Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej
 • 2024-02-19

  Oferta stypendialna w projekcie NCN OPUS-LAP22

  „Heterogenous diamond biosensing nanoarchitectures: opto-electro-chemical interactions with antibody complexes” (kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. PG). Szczegóły i dokumenty dotyczące stypendiów znajdują się tutaj.   oprac. L. Namysł

 • 2024-02-14

  Stypendia RADON w ZEiFP INiIM

  Trzy studentki, będące pod opieką naukowców z Zakładu Elektrochemii i Fizykochemii Powierzchni INiIM WFTiMS, otrzymały stypendia w programie Radon Supporting Most Talented Students: inż. Zofia Jeleniewska, absolwentka studiów I stopnia na kierunku nanotechnologia, której opiekunem jest dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. PG, inż. Klaudia Prusik, studentka studiów II stopnia na...

 • 2024-02-14

  Knowledge Transfer – cykl wykładów RedOx (3)

  W imieniu międzywydziałowego koła naukowego RedOx zapraszamy do udziału w trzecim (3) z cyklu zaplanowanych na rok akademicki 2023/2024 wykładów Knowledge Transfer.   W poniedziałek, 26 lutego 2024 r., o godz. 14:15 w Audytorium Chemicznym Wydziału Chemicznego PG (budynek 6), dr inż. Marta Wala-Kapica (Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej,...

 • 2024-02-07

  Seminarium habilitacyjne

  23 lutego 2024 r. o godz. 11:15 w Gmachu Głównym s. 121 seminarium habilitacyjne wygłosi dr inż. Marcin Łapiński. Tytuł wystąpienia Wytwarzanie powierzchniowych jedno- i wieloskładnikowych nanostruktur metalicznych na bazie Au, Ag i Cu oraz badanie ich własności plazmonicznych. Streszczenie: Cienkie warstwy metaliczne mogą być po osadzeniu meta- lub niestabilne. Powoduje to...

 • 2024-01-24

  Konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka

  XVIII konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka Klubu Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Nagroda ma promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Intencje pomysłodawców nagrody syntetycznie ujął prof. Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek KSFRNP: (...)Laureat musi nie tylko...

 • 2024-01-09

  Knowledge Transfer – cykl wykładów RedOx (2)

  W imieniu międzywydziałowego koła naukowego RedOx zapraszamy do udziału w drugim (2) z cyklu zaplanowanych na rok akademicki 2023/2024 wykładów Knowledge Transfer.   We czwartek, 18 stycznia 2024 r., o godz. 14:15 w audytorium im. prof. Olgierda Gzowskiego – Centrum Nanotechnologii A, bud. 4, sala 3/11 – dr inż. Konrad Trzciński (Katedra Chemii i Technologii Materiałów...

 • 2024-01-09

  Zaawansowane materiały we współczesnym świecie – URANIUM – zakończenie projektu

  Projekt realizowany był w okresie 1.03-30.11.2023 r. w ramach konkursu URANIUM Supporting Cooperation with High School w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej WFTiMS PG we współpracy ze Słupską Szkołą Młodych Fizyków. Słupska Szkoła Młodych Fizyków powstała ponad dekadę temu. Obecnie prowadzona jest przez Grażynę Linder, Jarosława Lindera oraz Mirosława...

 • 2024-01-04

  12.01.2024 Seminarium Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej

  oraz Centrum Materiałów Przyszłości Politechniki Gdańskiej – godz. 11:15, Centrum Nanotechnologii A, aula im. prof. O. Gzowskiego 3/11 Wykład, pt. Characterization of materials using synchrotron X-ray radiation at the European Synchrotron – ESRF, wygłosi dr Maciej Jankowski z Europejskiego Ośrodka Promieniowania Synchrotronowego w Grenoble we Francji. Dr Jankowski pracuje w...