24 maja (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG
dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
wygłosi wykład "Is simpler better? Alternative wave function approaches for molecular modeling”

17 maja (piątek) o godz. 10.15 w sali 2/07 CNA
Prof. dr hab. Gerard Cybulski, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
wygłosi wykład "Wybrane zastosowania reokardiografii impedancyjnej w badaniach układu krążenia"

1 marca (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 Gmach Główny
dr Satish Bykkam, Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej
wygłosi wykład "Design, Development, and Fabrication of Low-Cost Next-Generation Perovskite Solar Cells"

23 lutego (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 Gmach Główny
dr inż. Marcin Łapiński, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
wygłosi seminarium habilitacyjne p.t. "Wytwarzanie powierzchniowych jedno i
wieloskładnikowych nanostruktur metalicznych na bazie Au, Ag i Cu oraz badanie ich własności plazmonicznych"

16 lutego (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 Gmach Główny
Profesor Thomas Ward, Durham University
wygłosi wykład p.t. "Why is number theory connected to dynamics? "

2 lutego (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 Gmach Główny
dr hab. Tomasz Pawłowski, profesor uniwersytetu, Zakład Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski
wygłosi wykład p.t. "Quest for understanding the origin of the Universe: a primer on Loop quantum gravity and cosmology"

12 stycznia (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 Gmach Główny
dr Eliton Popovicz Seidel, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej
wygłosi wykład p.t. "Rearrangement Collisions in the Schwinger Variational Principle: Positronium Formation and Positron Annihilation in Positron-Hydrogen Atom Collisions"
15 grudnia (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 Gmach Główny
Hiromichi Suetani, Faculty of Science and Technology, Oita University, Japan and International Research Center for Neurointelligence (IRCN), The University of Tokyo, Japan
wygłosi wykład p.t. "Exploration of human individuality in macroscopic brain dynamics through manifold learning"

1 grudnia (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 Gmach Główny
Prof. dr hab. Wacław Marzantowicz, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
wygłosi wykład p.t.: "Minimalne triangulacje, czyli od topologii przez kombinatorykę aż do wykorzystania obliczeń komputerowych"

17 listopada (piątek) o godz. 13.15 w sali 2/07 Centrum Nanotechnologii A
Dr Anubhav Chaturvedi, Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska
wygłosi wykład p.t.: "Extending loophole-free nonlocal correlations to arbitrarily large distances"

27 października (piątek) o godz. 13:15 w sali 121
Prof. Krzysztof Bartoszek, Division of Statistics and Machine Learning Department of Computer and Information Science Linköping University
wygłosi wykład p.t.: "Zachowanie asymptotyczne oraz realizacja komputerowa scentrowanych jądrowych kwadratowych operatorów stochastycznych" (wspólne badania z dr M. Pułką)

13 października (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG
Prof. Marek Abramowicz University of Gothenburg, Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Goteborgu, Centrum Astrofizyczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie
wygłosi wykład p.t."Primordial black holes and dark matter."

11 maja (czwartek) o godz. 10:15 w sali 121 GG
Prof. Tomasz Kaczyński, Université de Sherbrooke, Canada
wygłosi wykład p.t."Morse theory for multi-filtrations: smooth and discrete."

31 marca (piątek) o godz. 11:15 w sali 121 GG
Prof. Demeter Tzeli, University of Athens, Greece
wygłosi wykład p.t."Computational Molecular Physics and Physical Chemistry: From diatomics to supermolecular systems"

3 marca (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG
Prof. J.J. Sanchez-Gabites, Universidad Complutense de Madrid, Spain
wygłosi wykład p.t."Relations between point-set and dynamic complexity of attractors”

3 lutego (piątek) o godz. 12:00 w sali 121 GG
Dr inż. Jacek Lebiedź, prof.uczelni Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
wygłosi wykład p.t. "LZWP - rzeczywistość wirtualna bez urządzeń na głowie"

