof. dr hab. Joanna  Janczewska
 • dr inż. Marcin Styborski
 • przedstawiciel studentów (wskazuje WRS)
Komisja Programowa dla Kierunku Nanotechnologia
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska. prof. uczelni – przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski – koordynator kierunku Nanotechnologia
 • dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Barbara Kościelska
 • dr inż. Marta Prześniak-Welenc
 • dr inż. Sebastian Wachowski
 • dr inż. Szymon Winczewski
 • przedstawiciel studentów (wskazuje WRS)
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich 
 • prof. dr hab. Józef  E. Sienkiewicz – dziekan, przewodniczący
 • prof. dr hab. Grzegorz Graff – prodziekan ds. nauki, zastępca przewodniczącego
 • prof. dr hab. inż. Barbara Kościelska – Prodziekan ds. organizacji
 • dr Brygida Mielewska, prof. uczelni – prodziekan ds. kształcenia
 • dr hab. inż. Jakub Karczewski – dyrektor INiIM
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni – dyrektor IFiIS
 • prof. dr hab. Joanna Janczewska – dyrektor IMS
Komisja ds. Nagród Naukowych, Dydaktycznych i Organizacyjnych 
 • dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. uczelni  (IFiIS) – przewodnicząca komisji
 • dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. uczelni (IFiIS)
 • dr inż. Patrycja Stefańska, (IFiIS)
 • dr inż. Jakub Maksymiuk (IMS) 
 • dr inż. Robert Krawczyk (IMS)
 • dr inż. Marcin Łapiński (INiIM)
 • dr inż. Sebastian Wachowski (INiIM)
Wydziałowa Komisja Doktorancka 01.10.2020-30.09.2024
 • prof. dr hab. Grzegorz Graff – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk   
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. uczelni
 • przedstawiciel doktorantów
Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 
 • dr Agnieszka Bartłomiejczyk, profesor uczelni ze stop. nauk. dr (IMS) – członek UK ds. ZJK, przewodnicząca
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. uczelni, z-ca dyrektora INiIM
 • dr inż. Małgorzata Franz, z-ca dyrektora IFiIS
 • dr hab. Zdzisław Dzedzej, prof. uczelni,  z-ca dyrektora IMS
 • przedstawiciel studentów 
 • przedstawiciel doktorantów
 • przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych  
Komisja ds. Rozwoju Wydziału FTiMS 
 • prof. dr hab. Józef  E. Sienkiewicz – dziekan, przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. inż. Maria Gazda
 • prof. dr hab. Grzegorz Graff - prodziekan ds. nauki    
 • prof. dr hab. inż. Barbara Kościelska - prodziekan ds. organizacji
 • dr Brygida Mielewska, prof. uczelni - prodziekan ds. kształcenia
 • mgr inż. Marek Żabczyński - dyrektor administracyjny Wydz. FTiMS
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski – dyrektor I NiIM
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni - dyrektor I FiIS
 • dr hab. Joanna Janczewska,  prof. uczelni – dyrektor I MS
Komisja Rekrutacyjna obowiązująca w r. ak 2023/2024 dla studiów I i II stopnia
 • dr inż. Robert Krawczyk – przewodniczący
 • dr inż. Marcin Dampc – zastępca przewodniczącego
 • dr inż. Anna Rybicka
 • mgr inż. arch. Magdalena Topp
 • mgr Julia Wojanowska
 • dr Brygida Mielewska, prof. PG, prodziekan ds. kształcenia WFTiMS
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. PG, zastępca dyrektora I NiIM
 • dr inż. Małgorzata Franz, zastępca dyrektora I FiIS
 • dr hab. Zdzisław Dzedzej, prof. PG, zastępca dyrektora I MS
Zespół ds. Promocji Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • dr inż. Sebastian Wachowski (INiIM) – kierownik zespołu
 • dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. uczelni (INiIM)
 • dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń, prof. uczelni (INiIM) 
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. uczelni (INiIM)
 • dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. uczelni (IMS)
 • dr inż. Marcin Styborski (IMS)
 • dr inż. Ewa Erdmann (IFiIS)
 • dr inż. Daniel Pelczarski (IFiIS)
 • dr inż. Justyna Szostak (IFiIS)
 • mgr Iwona Kuzborska (sekretariat IFiIS)
 • mgr Paulina Staniszewska (dziekanat)
Komisja ds. Uznawania Efektów Uczenia się
 • dr Brygida Mielewska, prof. uczelni – prodziekan ds. kształcenia
 • dr inż. Marcin Dampc – dla kierunku fizyka techniczna
 • dr inż. Tadeusz Miruszewski – dla kierunku nanotechnologia i dla kierunku inżynieria materiałowa
 • dr inż. Marcin Styborski – dla kierunku matematyka
Komisja Egzaminu Doktorskiego z Filozofii 
 • przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego – przewodniczący 
 • dr hab. Andrzej Lisak, prof. uczelni – egzaminator 
 • promotor
Komisja Egzaminu Doktorskiego z Ekonomii 
 • przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego – przewodniczący 
