Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej należy do najbardziej interdyscyplinarnych, umiędzynarodowionych oraz aktywnych naukowo jednostek Politechniki Gdańskiej.


1.  Współprowadzimy 3 kierunki interdyscyplinarne
2.  Mamy 6 programów podwójnego dyplomowania, pozwalających uzyskać dyplom z drugiej uczelni partnerskiej w Europie, cztery programy studiów realizowanych w pełni w języku angielskim na poziomie magisterskim oraz umowy na wymianę międzynarodową z 62-oma uczelniami z 23 krajów. 
3. Realizujemy 7 międzynarodowych oraz 22 krajowe projekty badawcze
4. Rokrocznie należymy do czołówki najbardziej aktywnych jednostek PG w zakresie publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach naukowych

  • Studenci II stopnia mają (w razie potrzeby) zapewnione miejsce w akademiku
  • Studia na FTIMS umożliwiają korzystanie z najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych oraz ze światowej klasy laboratoriów. Studenci biorą udział w wielu projektach naukowych, również międzynarodowych. Już studenci studiów I stopnia są zachęcani do pracy naukowej, nie tylko w ramach prac dyplomowych, ale również indywidualnych projektów badawczych. Dzięki temu studenci WFTiMS otrzymują tak prestiżowe wyróżnienia jak stypendia ministra czy Diamentowy Grant.
  • Nasi studenci biorą udział w wielu projektach naukowych, również międzynarodowych. Dzięki temu studenci WFTiMS otrzymują tak prestiżowe wyróżnienia jak stypendia ministra czy Diamentowy Grant.
  • Nasz wydział słynie z przyjaznej atmosfery i najnowocześniejszej obsługi administracyjnej. Większość spraw formalnych można załatwić on-line, a kolejki do dziekanatu to odległa przeszłość.