Seminarium Wydziałowe | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Seminarium Wydziałowe

11 maja (czwartek) o godz. 10:15 w sali 121 GG
Prof. Tomasz Kaczyński, Université de Sherbrooke, Canada
wygłosi wykład pt."Morse theory for multi-filtrations: smooth and discrete."

31 marca (piątek) o godz. 11:15 w sali 121 GG
Prof. Demeter Tzeli, University of Athens, Greece
wygłosi wykład pt."Computational Molecular Physics and Physical Chemistry: From diatomics to supermolecular systems"

3 marca (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG
Prof. J.J. Sanchez-Gabites, Universidad Complutense de Madrid, Spain
wygłosi wykład pt."Relations between point-set and dynamic complexity of attractors”

3 lutego (piątek) o godz. 12:00 w sali 121 GG
Dr inż. Jacek Lebiedź, prof.uczelni Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
wygłosi wykład pt. "LZWP - rzeczywistość wirtualna bez urządzeń na głowie"

27 stycznia (piątek) o godz. 11:15 w sali 121 GG
Dr inż. Maciej Demianowicz, Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG
wygłosi wykład pt. "Splątanie kwantowe w układach wielocząstkowych"
25 listopada o godz. 13.15 w sali 252 GG
dr hab inż. Krzysztof Burnecki, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
wygłosi wykład pt."Trendy w matematyce stosowanej z perspektywy Doświadczeń Centrum  Steinhausa Politechniki Wrocławskiej”

18 listopada (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG
dr Bartosz Naskręcki, Uniwersytet Adama Mickiewicza
wygłosi wykład pt."Topological and combinatorial methods in crystallography”

21 czerwca (wtorek) o godz. 11:15 w sali 121 GG
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, UMK w Toruniu
wygłosi wykład pt. „Doświadczenia z fizyki, sterowane za pomocą systemów komputerowych”

20 czerwca (poniedziałek) o godz. 13.15 w sali 2/07 Centrum Nanotechnologii A
Prof. Ulrich Parlitz, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Göttingen, Germany
wygłosi wykład pt."The Nonlinear Dynamics of the Heart”

10 czerwca (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG
Prof. Michał Misiurewicz, Indiana University - Purdue University
wygłosi wykład p.t. "Jak zmierzyć coś, czego nie ma?”

9 czerwca (czwartek) o godz. 9:30 w sali 2/07 CNA
Prof. Stephen Avery, Associate Professor of Radiation Oncology at the Hospital of the University of Pennsylvania
wygłosi wykład p.t. "Research on Strategies for Quality Assurance of Proton-FLASH Radiotherapy and Global Health in Medical Physics"
Prof. Xuanfeng (Leo) Ding, William Beaumont Hospital, Royal Oak
wygłosi wykład p.t. "A Journey to SPArc (Spot-scanning Proton Arc therapy)"

27 maja (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG
Prof. Michael A. Henning, Department of Mathematics and Applied Mathematics University of Johannesburg
wygłosi wykład p.t. "Upper bounds on the domination and total domination numbers of a graph in terms of minimum degree”.

13 maja (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG
Prof. Dr Stephan Fritzsche, Helmholtz-Institut Jena
wygłosi wykład p.t. "A community platform for just atomic calculations (JAC)”

4 marca (piątek) o godz. 12.15 w formie online poprzez aplikację Zoom
Dr Sergii Strelchuk- Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge
wygłosi wykład p.t. "Speeding up Learning Quantum States with the help of Group Equivariant Convolutional Quantum Ansätze”
Link do seminarium:
https://zoom.us/j/93636884042?pwd=TksrY0xaMEczY2k0RDRqajFMV1lxdz09
Meeting ID: 936 3688 4042

4 lutego (piątek) o godz. 11.15 w formie online poprzez aplikację MS Teams
Dr inż. Jacek Dziedzic, Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG
wygłosi wykład p.t."Rozwój metod obliczeniowych struktury elektronowej w kierunku połączenia z metodami klasycznymi"
Link do seminarium>>

14 stycznia (piątek) o godz. 13.15 w Audytorium Maximum
Dr inż Agnieszka Leszczyńska, Karlsruhe Institute of Technology Institute for Astroparticle Physics
wygłosi wykład p.t."W kierunku odkrycia źródeł wysokoenergetycznego promieniowania kosmicznego - obserwatorium IceCube na Biegunie Południowym”

3 grudnia (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG
Dr Paweł Dłotko, kierownik Centrum Dioskuri Instytutu Matematyki PAN
wygłosi wykład p.t. "Data, their shape and relations -- why can we gain by understanding it?”