27 stycznia (piątek) o godz. 11:15 w sali 121 GG
Dr inż. Maciej Demianowicz, Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG
wygłosi wykład p.t. "Splątanie kwantowe w układach wielocząstkowych"
25 listopada o godz. 13.15 w sali 252 GG
dr hab inż. Krzysztof Burnecki, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
wygłosi wykład pt."Trendy w matematyce stosowanej z perspektywy Doświadczeń Centrum  Steinhausa Politechniki Wrocławskiej”

18 listopada (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG
dr Bartosz Naskręcki, Uniwersytet Adama Mickiewicza
wygłosi wykład pt."Topological and combinatorial methods in crystallography”

21 czerwca (wtorek) o godz. 11:15 w sali 121 GG
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, UMK w Toruniu
wygłosi wykład pt. „Doświadczenia z fizyki, sterowane za pomocą systemów komputerowych”

20 czerwca (poniedziałek) o godz. 13.15 w sali 2/07 Centrum Nanotechnologii A
Prof. Ulrich Parlitz, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Göttingen, Germany
wygłosi wykład pt."The Nonlinear Dynamics of the Heart”

10 czerwca (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG
Prof. Michał Misiurewicz, Indiana University - Purdue University
wygłosi wykład p.t. "Jak zmierzyć coś, czego nie ma?”

9 czerwca (czwartek) o godz. 9:30 w sali 2/07 CNA
Prof. Stephen Avery, Associate Professor of Radiation Oncology at the Hospital of the University of Pennsylvania
wygłosi wykład p.t. "Research on Strategies for Quality Assurance of Proton-FLASH Radiotherapy and Global Health in Medical Physics"
Prof. Xuanfeng (Leo) Ding, William Beaumont Hospital, Royal Oak
wygłosi wykład p.t. "A Journey to SPArc (Spot-scanning Proton Arc therapy)"

27 maja (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG
Prof. Michael A. Henning, Department of Mathematics and Applied Mathematics University of Johannesburg
wygłosi wykład p.t. "Upper bounds on the domination and total domination numbers of a graph in terms of minimum degree”.

13 maja (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG
Prof. Dr Stephan Fritzsche, Helmholtz-Institut Jena
wygłosi wykład p.t. "A community platform for just atomic calculations (JAC)”

4 marca (piątek) o godz. 12.15 w formie online poprzez aplikację Zoom
Dr Sergii Strelchuk- Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge
wygłosi wykład p.t. "Speeding up Learning Quantum States with the help of Group Equivariant Convolutional Quantum Ansätze”
Link do seminarium:
https://zoom.us/j/93636884042?pwd=TksrY0xaMEczY2k0RDRqajFMV1lxdz09
Meeting ID: 936 3688 4042

4 lutego (piątek) o godz. 11.15 w formie online poprzez aplikację MS Teams
Dr inż. Jacek Dziedzic, Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG
wygłosi wykład p.t."Rozwój metod obliczeniowych struktury elektronowej w kierunku połączenia z metodami klasycznymi"
Link do seminarium>>

14 stycznia (piątek) o godz. 13.15 w Audytorium Maximum
Dr inż Agnieszka Leszczyńska, Karlsruhe Institute of Technology Institute for Astroparticle Physics
wygłosi wykład p.t."W kierunku odkrycia źródeł wysokoenergetycznego promieniowania kosmicznego - obserwatorium IceCube na Biegunie Południowym”

3 grudnia (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG
Dr Paweł Dłotko, kierownik Centrum Dioskuri Instytutu Matematyki PAN
wygłosi wykład p.t. "Data, their shape and relations -- why can we gain by understanding it?”

22 października (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
wygłosi wykład p.t."Physics is Fun: dydaktyka kognitywna”

12 października (wtorek) o godz. 10.15 w sali 2/07 Centrum Nanotechnologii A
Prof. Dr. Karsten Keller, Institute of Mathmematics, University of Lubeck
wygłosi wykład p.t."Theory and Practice of Permutation Entropy"

8 października (piątek) o godzinie 11.15 w sali 121GG
Dr inż. Małgorzata Śmiałek-Telega Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa PG
wygłosi wykład p.t."Zastosowanie metod fizyki atomowej i molekularnej do badania uszkodzeń radiacyjnych w układach o znaczeniu biologicznym"

