Nauka | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Nauka
 • 2022-09-02

  Europejska Nagroda Naukowa im. Stanisława Lema, edycja 2022

  Nagroda im. Lema przyznawana jest za aktualne osiągnięcia lub odkrycia naukowe z ostatnich 3 lat, dokonane na szeroko rozumianym polu nauk technicznych. Nagrodzone zostają odkrycia, które odznaczają się kreatywnością, interdyscyplinarnością i wizjonerstwem, zawierające przy tym mocny element technologiczny. Wniosek konkursowy wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć drogą...

 • 2021-09-13

  Weźmy sobie matematykę do serca. Entropia w badaniach kardiologicznych

  W Europie corocznie odnotowuje się ponad 11 mln nowych przypadków chorób układu sercowo-naczyniowego. Również  w Polsce choroby te stanowią duży problem społeczny i największe zagrożenie dla zdrowia mieszkańców naszego kraju. Jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych w kardiologii pozostaje zapis EKG – czyli nieinwazyjnego badania, które pokazuje bioelektryczną...

 • 2021-08-24

  Artykuł o pracy badawczej dr. inż. Piotra Winiarza ukazał się w IEEE Photonics Society Newsletter

  Fot. Paulina Staniszewska W lipcowym wydaniu czasopisma IEEE Photonics Society Newsletter w dziale „This is my lab”, gdzie naukowcy z całego świata prezentują swoje laboratoria, ukazał się artykuł o dr. inż. Piotrze Winiarzu i jego pracy badawczej. Pan doktor jest adiunktem badawczym w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej w Zakładzie Ceramiki, którym kieruje...

 • 2021-05-10

  Stworzą inteligentny materiał do czujników medycznych

  Zespół chemików i inżynierów materiałowych z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego – dwóch z trzech uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita – pod kierownictwem prof. Jacka Ryla z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG pracuje nad stworzeniem inteligentnego materiału kompozytowego z wykorzystaniem diamentu do produkcji czujników...

 • 2021-05-10

  Projekt badawczy "Właściwości magnetyczne wybranych związków tlenkowych zawierających metale przejściowe"

  Praca naukowa dr. inż. Michała Winiarskiego skupia się na otrzymywaniu i badaniu właściwości fizycznych nowych materiałów wykazujących silne korelacje pomiędzy elektronami, takich jak nadprzewodniki i materiały magnetyczne. Celem projektu Właściwości magnetyczne wybranych związków tlenkowych zawierających metale przejściowe jest otrzymanie i zbadanie własności...

 • 2021-05-10

  Prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski członkiem Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk

  Prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski z Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej został wybrany na kolejną kadencję, trzecią już kadencję, do Komitetu Fizyki PAN. Pan profesor jest specjalistą w zakresie fizyki materiałów, nanotechnologii, nadprzewodnictwa, wzrostu kryształów, syntezy materiałów nieorganicznych i optoelektroniki. Warto nadmienić, że jest on...

 • 2021-05-10

  Najmłodszy profesor tytularny w Instytucie Matematyki Stosowanej

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych dr hab. Joannie Janczewskiej z naszego Wydziału. prof. dr hab. Joanna Janczewska Absolwentka Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego (1999), obecnie dyrektor Instytutu Matematyki Stosowanej i kierownik Zakładu Układów...

 • 2021-05-10

  Pierwsze wyróżnienie dla dra inż. Macieja Starostki w konkursie o Nagrodę im. J.P. Schaudera dla młodych matematyków

  W ostatnich dniach grudnia 2020 r. Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera w Toruniu ogłosiło wyniki pierwszej edycji konkursu o Nagrodę dla młodych matematyków. Konkurs ma na celu wyłonienie i wspieranie najlepszych polskich młodych matematyków pracujących w obszarze szeroko rozumianej analizy nieliniowej. Oprócz nagrody głównej przyznanej dr. Jackowi...