22 października (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
wygłosi wykład p.t."Physics is Fun: dydaktyka kognitywna”

12 października (wtorek) o godz. 10.15 w sali 2/07 Centrum Nanotechnologii A
Prof. Dr. Karsten Keller, Institute of Mathmematics, University of Lubeck
wygłosi wykład p.t."Theory and Practice of Permutation Entropy"

8 października (piątek) o godzinie 11.15 w sali 121GG
Dr inż. Małgorzata Śmiałek-Telega Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa PG
wygłosi wykład p.t."Zastosowanie metod fizyki atomowej i molekularnej do badania uszkodzeń radiacyjnych w układach o znaczeniu biologicznym"

18 czerwca (piątek) o godz. 11.15 w formie online poprzez aplikację MS Teams
Dr inż. Marek Maryański, prof. uczelni
Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG
wygłosi wykład p.t."Sygnatura LET w transmisyjnej tomografii laserowej dozymetrów żelowo-polimerowych poddanych działaniu terapeutycznych wiązek protonowych"
Link do seminarium:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjBiNDA2ZjItNjljZC00NDM5LTkwZTUtYmY5MmY2OWE5MjZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22d46a65a7-3bf6-41aa-a17e-3dd3dd43f949%22%7d

11 czerwca (piątek) o godz. 13.15 w formie online poprzez aplikację MS Teams
Dr Mateusz Zawadzki - Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, PG
wygłosi wykład p.t.“Zderzenia niskoenergetycznych elektronów z drobinami wieloatomowymi w fazie gazowej”.
Link do seminarium:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDkyYmMzMDUtYTIxOC00MjcxLThjODItNmNlN2E4NGE2YzI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22d46a65a7-3bf6-41aa-a17e-3dd3dd43f949%22%7d

7 maja o godz. 11.15
Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów na seminarium wydziałowe, które 7 maja o godz. 11.15
wygłosi Dr inż Marek Augustyniak “Refleksje i pomysły dotyczące kształcenia inżynierów”
Link do spotkania na platformie MSTeams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NThkNmI3NjYtNjA2YS00NTM5LWE5MjktNWQ0YWVmZTVmNTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22e0a9083b-6810-4599-a009-762cdd3228c5%22%7d

9 kwietnia (piątek) o godz. 11.15
Seminarium WFTIMS, prof. dr hab. Mirosław Lachowicz, "Równania różniczkowo-całkowe i 5 istotnych zastosowań"
Link do seminarium:
https://us02web.zoom.us/j/84608263917 Meeting ID: 846 0826 3917

5 marca (piątek) o godz. 11.15
Seminarium WFTiMS, dr hab inż Aleksandra Mielewczyk-Gryń, prof. uczelni, Zjawiska związane z uwodnieniem tlenków wykazujących przewodnictwo jonowe

19 lutego (piątek) o godz. 14.00
Seminarium Wydziału FTiMS, prof. Piotr Zygmański (Harvard Medical School), pt. Research and career development opportunities in medical physics: radiation therapy and imaging of cancer
Join Zoom meeting
https://harvard.zoom.us/j/91775662384?pwd=RjFKM0huL09BZ3dJNlVseWVaMEd6UT09
17.01.2020, godzina 11:15, sala 121 GG
Prof. Alessandra Continenza (Fisica Teorica della Materia, Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, Università degli Studi dell’Aquila) [Ab-initio predictions for superconducting materials]
12.12.2019, godzina 9:15, sala 121 GG
Prof. Airton Nabarrete (Departamento de Estruturas Aeronáuticas ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica IEA-E - Engenharia Aeronáutica)
[Dynamic Properties Characterization for Composite Sandwich Structures Applied to Plane Wings and Fuselage]

06.12.2019, godzina 11:15, sala 121 GG
inż. Maciej Miśnik (Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, Politechnika Gdańska)
[Opracowanie nowoczesnych technik analitycznych w spektrometrii mas jonów wtórnych (SIMS) - analizy układów materiałowych przy stosowaniu metod ilościowych: dozowania cezu oraz gromadzenia materiału rozpylonego - podsumowanie Diamentowego Grantu na lata 2014 - 2018]

