Kierunki studiów

Fizyka Techniczna

Inżynieria materiałowa

Nanotechnologia

Matematyka

Inżynieria biomedyczna

2 dłonie

Technologie Przemysłu 5.0


Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej należy do najbardziej interdyscyplinarnych, umiędzynarodowionych oraz aktywnych naukowo jednostek Politechniki Gdańskiej.

1.  Współprowadzimy 3 kierunki interdyscyplinarne
2.  Mamy 6 programów podwójnego dyplomowania, pozwalających uzyskać dyplom z drugiej uczelni partnerskiej w Europie, cztery programy studiów realizowanych w pełni w języku angielskim na poziomie magisterskim oraz umowy na wymianę międzynarodową z 62-oma uczelniami z 23 krajów. 
3. Realizujemy 7 międzynarodowych oraz 22 krajowe projekty badawcze
4. Rokrocznie należymy do czołówki najbardziej aktywnych jednostek PG w zakresie publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach naukowych

  • Studia na FTIMS umożliwiają korzystanie z najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych
  • Nasz Wydział posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą, naukowcy i studenci mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria.
  • Nasi studenci biorą udział w wielu projektach naukowych, również międzynarodowych. Już studenci studiów I stopnia są zachęcani do pracy naukowej, nie tylko w ramach prac dyplomowych, ale również indywidualnych projektów badawczych. Dzięki temu studenci WFTiMS otrzymują tak prestiżowe wyróżnienia jak stypendia ministra czy Diamentowy Grant.
  • Nasz wydział słynie z przyjaznej atmosfery i najnowocześniejszej obsługi administracyjnej. Większość spraw można załatwić on-line, a kolejki do dziekanatu to odległa przeszłość.
  • Dla studentów szukających dalszego rozwoju naukowego Wydziału umożliwia uczestnictwo w aż pięciu kołach naukowych, tj. Astrofizycznym Kole Naukowym, Kole Nauki o Materiałach, Kole Naukowym Studentów Fizyki, Kole Naukowym Studentów Politechniki Gdańskiej BioPhoton oraz Naukowym Kole Matematyki. 
  • Na naszym Wydziale można spotkać jednych z najlepszych dydaktyków min., Panią Prodziekan dr Brygidę Mielewską, prof. PG laureatkę nagrody MEN za znaczące osiągnięcia w działalności dydaktycznej, czy prof. dr. hab. inż Tomasza Klimczuka nominowanego do Pomorskiego Sztormu roku 2023.

Dołącz do nas, jest fajnie! Link do rekrutacji.