• 2024-06-19

  Sukcesy młodych naukowców z ZEiFP INiIM WFTiMS na konferencjach międzynarodowych

  Na dwóch różnych międzynarodowych konferencjach naukowych za najlepiej przygotowany i zaprezentowany poster jury konkursowe doceniło adeptki nauki z Zakładu Elektrochemii i Fizykochemii Powierzchni Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej – Maję Daroszewską oraz mgr inż. Stefanię Wolff.  Maja Daroszewska, studentka VI semestru na kierunku nanotechnologia, zdobyła...

 • 2024-06-17

  Koło naukowe RedOx z afiliacją przy ECS

  Międzywydziałowe koło naukowe RedOx, zrzeszające studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej, zostało pierwszym w Polsce kołem naukowym afiliowanym przy ECS – The Electrochemical Society. Program patronatu ECS nad kołami naukowymi, tzw. students chapter, daje studentom zrzeszonym w kołach bezpłatne członkostwo, pozwala na współfinansowanie przez ECS prowadzonych prac...

 • 2024-04-29

  Rozstrzygnięcie konkursu dla stypendysty w projekcie SONATA BIS

  pt. „Zrozumienie mechanizmów powstawania i kontrolowane wytwarzanie wieloskładnikowych nanometrycznych stopów na aktywnym podłożu do projektowania stabilnych anod dla tlenkowych ogniw paliwowych” (kierownik projektu: dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. PG). 26 kwietnia 2024 r. na posiedzeniu komisji konkursowej dokonano wyboru stypendysty w ramach projektu SONATA BIS 11 finansowanego...

 • 2024-04-19

  Oferta stypendialna w projekcie NCN SonataBis 11

  „Zrozumienie mechanizmów powstawania i kontrolowane wytwarzanie wieloskładnikowych nanometrycznych stopów na aktywnym podłożu do projektowania stabilnych anod dla tlenkowych ogniw paliwowych” (kierownik projektu: dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. PG). Od kandydatów wymagane jest Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego inżyniera fizyki, chemii, nanotechnologii, inżynierii...

 • 2024-04-18

  ...potrzebuję do załogi jakąś nową twarz...

  W ramach obchodów jubileuszu 120-lecia Politechniki Gdańskiej 2 czerwca 2024 r. na wodach Zatoki Puckiej na łodziach klasy Puck rozegrane zostaną Regaty Rocznicowe o Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej. WFTiMS ma prawo zgłosić do udziału w regatach dwie /2/ załogi. Każda musi liczyć 3-4 osób, w tym przynajmniej jednego /1/ studenta PG (I, II lub III stopnia). Sternik musi...

 • 2024-03-25

  Knowledge Transfer – cykl wykładów RedOx (4)

  W imieniu międzywydziałowego koła naukowego RedOx zapraszamy do udziału w czwartym (4) z cyklu zaplanowanych na rok akademicki 2023/2024 wykładów Knowledge Transfer.   We czwartek, 4 kwietnia 2024 r., o godz.14:15 w audytorium im. prof. O. Gzowskiego nr 3/11 w Centrum Nanotechnologii A (budynek 4), dr inż. Szymon Mania (Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, Wydział...

 • 2024-03-14

  Studenci z wizytą w NCPS SOLARIS i ACMiN

  Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH w Krakowie odwiedzili na początku marca br. studenci Koła Nauki o Materiałach oraz słuchacze IV semestru kierunku nanotechnologia z WFTiMS. Krakowskie Centrum SOLARIS działa przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest ośrodkiem badań prowadzonych z wykorzystaniem...

 • 2024-03-04

  Staż podoktorski Gdańsk – ESRF – SOLARIS

  Oferta 3-letniego stażu podoktorskiego „Spicing up Ceria for Solid Oxide Fuel Cells”. Celem realizowanego projektu jest zbadanie wpływu współdomieszkowania związków na bazie tlenku ceru (wprowadzania minimum dwóch domieszek kationowych) na aktywność elektrochemiczną tych związków, które mogą znaleźć zastosowanie w tlenkowych ogniwach paliwowych (SOFC)...