29.11.2019, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Beata Bochentyn (Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska)
[Tlenkowe materiały funkcjonalne do ogniw paliwowych i urządzeń termoelektrycznych]

08.11.2019, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Jakub Karczewski (Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska)
[Nanostruktury w tlenkowych ogniwach paliwowych i elektrolizerach]

25.10.2019, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. Marcin Balcerzyk (Uniwersytet w Sewilli)
[Przetwarzanie obrazu tomografii komputerowej krwotoku podpajęczynówkowego i procesu kriokonserwacji]

12.04.2019, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Piotr Weber (Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, Politechnika Gdańska)
[Biopolimery w warunkach nierównowagi termodynamiczne]

05.04.2019, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Elgin Kiliç (Department of Mathematics, Ege University, Izmir, Turkey)
[Domination Integrity and Domination Edge Integrity Concepts in Graph Theory]

11.01.2019, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Helen Walker (ISIS Excitations and Polarised Neutrons Group, Rutherford Appleton Laboratory)
[Playing with perovskites - tuning physics through chemical control]
07.12.2018, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Piotr Markuszewski (Pracownia Wzajemnego Oddziaływania Morza i Atmosfery, Zakład Dynamiki Morza, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie )
[Badania emisji aerozolu marygenicznego z pokładu statku naukowego rv Oceania]

10.10.2018, godzina 13:15, sala 3/11 CNA (Audytorium Centrum Nanotechnologii A)
Prof. Darek Bogucki (Texas A&M University w Corpus Christi, Texas, USA)
[Polarimetric lidar for remote measurements of oceanic turbulence]

11.05.2018, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Dariusz Kędziera (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
[Bazy funkcyjne w przybliżeniu jednoelektronowym. Przypadek dimeru litu.]

27.04.2018, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Alexander Shick (Instytut Fizyki, Czeska Akademia Nauk)
[More surprises in f-electron magnetism]

13.04.2018, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Alexander Streltsov (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska oraz Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Sopocie)
[Quantum resource theories for quantum technology]

6.04.2018, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. inż. arch. Jan Kozicki, prof. nadzw. PG (Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska)
[Rovibrational predissociation dynamics: spectrum and population decay of selected vibrational levels of the KLi molecule] Seminarium związane jest z procedurą otwarcia przewodu doktorskiego

26.01.2018, godzina 11:15, sala 121 GG
Prof. Herwig Michor (Institute of Solid State Physics, TU Wien, Austria)
[Crystal Growth and Studies of Physical Properties of Ho- and Lu Transition Metal (Co, Ni) Dicarbides]
08.12.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab.inż. Joachim Domsta prof. nadzw. PWSZ (Instytut Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego, PWSZ w Elblągu)
[Całki Feynmana dla Hamiltonianów "kwadratowych"]

13.10.2017, godzina 12:15, sala 121 GG
dr inż. Michał Gryziński oraz inż. Edyta Michaś (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk k. Otwocka)
[Stanowisko naukowo-badawcze do prac nad terapią borowo-neutronową (BNCT, Boron Neutron Capture Therapy) w reaktorze Maria]

13.10.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Politechnika Gdańska)
[Rotacyjna predysocjacja LiH]

16.06.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Weronika Narloch (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
[Ruchy własne gwiazd w gromadach kulistych w ramach projektu Cluster AgeS Experiment (CASE)]

09.06.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Paweł Syty (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Politechnika Gdańska)
[Zastosowanie wielokonfiguracyjnej metody Diraca-Focka do oszacowania wpływu elektronów swobodnych na elektryczny moment dipolowy (EDM) atomu ksenonu]

02.06.2017, godzina 12:15, sala 121 GG
dr inż. Anna Szafrańska (Katedra Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki, Politechnika Gdańska)
[Konstrukcja metod numerycznych dla nieliniowych zagadnień różniczkowych przy zachowaniu podstawowej struktury problemu]

02.06.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Marta Łabuda (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Politechnika Gdańska)
[Dynamika procesów zderzeniowych w układach typu jon-atom i jon-biomolekuła]