18 czerwca (piątek) o godz. 11.15 w formie online poprzez aplikację MS Teams
Dr inż. Marek Maryański, prof. uczelni
Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG
wygłosi wykład p.t."Sygnatura LET w transmisyjnej tomografii laserowej dozymetrów żelowo-polimerowych poddanych działaniu terapeutycznych wiązek protonowych"
Link do seminarium:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjBiNDA2ZjItNjljZC00NDM5LTkwZTUtYmY5MmY2OWE5MjZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22d46a65a7-3bf6-41aa-a17e-3dd3dd43f949%22%7d

11 czerwca (piątek) o godz. 13.15 w formie online poprzez aplikację MS Teams
Dr Mateusz Zawadzki - Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, PG
wygłosi wykład p.t.“Zderzenia niskoenergetycznych elektronów z drobinami wieloatomowymi w fazie gazowej”.
Link do seminarium:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDkyYmMzMDUtYTIxOC00MjcxLThjODItNmNlN2E4NGE2YzI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22d46a65a7-3bf6-41aa-a17e-3dd3dd43f949%22%7d

7 maja o godz. 11.15
Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów na seminarium wydziałowe, które 7 maja o godz. 11.15
wygłosi Dr inż Marek Augustyniak “Refleksje i pomysły dotyczące kształcenia inżynierów”
Link do spotkania na platformie MSTeams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NThkNmI3NjYtNjA2YS00NTM5LWE5MjktNWQ0YWVmZTVmNTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22e0a9083b-6810-4599-a009-762cdd3228c5%22%7d

9 kwietnia (piątek) o godz. 11.15
Seminarium WFTIMS, prof. dr hab. Mirosław Lachowicz, "Równania różniczkowo-całkowe i 5 istotnych zastosowań"
Link do seminarium:
https://us02web.zoom.us/j/84608263917 Meeting ID: 846 0826 3917

5 marca (piątek) o godz. 11.15
Seminarium WFTiMS, dr hab inż Aleksandra Mielewczyk-Gryń, prof. uczelni, Zjawiska związane z uwodnieniem tlenków wykazujących przewodnictwo jonowe

19 lutego (piątek) o godz. 14.00
Seminarium Wydziału FTiMS, prof. Piotr Zygmański (Harvard Medical School), pt. Research and career development opportunities in medical physics: radiation therapy and imaging of cancer
Join Zoom meeting
https://harvard.zoom.us/j/91775662384?pwd=RjFKM0huL09BZ3dJNlVseWVaMEd6UT09
17.01.2020, godzina 11:15, sala 121 GG
Prof. Alessandra Continenza (Fisica Teorica della Materia, Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, Università degli Studi dell’Aquila) [Ab-initio predictions for superconducting materials]
12.12.2019, godzina 9:15, sala 121 GG
Prof. Airton Nabarrete (Departamento de Estruturas Aeronáuticas ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica IEA-E - Engenharia Aeronáutica)
[Dynamic Properties Characterization for Composite Sandwich Structures Applied to Plane Wings and Fuselage]

06.12.2019, godzina 11:15, sala 121 GG
inż. Maciej Miśnik (Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, Politechnika Gdańska)
[Opracowanie nowoczesnych technik analitycznych w spektrometrii mas jonów wtórnych (SIMS) - analizy układów materiałowych przy stosowaniu metod ilościowych: dozowania cezu oraz gromadzenia materiału rozpylonego - podsumowanie Diamentowego Grantu na lata 2014 - 2018]

29.11.2019, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Beata Bochentyn (Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska)
[Tlenkowe materiały funkcjonalne do ogniw paliwowych i urządzeń termoelektrycznych]

08.11.2019, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Jakub Karczewski (Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska)
[Nanostruktury w tlenkowych ogniwach paliwowych i elektrolizerach]

25.10.2019, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. Marcin Balcerzyk (Uniwersytet w Sewilli)
[Przetwarzanie obrazu tomografii komputerowej krwotoku podpajęczynówkowego i procesu kriokonserwacji]