 • dr hab. Jerzy Ossowski, prof. uczelni – egzaminator 
 • promotor
Komisja Egzaminu Doktorskiego z Historii Sztuki
 • przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego – przewodniczący 
 • dr hab. Andrzej Woziński – egzaminator 
 • promotor  
Komisja Egzaminu Doktorskiego z Języka Angielskiego 
 • przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego – przewodniczący 
 • mgr Jolanta Wielgus 
 • promotor 
Wydziałowa Komisja Wyborcza – kadencja 2024-2028
 • dr inż. Marcin Dampc – przewodniczący
 • dr inż. Magdalena Lemańska
 • Tomasz Sobczyk
 • mgr inż. arch. Magdalena Topp
 • Michał Bigda – przedstawiciel studentów
Wydziałowy Zespół ds. Ewaluacji Dyscyplin Naukowych
 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz – przewodniczący
 • prof. dr hab. Grzegorz Graff – zastępca przewodniczącego
 • Podzespół ds. Ewaluacji Inżynierii Materiałowej
 • Podzespół ds. Ewaluacji Matematyki
 • Podzespół ds. Ewaluacji Nauk Fizycznych
Wydziałowy Podzespół ds. Ewaluacji Inżynierii Materiałowej
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Maria Gazda
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
 • dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński
 • dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. uczelni
 • dr inż. Michał Bartmański
 • mgr Lucyna Namysł – sekretarz
Wydziałowy Podzespół ds. Ewaluacji Matematyki
 • dr hab. Joanna Janczewska, prof. uczelni – przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Szarek
 • dr hab. Karol Dziedziul, prof. uczelni
 • dr inż. Magdalena Lemańska
 • dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska
 • mgr Hanna Magdańska – sekretarz
Wydziałowy Podzespół ds. Ewaluacji Nauk Fizycznych
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni – przewodniczący
 • dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. uczelni
 • dr inż. Patryk Jasik
 • mgr Iwona Kuzborska – sekretarz
Zespół ds. utworzenia Centrum Nauczania Fizyki
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni- przewodniczący
 • dr inż. Marek Chmielewski, prof. uczelni
 • dr Małgorzata Franz
 • dr Brygida Mielewska, prof. uczelni
 • dr inż. Bartosz Reichel
 • dr inż. Anna Rybicka
Pełnomocnicy Dziekana
 • dr inż. Magdalena Lemańska – pełnomocnik Dziekana ds. Absolwentów PG
 • dr inż. Marek Augustyniak – koordynator projektów studenckich
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski – pełnomocnik Dziekana ds. kierunku studiów Inżynieria materiałowa
 • dr inż. Sebastian Wachowski – pełnomocnik Dziekana ds. promocji na WFTiMS
 • dr inż. Justyna Szostak – pełnomocnik Dziekana ds. internacjonalizacji na WFTiMS
 • dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. uczelni – pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia na WFTiMS
 • dr inż. Paweł Syty – pełnomocnik Dziekana ds. infrastruktury IT
 • dr Joanna Cyman- pełnomocnik Dziekana ds. osób z niepełnosprawnością
Rada konsultacyjna Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Paweł Czajkowski - Fizyk medyczny w Zakładzie Fizyki Medycznej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni
 • Michał Maj - Długoletnie zatrudnienie na stanowisku Data Scientist, praca przy projektach związanych z Machine i Deep Learningiem oraz praca przy projekcie e-pionier nad klasyfikacją zdjęć RTG stawów biodrowych pod względem schorzeń biodrowych.
 • Jan Mioduski - Prezes Zarządu „Techno Service” S.A.
 • Małgorzata Mroczkowska - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku im. Bohaterów Westerplatte.
 • Małgorzata Płotka - Absolwenta WFTiMS, praca magisterska międzywydziałowa WFTiMS/WETI w ramach indywidualnego toku studiów. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi uczelniami (m.in. Oxford University Press). Obecnie kończy rozprawę doktorską na De Montfort University, na stałe mieszka w UK.
 • Jacek Pobłocki - Prezes (założyciel i właściciel) NlightinN Production Nlight VR. Zatrudnia wielu studentów i absolwentów WFTiMS, jest konsultantem kilkunastu prac inżynierskich i magisterskich na WFTiMS.
 • Monika Rychcik-Leyk - Prowadzi własną firmę technologiczną mFuture Group zajmującą się wytwarzaniem oprogramowania dla klientów z Polski i zagranicy. Założycielka organizacji „Lider z sercem”.
 • Dorota Sobieniecka-Kańska - Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu. Wydawca, dziennikarka, wykładowca, doradca public relations.
 • Janusz Winiecki - Koordynator Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, Adiunkt: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Lekarski; Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii