Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zaprasza do współpracy szkoły podstawowe oraz licea ogólnokształcące z województwa pomorskiego.

Oferujemy cykl wykładów z fizyki, matematyki oraz inżynierii materiałowej i nanotechnologii.

Miłej zabawy!

Fizyka

Matematyka

nanorurki węglowe

Inżynieria Materiałowa i Nanotechnologia

Archiwum