12.04.2019, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Piotr Weber (Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, Politechnika Gdańska)
[Biopolimery w warunkach nierównowagi termodynamiczne]

05.04.2019, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Elgin Kiliç (Department of Mathematics, Ege University, Izmir, Turkey)
[Domination Integrity and Domination Edge Integrity Concepts in Graph Theory]

11.01.2019, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Helen Walker (ISIS Excitations and Polarised Neutrons Group, Rutherford Appleton Laboratory)
[Playing with perovskites - tuning physics through chemical control]
07.12.2018, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Piotr Markuszewski (Pracownia Wzajemnego Oddziaływania Morza i Atmosfery, Zakład Dynamiki Morza, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie )
[Badania emisji aerozolu marygenicznego z pokładu statku naukowego rv Oceania]

10.10.2018, godzina 13:15, sala 3/11 CNA (Audytorium Centrum Nanotechnologii A)
Prof. Darek Bogucki (Texas A&M University w Corpus Christi, Texas, USA)
[Polarimetric lidar for remote measurements of oceanic turbulence]

11.05.2018, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Dariusz Kędziera (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
[Bazy funkcyjne w przybliżeniu jednoelektronowym. Przypadek dimeru litu.]

27.04.2018, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Alexander Shick (Instytut Fizyki, Czeska Akademia Nauk)
[More surprises in f-electron magnetism]

13.04.2018, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Alexander Streltsov (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska oraz Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Sopocie)
[Quantum resource theories for quantum technology]

6.04.2018, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. inż. arch. Jan Kozicki, prof. nadzw. PG (Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska)
[Rovibrational predissociation dynamics: spectrum and population decay of selected vibrational levels of the KLi molecule] Seminarium związane jest z procedurą otwarcia przewodu doktorskiego

26.01.2018, godzina 11:15, sala 121 GG
Prof. Herwig Michor (Institute of Solid State Physics, TU Wien, Austria)
[Crystal Growth and Studies of Physical Properties of Ho- and Lu Transition Metal (Co, Ni) Dicarbides]
08.12.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab.inż. Joachim Domsta prof. nadzw. PWSZ (Instytut Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego, PWSZ w Elblągu)
[Całki Feynmana dla Hamiltonianów "kwadratowych"]

13.10.2017, godzina 12:15, sala 121 GG
dr inż. Michał Gryziński oraz inż. Edyta Michaś (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk k. Otwocka)
[Stanowisko naukowo-badawcze do prac nad terapią borowo-neutronową (BNCT, Boron Neutron Capture Therapy) w reaktorze Maria]

13.10.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Politechnika Gdańska)
[Rotacyjna predysocjacja LiH]

16.06.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Weronika Narloch (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
[Ruchy własne gwiazd w gromadach kulistych w ramach projektu Cluster AgeS Experiment (CASE)]

09.06.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Paweł Syty (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Politechnika Gdańska)
[Zastosowanie wielokonfiguracyjnej metody Diraca-Focka do oszacowania wpływu elektronów swobodnych na elektryczny moment dipolowy (EDM) atomu ksenonu]

02.06.2017, godzina 12:15, sala 121 GG
dr inż. Anna Szafrańska (Katedra Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki, Politechnika Gdańska)
[Konstrukcja metod numerycznych dla nieliniowych zagadnień różniczkowych przy zachowaniu podstawowej struktury problemu]

02.06.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Marta Łabuda (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Politechnika Gdańska)
[Dynamika procesów zderzeniowych w układach typu jon-atom i jon-biomolekuła]

12.05.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Tomasz Wąsowicz (Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych, Politechnika Gdańska)
[Dysocjacja cząsteczek heterocyklicznych w absorpcji fotonów i w zderzeniach z jonami]

21.04.2017, godzina 12:15, sala 121 GG
dr Marcin Balcerzyk (Unidad Ciclotron, Centro Nacional de Aceleradores, Universidad de Sevilla-CSIC-Junta de Andalucia)
[Energetyczna zdolność rozdzielcza scyntylatorów. Obrazowania molekularne PET/CT]