12.05.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Tomasz Wąsowicz (Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych, Politechnika Gdańska)
[Dysocjacja cząsteczek heterocyklicznych w absorpcji fotonów i w zderzeniach z jonami]

21.04.2017, godzina 12:15, sala 121 GG
dr Marcin Balcerzyk (Unidad Ciclotron, Centro Nacional de Aceleradores, Universidad de Sevilla-CSIC-Junta de Andalucia)
[Energetyczna zdolność rozdzielcza scyntylatorów. Obrazowania molekularne PET/CT]

21.04.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. inż. Ryszard J. Barczyński, prof. nadzw. PG (Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska)
[Mechanizmy przewodnictwa elektrycznego szkieł tlenkowych]
Seminarium związane z uruchomieniem procedury nadania tytułu naukowego profesora

20.04.2017, godzina 13:15, sala 252 GG
dr hab. inż. arch. Andreas Guskos, prof. nadzw. (Akademia Sztuki w Szczecinie)
[Silniki gier (game engines) jako narzędzia pracy artysty/architekta. Przykłady zastosowań]

07.04.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Alexander Streltsov (Polonez Fellow - Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Politechnika Gdańska)
[Quantum resource theories - what they are about]

24.03.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. Jerzy Kwela, prof. nadzw. UG (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Gdański) [Pomiary współczynników gJ Landego technikami spektroskopii laserowej]
Seminarium związane z uruchomieniem procedury nadania tytułu naukowego profesora

17.02.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Kamila Żelechowska (Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska)
[Funkcjonalizacja nanostruktur węglowych – od syntezy do zastosowań]

03.02.2017, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG (Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska)
[Struktura i właściwości fizyczne nowych związków na bazie neptunu]
Seminarium związane z uruchomieniem procedury nadania tytułu naukowego profesora
03.06.2016, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Jan Franz (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Politechnika Gdańska)
[Interactions of positrons with atoms and molecules]

13.05.2016, godzina 11:15, sala 121 GG
Prof. Mikhail Kovalevsky (National Science Center - Kharkov Institute of Physics and Technology, Kharkov, Ukraine)
[Mechanics of high-spin magnets]

22.04.2016, godzina 11:15, sala 121 GG
Dr. Yuri Alexandre Aoto (Institute for Theoretical Chemistry, University of Stuttgart, Germany)
[How to see what is missing: visualizing the global triatomic potential energy surface]

15.01.2016, godzina 11:15, sala 121 GG
Prof. UG , dr hab. Marek Krośnicki (Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański)
[Obliczenia stanów wzbudzonych aktywatora (jonu lantanowca) umieszczonego w krysztale]
04.12.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
Prof. Andrzej J. Kulik (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria)
[Nanoscale Infrared Spectroscopy: applications in biology – LHCII proteins and Amyloids]

13.11.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. Anna Perelomova, prof. nadzw. PG , (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Politechnika Gdańska)
[Niektóre zagadnienia akustyki nieliniowej]
Seminarium związane z uruchomieniem procedury nadania tytułu naukowego profesora

06.11.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. Piotr Żuchowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
[Rezonanse Feshbacha w ultrazimnych mieszaninach gazów atomowych]

17.07.2015, godzina 13:15, sala Rady Wydziału 2/07 CNA
dr hab. Massimiliano Rosini, (ICM, Uniwersytet Warszawski)
[Conservation laws and their applications to crowd dynamics]

03.07.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
mgr Mikhail Lyubomirskiy, (ESRF - The European Synchrotron, Grenoble, France)
[High energy X-Ray inline interferometry based on refractive optics]
Seminarium związane jest z procedurą otwarcia przewodu doktorskiego

15.05.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. Sebastian Maćkowski, prof. UMK (Zespół Optyki Nanostruktur Hybrydowych, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
[Nanostruktury hybrydowe: od pytań podstawowych do zastosowań w fotowoltaice, konwersji energii i sensoryce]

10.04.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nadzw. PG (Katedra Fizyki Ciała Stałego, WFTiMS, Politechnika Gdańska)
[Ceramika przewodząca]
Seminarium związane z uruchomieniem procedury nadania tytułu naukowego profesora

