Nauka i badania | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Nauka i badania

W laboratoriach INiIM, zlokalizowanych głównie w Centrum Nanotechnologii A, prowadzone są prace związane z wytwarzaniem nowych materiałów i badaniem ich właściwości. Wykorzystywane techniki wytwarzania oparte są na tradycyjnych metodach wysokotemperaturowych stosowanych przy wytwarzaniu szkieł i ceramik – wytop, synteza w fazie stałej oraz typowych dla materiałów cienkowarstwowych technik PVD i CVD. Materiały objętościowe i cienkie warstwy wytwarzane są również za pomocą metody zol-żel. Materiały te są wytwarzane i poddawane modyfikacjom pod kątem uzyskania nanostruktur.

Wyposażenie laboratoriów pozwala na pełną charakterystykę badanych materiałów, w tym właściwości elektrycznych, termicznych, magnetycznych, transportowych i mechanicznych. Strukturę i morfologię badanych materiałów określa się, wykorzystując dyfraktometrię rentgenowską (XRD) i mikroskopię optyczną i skaningową – elektronową SEM – oraz z sondę skanującą SPM. Materiały charakteryzuje się, korzystając z metod spektroskopowych (FTiR, UV-VIS, XPS). Do określenia właściwości elektrycznych materiałów wykorzystywana jest spektroskopia impedancyjna (IS) i zaawansowane układy do pomiarów przewodnictwa stałoprądowego w szerokim zakresie temperatur. Możliwy jest też pomiar właściwości termoelektrycznych.

Specjalistyczny system PPMS (Quantum-Design) o otwartej architekturze umożliwia prowadzenie zaawansowanych pomiarów właściwości elektrycznych, magnetycznych i termicznych od temperatur helowych.

Lista laboratoriów

Nazwa laboratorium Nr lab. Opiekun laboratorium
Laboratorium syntezy wysokotemperaturowej 0/01 dr inż. Zuzanna Poleska-Muchlado
Laboratorium syntezy materiałów 0/02 dr inż. Zuzanna Poleska-Muchlado
Laboratorium syntezy i badań właściwości elektrycznych materiałów  0/03 dr inż. Tadeusz Miruszewski
Laboratorium syntezy chemicznej 0/04 dr inż. Zuzanna Poleska-Muchlado
Laboratorium syntezy nanomateriałów 0/05 prof. dr hab. inż. Barbara Kościelska
Laboratorium analizy termicznej 0/06 prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski
Pracownia rentgenowska 0/07–0/08 prof. dr hab. inż. Maria Gazda
Laboratorium mikroskopii elektronowej 0/09 dr hab. inż. Jakub Karczewski, prof. uczelni
Laboratorium syntezy nowych materiałów 0/10 prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
Laboratorium elektro- i fotokatalizy 0/11 dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. uczelni
Laboratorium  ALD i cienkich warstw 0/12 dr inż. Marcin Łapiński
Laboratorium elektrochemicznych źródeł energii 0/13

dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. uczelni

Laboratorium elektrochemicznych źródeł energii 0/13A dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. uczelni
Laboratorium badań własności elektrycznych 0/15 dr hab. inż. Ryszard J. Barczyński, prof. uczelni
Pracownia krystalografii i fizyki materiałów 0/16–0/17 prof. dr hab. inż. Maria Gazda
Laboratorium XPS i AFM/STM 0/18 dr inż. Marcin Łapiński
Laboratorium zaawansowanego druku 3D 0/19

dr inż. Marek Chmielewski, prof. uczelni

dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. uczelni

Pracownia mikroskopii AFM/STM 0/20 dr hab. inż. Jakub Karczewski, prof. uczelni
Laboratorium badań niskotemperaturowych 0/21 prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
Laboratorium syntezy wysokotemperaturowej nowych materiałów 0/22 prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
Pracownia badań nieniszczących 0/23–0/24 dr inż. Marek Chmielewski, prof. uczelni