Absolwenci | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Absolwenci

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej uzyskuje gruntowne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych oraz wybranych dziedzin techniki, które pozwala mu widzieć i rozumieć technikę i jej problemy z perspektywy trendów współczesnej fizyki, chemii, inżynierii materiałowej oraz dyscyplin pokrewnych. Dzięki temu jest on doskonale przygotowany do rozwiązywania wszelkich nietypowych (interdyscyplinarnych) problemów na styku wielu dziedzin techniki.

Absolwenci z dyplomem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej są chętnie zatrudniani w wyższych uczelniach technicznych i uniwersyteckich, w instytutach naukowo-badawczych, w biurach projektowych i laboratoriach przyzakładowych, przy obsłudze wysoko specjalistycznej aparatury diagnostycznej, a także bezpośrednio w produkcji jako świadomi inżynierowie - twórcy doskonale znający naukowe podstawy swojej działalności, w ośrodkach obliczeniowych oraz jako nauczyciele w szkołach.

Wszechstronność wykształcenia naszych absolwentów powoduje, że z powodzeniem pracują oni również w branżach odległych od ukończonego kierunku, np. w zarządzaniu i bankowości oraz obsłudze sieci komputerowych.