20.03.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
inż. Maciej Miśnik ( Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa)
[Opracowanie procedur badawczych w spektrometrii mas jonów wtórnych – zastosowanie techniki dozowania cezu na badaną powierzchnię oraz techniki gromadzenia materiału rozpylonego na funkcjonalizowanym podłożu aktywnym]
Seminarium związane jest z procedurą otwarcia przewodu doktorskiego

06.02.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
prof. UG, dr hab. Bogumił Linde (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański)
[Akustyka Molekularna]
Seminarium związane z uruchomieniem procedury nadania tytułu naukowego profesora

09.01.2015, godzina 11:15, sala 121 GG
mgr inż. Wojciech Mróz (Instytut Badań Makromolekularnych (ISMAC) CNR Mediolan)
[Procesy fotofizyczne w wybranych organicznych białych diodach elektroluminescencyjnych ]
12.12.2014, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Agnieszka Witkowska
[Absorpcyjna spektroskopia rentgenowska (XAS) w zastosowaniu do analizy nanostrukturalnych katalizatorów Pt i PtxCo pracujących w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych ]

28.11.2014, godzina 11:15, sala 121 GG
dr inż. Maciej Łuszczek
[Obliczenia z zasad pierwszych struktury elektronowej wybranych związków nadprzewodzących z rodziny ReBa2Cu3O7 (Re - atom ziem rzadkich)]

14.11.2014, godzina 11:15, sala 121 GG (SEMINARIUM ODWOŁANE)
dr Hubert Fuks (Instytut Fizyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) [Badanie roli domieszek metali d- i f- elektronowych w wybranych prostych oraz mieszanych związkach wolframowych i molibdenowych za pomocą elektronowego rezonansu paramagnetycznego]

07.11.2014, godzina 11:15, sala 121 GG
Petr Ershov (Research and Education Center "Functional Nanomaterials" The Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad )
[High resolution X-ray diffractometry and reflectometry of semiconductor nano- and micro- structures based on X-ray refractive optics]
Seminarium związane jest z procedurą otwarcia przewodu doktorskiego

17.10.2014, godzina 11:15, sala 121 GG
dr Julien Guthmuller (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej)
[Calculation of electronic and vibrational spectra of molecules: absorption, resonance Raman and photoelectron spectroscopies]

28.03.2014, godzina 11:15, sala 121 GG
Dr hab. inż. Bogusław Kusz, prof. nadzw. PG
[Materiały ceramiczne do ogniw paliwowych z elektrolitem przewodzącym jony tlenu - stan aktualny i plany badawcze]

31.01.2014, godz. 11:15, sala 121 GG
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
[Towards database on electron-molecule scattering]
21.11.2013, godz. 12:15, sala 418 Gmach B
dr Sayani Majumdar (Department of Physics and Astronomy, University of Turku)
[Spintronics: challenges and future research]

08.11.2013, godz. 11:15, sala 121 GG
dr inż. Jędrzej Szmytkowski (Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych)
[Badania układów molekularnych w aspekcie zwiększenia wydajności organicznych ogniw fotowoltaicznych]

26.04.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
dr Maciej Bobrowski (Katedra Fizyki Ciała Stałego)
[Technologia SOLID i jej dwa zastosowania: sprytne soczewki oraz ogniwa termoelektryczne. Badania teoretyczne w projektach badawczych.]

05.04.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
mgr inż. Piotr Ćwikliński (RWTH Aachen University/Uniwersytet Gdański)
[Fermiony Majorany w nadprzewodnikach?]

20.03.2013, godz. 11.15, sala 4/24 CNA
mgr inż. Agnieszka Kozub
[Klastry ikosaedryczne w symulacjach komputerowych ciekłej miedzi]

15.03.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab. Marek Kozielski, prof. PP (Katedra Spektroskopii Optycznej Politechniki Poznańskiej)
[Badanie związków polimerowych i tkanki kostnej z wykorzystaniem spektroskopii Ramana]

08.03.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab. Bolesław AUGUSTYNIAK, prof. nadzw. PG (Katedra Fizyki Ciała Stałego)
[Magnetyczne metody pomiaru naprężeń]

15.02.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG (ETI)
dr inż. Jakub Karczewski (FTiMS)
mgr inż. Konrad Dunst (ETI)
[Tlenkowe ogniwa paliwowe zasilane biogazem]

08.02.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab. Yuriy Zorenko, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Instytut Fizyki)
[Scyntylatory na bazie domieszkowanych jonami Ce3+ granatów: transformacja struktury centrów luminescencji i właściwości w zależności od formy krystalicznej]

01.02.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
prof. Ryszard Jankowiak (Department of Chemistry, Department of Physics Kansas State University, Manhattan)
[Symulacje widm optycznych]

25.01.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
dr Andrzej Kuczkowski (Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych)
[Fizyka jest OK!]