21.04.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. inż. Ryszard J. Barczyński, prof. nadzw. PG (Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska)
[Mechanizmy przewodnictwa elektrycznego szkieł tlenkowych]
Seminarium związane z uruchomieniem procedury nadania tytułu naukowego profesora

20.04.2017, godzina 13:15, sala 252 GG
dr hab. inż. arch. Andreas Guskos, prof. nadzw. (Akademia Sztuki w Szczecinie)
[Silniki gier (game engines) jako narzędzia pracy artysty/architekta. Przykłady zastosowań]

07.04.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Alexander Streltsov (Polonez Fellow - Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Politechnika Gdańska)
[Quantum resource theories - what they are about]

24.03.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. Jerzy Kwela, prof. nadzw. UG (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Gdański) [Pomiary współczynników gJ Landego technikami spektroskopii laserowej]
Seminarium związane z uruchomieniem procedury nadania tytułu naukowego profesora

17.02.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Kamila Żelechowska (Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska)
[Funkcjonalizacja nanostruktur węglowych – od syntezy do zastosowań]

03.02.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG (Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska)
[Struktura i właściwości fizyczne nowych związków na bazie neptunu]
Seminarium związane z uruchomieniem procedury nadania tytułu naukowego profesora
03.06.2016, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Jan Franz (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Politechnika Gdańska)
[Interactions of positrons with atoms and molecules]

13.05.2016, godzina 11:15, sala 121 GG
Prof. Mikhail Kovalevsky (National Science Center - Kharkov Institute of Physics and Technology, Kharkov, Ukraine)
[Mechanics of high-spin magnets]

22.04.2016, godzina 11:15, sala 121 GG
Dr. Yuri Alexandre Aoto (Institute for Theoretical Chemistry, University of Stuttgart, Germany)
[How to see what is missing: visualizing the global triatomic potential energy surface]

15.01.2016, godzina 11:15, sala 121 GG
Prof. UG , dr hab. Marek Krośnicki (Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański)
[Obliczenia stanów wzbudzonych aktywatora (jonu lantanowca) umieszczonego w krysztale]
04.12.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
Prof. Andrzej J. Kulik (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria)
[Nanoscale Infrared Spectroscopy: applications in biology – LHCII proteins and Amyloids]

13.11.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. Anna Perelomova, prof. nadzw. PG , (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Politechnika Gdańska)
[Niektóre zagadnienia akustyki nieliniowej]
Seminarium związane z uruchomieniem procedury nadania tytułu naukowego profesora

06.11.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. Piotr Żuchowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
[Rezonanse Feshbacha w ultrazimnych mieszaninach gazów atomowych]

17.07.2015, godzina 13:15, sala Rady Wydziału 2/07 CNA
dr hab. Massimiliano Rosini, (ICM, Uniwersytet Warszawski)
[Conservation laws and their applications to crowd dynamics]

03.07.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
mgr Mikhail Lyubomirskiy, (ESRF - The European Synchrotron, Grenoble, France)
[High energy X-Ray inline interferometry based on refractive optics]
Seminarium związane jest z procedurą otwarcia przewodu doktorskiego

15.05.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. Sebastian Maćkowski, prof. UMK (Zespół Optyki Nanostruktur Hybrydowych, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
[Nanostruktury hybrydowe: od pytań podstawowych do zastosowań w fotowoltaice, konwersji energii i sensoryce]

10.04.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nadzw. PG (Katedra Fizyki Ciała Stałego, WFTiMS, Politechnika Gdańska)
[Ceramika przewodząca]
Seminarium związane z uruchomieniem procedury nadania tytułu naukowego profesora

20.03.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
inż. Maciej Miśnik ( Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa)
[Opracowanie procedur badawczych w spektrometrii mas jonów wtórnych – zastosowanie techniki dozowania cezu na badaną powierzchnię oraz techniki gromadzenia materiału rozpylonego na funkcjonalizowanym podłożu aktywnym]
Seminarium związane jest z procedurą otwarcia przewodu doktorskiego

