Laboratoria | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Laboratoria

LabCNA

Studenci fizyki technicznej oraz nanotechnologii w toku studiów korzystają z bogato wyposażonych laboratoriów, gdzie stopniowo zapoznają się z coraz bardziej złożonymi eksperymentami fizycznymi. Od roku 2013 studenci korzystają z nowoczesnych laboratoriów Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, wyposażonych w nowoczesną aparaturę dydaktyczno-badawczą, jak dydaktyczne mikroskopy AFM/STM, wielofunkcyjny mikroskop AFM/STM, skaningowe mikroskopy elektronowe, optyczne, mikroskop konfokalny, urządzenia do nanoszenia cienkich warstw nieorganicznych, nanoindentometry, mikrotwardościomierz, dyfraktometr rentgenowski, rentgenowski spektrometr fotoelektronów, spektrometr IR, analizatory termiczne DTA-DSC wraz ze spektrometrem masowym oraz zestaw aparaturowy do badań własności elektro-magnetycznych w zakresie 5-400K

LabCNA

Dyplomanci korzystają z laboratoriów specjalistycznych prowadzonych przez pracowników naukowych.

Studenci Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej korzystają w czasie studiów z wydziałowych laboratoriów komputerowych, które również dostępne są dla chętnych w godzinach wolnych od zajęć.

LabCNA