11.01.2013, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab.inż. Bogusław Kusz prof. nadzw.PG (Pełnomocnik Rektora ds. Projektu "Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo - dydaktyczne pomorskich szkół wyższych")
[Laboratorium -Wspólny Projekt Politechniki Gdańskiej i Hewelianum Gdańsk - nowa propozycja nauczania umiejętności, ciekawe podejście do dydaktyki fizyki, a może zagrożenie?]
13.01.2012, godz. 11:15, sala 121 GG
prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski (członek rzeczywisty PAN Instytut Matematyczny PAN w Sopocie)
Prowadzący seminarium prof.dr hab. J.E.Sienkiewicz
[Zrozumieć lepiej probabilistykę]

27.01.2012, godz. 11:15, sala 121 GG
mgr Tomasz Skibiński (Instytut Fizyki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie)
[Właściwości optyczne i magnetyczne roztworów stałych i monokryształów wolframianów i molibdenianów ziem rzadkich i metali przejściowych]

10.02.2012, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab. Marek Polasik (Wydział Chemii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prowadzący seminarium prof.dr hab. J.E. Sienkiewicz
[Szerokość naturalna linii hipersatelitarnej Kh&1,2 jako odzwierciedlenie mechanizmu wytwarzania stanów z dwiema dziurami w powłoce K]

09.03.2012, godz. 11.15, sala 121 GG
dr Michele Siggel-King (University of Liverpool, Wielka Brytania)
Prowadzący seminarium dr Małgorzata Śmiałek-Telega
[Establishing a diagnostic for oesophagealcancer using a SNOM and the ALICE IR-FEL]

27.04.2012, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab.inż.Jarosław Rybicki, prof.ndzw.PG. (Katedra Fizyki Ciała Stałego)
Prowadzący seminarium prof.dr hab.J.E.Sienkiewicz
[Inżynierowie Polscy w okresie rozbiorów]

25.05.2012, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab. inż. Jarosław Rybicki prof. ndzw. PG.(Katedra Fizyki Ciała Stałego)
[Inżynierowie Polscy okresu rozbiorów cz. II: Emigracje]

19.10.2012, godz. 11.15, sala 121 GG
dr Bogusław FURMANN (Katedra Inżynierii i Metrologii Kwantowej Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej)
[Pomiar przesunięć izotopowych i struktury nadsubtelnej w atomach lantanowców oraz perspektywy zastosowań wyników do testowania teorii fizycznych]

23.11.2012, godz. 11.15, sala 121 GG
dr hab. inż. Bogusław KUSZ (Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydziału FTiMS Politechniki Gdańskiej)
[1980-2012 – lata doświadczeń fizycznych na Politechnice Gdańskiej (autora)]

30.11.2012, godz. 11.15, sala 121 GG
prof. dr hab. Marek CZACHOR (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej Wydziału FTiMS Politechniki Gdańskiej)
[Zagadki smoleńskiej brzozy]

07.12.2012, godz. 11.15, sala 121 GG
Łukasz KOCIUBA (SAS Institute)
[Oferta SAS Institute dla edukacji i badań naukowych]
13.01.2011, godz. 16.00, sala 33-35 GG
Hakan Pettersson (Uniwersytet Halmstat)
[Narzędzia o skali 'nano' dla przyszłej opto i magnetoelektroniki]

27.01.2011,godz. 11:15, sala 121 GG
dr hab.inż. Tomasz Klimczuk (Katedra Fizyki Ciała Stałego)
[Struktura i właściwości NpFeAsO. Poszukiwanie nadprzewodnictwa w "epoce żelaza"?]