06.02.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
prof. UG, dr hab. Bogumił Linde (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański)
[Akustyka Molekularna]
Seminarium związane z uruchomieniem procedury nadania tytułu naukowego profesora

09.01.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
mgr inż. Wojciech Mróz (Instytut Badań Makromolekularnych (ISMAC) CNR Mediolan)
[Procesy fotofizyczne w wybranych organicznych białych diodach elektroluminescencyjnych ]
12.12.2014, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Agnieszka Witkowska
[Absorpcyjna spektroskopia rentgenowska (XAS) w zastosowaniu do analizy nanostrukturalnych katalizatorów Pt i PtxCo pracujących w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych ]

28.11.2014, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Maciej Łuszczek
[Obliczenia z zasad pierwszych struktury elektronowej wybranych związków nadprzewodzących z rodziny ReBa2Cu3O7 (Re - atom ziem rzadkich)]

14.11.2014, godzina 11:15, sala 121 GG (SEMINARIUM ODWOŁANE)
dr Hubert Fuks (Instytut Fizyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) [Badanie roli domieszek metali d- i f- elektronowych w wybranych prostych oraz mieszanych związkach wolframowych i molibdenowych za pomocą elektronowego rezonansu paramagnetycznego]

07.11.2014, godzina 11:15, sala 121 GG
Petr Ershov (Research and Education Center "Functional Nanomaterials" The Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad )
[High resolution X-ray diffractometry and reflectometry of semiconductor nano- and micro- structures based on X-ray refractive optics]
Seminarium związane jest z procedurą otwarcia przewodu doktorskiego

17.10.2014, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Julien Guthmuller (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej)
[Calculation of electronic and vibrational spectra of molecules: absorption, resonance Raman and photoelectron spectroscopies]

28.03.2014, godzina 11:15, sala 121 GG
Dr hab. inż. Bogusław Kusz, prof. nadzw. PG
[Materiały ceramiczne do ogniw paliwowych z elektrolitem przewodzącym jony tlenu - stan aktualny i plany badawcze]

31.01.2014, godz. 11:15, sala 121 GG
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
[Towards database on electron-molecule scattering]
21.11.2013, godz. 12:15, sala 418 Gmach B
dr Sayani Majumdar (Department of Physics and Astronomy, University of Turku)
[Spintronics: challenges and future research]

08.11.2013, godz. 11:15, sala 121 GG
dr inż. Jędrzej Szmytkowski (Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych)
[Badania układów molekularnych w aspekcie zwiększenia wydajności organicznych ogniw fotowoltaicznych]

26.04.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
dr Maciej Bobrowski (Katedra Fizyki Ciała Stałego)
[Technologia SOLID i jej dwa zastosowania: sprytne soczewki oraz ogniwa termoelektryczne. Badania teoretyczne w projektach badawczych.]

05.04.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
mgr inż. Piotr Ćwikliński (RWTH Aachen University/Uniwersytet Gdański)
[Fermiony Majorany w nadprzewodnikach?]

20.03.2013, godz. 11.15, sala 4/24 CNA
mgr inż. Agnieszka Kozub
[Klastry ikosaedryczne w symulacjach komputerowych ciekłej miedzi]

15.03.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab. Marek Kozielski, prof. PP (Katedra Spektroskopii Optycznej Politechniki Poznańskiej)
[Badanie związków polimerowych i tkanki kostnej z wykorzystaniem spektroskopii Ramana]

08.03.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab. Bolesław AUGUSTYNIAK, prof. nadzw. PG (Katedra Fizyki Ciała Stałego)
[Magnetyczne metody pomiaru naprężeń]

15.02.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG (ETI)
dr inż. Jakub Karczewski (FTiMS)
mgr inż. Konrad Dunst (ETI)
[Tlenkowe ogniwa paliwowe zasilane biogazem]

08.02.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab. Yuriy Zorenko, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Instytut Fizyki)
[Scyntylatory na bazie domieszkowanych jonami Ce3+ granatów: transformacja struktury centrów luminescencji i właściwości w zależności od formy krystalicznej]

01.02.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
prof. Ryszard Jankowiak (Department of Chemistry, Department of Physics Kansas State University, Manhattan)
[Symulacje widm optycznych]

25.01.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
dr Andrzej Kuczkowski (Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych)
[Fizyka jest OK!]

11.01.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab.inż. Bogusław Kusz prof. nadzw.PG (Pełnomocnik Rektora ds. Projektu "Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo - dydaktyczne pomorskich szkół wyższych")
[Laboratorium -Wspólny Projekt Politechniki Gdańskiej i Hewelianum Gdańsk - nowa propozycja nauczania umiejętności, ciekawe podejście do dydaktyki fizyki, a może zagrożenie?]
13.01.2012, godz. 11:15, sala 121 GG
prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski (członek rzeczywisty PAN Instytut Matematyczny PAN w Sopocie)
Prowadzący seminarium prof.dr hab. J.E.Sienkiewicz
[Zrozumieć lepiej probabilistykę]

27.01.2012, godz. 11:15, sala 121 GG
mgr Tomasz Skibiński (Instytut Fizyki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie)
[Właściwości optyczne i magnetyczne roztworów stałych i monokryształów wolframianów i molibdenianów ziem rzadkich i metali przejściowych]

10.02.2012, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab. Marek Polasik (Wydział Chemii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prowadzący seminarium prof.dr hab. J.E. Sienkiewicz
[Szerokość naturalna linii hipersatelitarnej Kh&1,2 jako odzwierciedlenie mechanizmu wytwarzania stanów z dwiema dziurami w powłoce K]

09.03.2012, godz. 11.15, sala 121 GG
dr Michele Siggel-King (University of Liverpool, Wielka Brytania)
Prowadzący seminarium dr Małgorzata Śmiałek-Telega
[Establishing a diagnostic for oesophagealcancer using a SNOM and the ALICE IR-FEL]

27.04.2012, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab.inż.Jarosław Rybicki, prof.ndzw.PG. (Katedra Fizyki Ciała Stałego)
Prowadzący seminarium prof.dr hab.J.E.Sienkiewicz
[Inżynierowie Polscy w okresie rozbiorów]

25.05.2012, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab. inż. Jarosław Rybicki prof. ndzw. PG.(Katedra Fizyki Ciała Stałego)
[Inżynierowie Polscy okresu rozbiorów cz. II: Emigracje]

19.10.2012, godz. 11.15, sala 121 GG
dr Bogusław FURMANN (Katedra Inżynierii i Metrologii Kwantowej Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej)
[Pomiar przesunięć izotopowych i struktury nadsubtelnej w atomach lantanowców oraz perspektywy zastosowań wyników do testowania teorii fizycznych]

23.11.2012, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab. inż. Bogusław KUSZ (Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydziału FTiMS Politechniki Gdańskiej)
[1980-2012 – lata doświadczeń fizycznych na Politechnice Gdańskiej (autora)]

30.11.2012, godz. 11.15, sala 121 GG
prof. dr hab. Marek CZACHOR (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej Wydziału FTiMS Politechniki Gdańskiej)
[Zagadki smoleńskiej brzozy]

07.12.2012, godz. 11.15, sala 121 GG
Łukasz KOCIUBA (SAS Institute)
[Oferta SAS Institute dla edukacji i badań naukowych]
13.01.2011, godz. 16.00, sala 33-35 GG
Hakan Pettersson (Uniwersytet Halmstat)
[Narzędzia o skali 'nano' dla przyszłej opto i magnetoelektroniki]

27.01.2011,godz. 11:15, sala 121 GG
dr hab.inż. Tomasz Klimczuk (Katedra Fizyki Ciała Stałego)
[Struktura i właściwości NpFeAsO. Poszukiwanie nadprzewodnictwa w "epoce żelaza"?]