28.01.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Joanna Janczewska (Katedra Analizy Nieliniowej)
[Rozwiązania prawie homokliniczne i heterokliniczne w równaniach Hamiltona drugiego rzędu - metody wariacyjne]

17.02.2011, godz. 11:15, sala 418 GB
dr inż.Michał Piotrowicz (The Open University)
[Ultrazimne atomy Rydbergowskie]

25.02.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr hab. inż. Grzegorz Ciesielski, prof. Politechniki Łódzkiej (Zakład Układów i Systemów Nieliniowych, Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej)
[Nowa idea odwzorowań pseudoodwrotnych w funkcjonalnej teorii systemów nieliniowych a optymalne sterowanie nieliniowe]

04.03.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Mateusz Zawadzki (Katedra Fizyki Atomowej i Luminescencji)
Wykład jest związany z procedurą nostryfikacji stopnia naukowego doktora uzyskanego na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow
[Magnetyczny pierścień dla zimnych atomów i kondensatu Bosego - Einsteina]

08.04.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Michele Siggel-King (University of Liverpool, Department of Physics)
[Antiproton & lon Electrostatic Recycling Ring Project]

06.05.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Marek Beśka (Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej)
[Operatory dodatnie i funkcjonały losowe]

13.05.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Maciej Bobrowski (Katedra Fizyki Ciała Stałego)
[Materiały funkcjonalne oparte o parylen i zastosowania w elektronice i optyce]

20.05.2011, godz. 13:15, Sala 121 GG
prof.Ryszard Jankowiak (Department of Chemistry,Kansas State University)
[Wybrane zagadnienia dotyczące tlenowej i beztlenowej fotosyntezy]

27.05.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Barbara Kościelska (Katedra Fizyki Ciała Stałego)
Seminarium związane z procedurą otwarcia przewodu habilitacyjnego.
[Struktura, właściwości elektryczne i nadprzewodzące cienkich warstw NbN-SiO2 oraz VN-SiO2otrzymanych metodą zol-żel]

27.05.2011, godz.11:15, sala 418 Skrz. "B"(Sala Rady Wydziału)
prof.Jeffrey F.Collamore (Department of Mathematical Sciences,University of Copenhagen, Denmark)
[Large deviation tail estimates for solutions to stochastic fixed point equations.]

03.06.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
prof.dr hab.inż. Gerard Śliwiński (Instytut Maszyn Przepływowych PAN)
[Rezonans SPR: rewizyta kunsztu sprzed wieków?]

08.06.2011, godz. 11:15, sala 418" Skrz.B"(Salka Rady Wydziału)
prof. Franco Bagnoli Laboratorio Fisica dei Sistemi Complessi,Universita di Firenze [Mind,computers and communties]

10.06.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Tomasz Wąsowicz Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych
[Spektroskopia nad-wzbudzonych stanów molekularnych obserwowanych w fotofragmentacji pięcioczłonowych drobin heterocyklicznych]

10.06.2011, godz. 12:15, sala 121 GG
dr Tomasz Bodziony (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Seminarium związane z procedurą otwarcia przewodu habilitacyjnego
[Badania właściwości EPR i magnetycznych monokryształu niobianu litu (LiNbO3) domieszkowanych i kodomieszkowanych jonami ziem rzadkich]

07.10.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr hab. Marek Czachor (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej)
[Numeryczna symulacja zderzenia skrzydła TU-154 z brzozą o średnicy 40 cm - omówienie wyników grupy z Uniwersytetu w Akron, USA]

14.10.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Tomasz Wąsowicz (Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych)
[Spektroskopia nad-wzbudzonych stanów molekularnych obserwowanych w procesach fotofragmentacji pięcioczłonowych drobin heterocyklicznych]

28.10.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
prof. Jarosław Rybicki (Katedra Fizyki Ciała Stałego)
[30 lat symulacji komputerowych w KFCS](Seminarium związane z uruchomieniem procedury nadania tytułu naukowego profesora)

25.11.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
Prof. dr hab. Tomasz Downarowicz (Politechnika Wrocławska)
[Dodatnia entropia topologiczna implikuje chaos dystrybucyjny (rozwiązanie problemu Smitala)]

02.12.2011, godz. 11:15, sala 121 GG
dr Julien Guthmuller (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej Politechniki Gdańskiej)
[Theoretical simulation of vibrational spectra of molecules. Resonance Raman and sum-frequency generation spectroscopies]