28.01.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Joanna Janczewska (Katedra Analizy Nieliniowej)
[Rozwiązania prawie homokliniczne i heterokliniczne w równaniach Hamiltona drugiego rzędu - metody wariacyjne]

17.02.2011, godz. 11:15, sala 418 GB
dr inż.Michał Piotrowicz (The Open University)
[Ultrazimne atomy Rydbergowskie]

25.02.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr hab. inż. Grzegorz Ciesielski, prof. Politechniki Łódzkiej (Zakład Układów i Systemów Nieliniowych, Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej)
[Nowa idea odwzorowań pseudoodwrotnych w funkcjonalnej teorii systemów nieliniowych a optymalne sterowanie nieliniowe]

04.03.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Mateusz Zawadzki (Katedra Fizyki Atomowej i Luminescencji)
Wykład jest związany z procedurą nostryfikacji stopnia naukowego doktora uzyskanego na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow
[Magnetyczny pierścień dla zimnych atomów i kondensatu Bosego - Einsteina]

08.04.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Michele Siggel-King (University of Liverpool, Department of Physics)
[Antiproton & lon Electrostatic Recycling Ring Project]

06.05.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Marek Beśka (Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej)
[Operatory dodatnie i funkcjonały losowe]

13.05.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Maciej Bobrowski (Katedra Fizyki Ciała Stałego)
[Materiały funkcjonalne oparte o parylen i zastosowania w elektronice i optyce]

20.05.2011, godz. 13:15, Sala 121 GG
prof.Ryszard Jankowiak (Department of Chemistry,Kansas State University)
[Wybrane zagadnienia dotyczące tlenowej i beztlenowej fotosyntezy]

27.05.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Barbara Kościelska (Katedra Fizyki Ciała Stałego)
Seminarium związane z procedurą otwarcia przewodu habilitacyjnego.
[Struktura, właściwości elektryczne i nadprzewodzące cienkich warstw NbN-SiO2 oraz VN-SiO2otrzymanych metodą zol-żel]

27.05.2011, godz.11:15, sala 418 Skrz. "B"(Sala Rady Wydziału)
prof.Jeffrey F.Collamore (Department of Mathematical Sciences,University of Copenhagen, Denmark)
[Large deviation tail estimates for solutions to stochastic fixed point equations.]

03.06.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
prof.dr hab.inż. Gerard Śliwiński (Instytut Maszyn Przepływowych PAN)
[Rezonans SPR: rewizyta kunsztu sprzed wieków?]

08.06.2011, godz. 11:15, sala 418" Skrz.B"(Salka Rady Wydziału)
prof. Franco Bagnoli Laboratorio Fisica dei Sistemi Complessi,Universita di Firenze [Mind,computers and communties]

10.06.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Tomasz Wąsowicz Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych
[Spektroskopia nad-wzbudzonych stanów molekularnych obserwowanych w fotofragmentacji pięcioczłonowych drobin heterocyklicznych]

10.06.2011, godz. 12:15, sala 121 GG
dr Tomasz Bodziony (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Seminarium związane z procedurą otwarcia przewodu habilitacyjnego
[Badania właściwości EPR i magnetycznych monokryształu niobianu litu (LiNbO3) domieszkowanych i kodomieszkowanych jonami ziem rzadkich]

07.10.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr hab. Marek Czachor (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej)
[Numeryczna symulacja zderzenia skrzydła TU-154 z brzozą o średnicy 40 cm - omówienie wyników grupy z Uniwersytetu w Akron, USA]

14.10.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Tomasz Wąsowicz (Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych)
[Spektroskopia nad-wzbudzonych stanów molekularnych obserwowanych w procesach fotofragmentacji pięcioczłonowych drobin heterocyklicznych]

28.10.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
prof. Jarosław Rybicki (Katedra Fizyki Ciała Stałego)
[30 lat symulacji komputerowych w KFCS](Seminarium związane z uruchomieniem procedury nadania tytułu naukowego profesora)

25.11.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
Prof. dr hab. Tomasz Downarowicz (Politechnika Wrocławska)
[Dodatnia entropia topologiczna implikuje chaos dystrybucyjny (rozwiązanie problemu Smitala)]

02.12.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Julien Guthmuller (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej Politechniki Gdańskiej)
[Theoretical simulation of vibrational spectra of molecules. Resonance Raman and sum-frequency generation spectroscopies]