Matematyka | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Matematyka

Studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej na kierunku Matematyka są prowadzone zarówno na I (licencjackie), jak i na II (magisterskie) stopniu. Z uwagi na dużą ich atrakcyjność, poczynając już od pierwszego stopnia (od IV semestru), kształcenie dzieli się na specjalności:

W przeciwieństwie do uniwersyteckich programów matematycznych my zwracamy uwagę na zastosowania w przemyśle, finansach i współczesnych technologiach. Jest to szczególnie ważne w dobie zachodzących procesów integracyjnych w Europie.

Absolwenci kończący nasz kierunek będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy na rynku, nie tylko polskim, ale i europejskim. Powszechnie wiadomo, że matematyka jest istotnym komponentem innowacyjnych technologii. Gruntowne przygotowanie matematyczne absolwenta naszego wydziału pozwoli mu na stosunkowo łatwe zdobywanie umiejętności w nowo powstających dziedzinach techniki i dostosowanie się do szybko zmieniających się trendów na wschodzących rynkach pracy.

W trakcie studiów bardzo duży nacisk kładzie się na metody komputerowe, zarówno w zakresie standardowego oprogramowania, jak i komputerowo wspomaganego modelowania matematycznego.

Argumenty za:

MATEMATYKĄ STOSOWANĄ:

 • ciekawe i zróżnicowane zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym laboratoria komputerowe
 • uniwersalne wykształcenie dające możliwość dalszej nauki zarówno na kierunkach o profilu technicznym, jak i uniwersyteckim
 • atrakcyjna perspektywa kontynuowania nauki na studiach magisterskich na niedawno powstałej specjalności Geometria i Grafika Komputerowa.

MATEMATYKĄ FINANSOWĄ:

 • pracowitość pozwala na osiągnięcie poziomu wiedzy na światowym poziomie
 • absolwenci znajdują pracę wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu analityki biznesowej
 • jedna ze ścieżek specjalności kończy się certyfikatem SAS.

ANALITYKIEM DANYCH:

 • możliwość kształcenia w najszybciej rozwijającym się sektorze zastosowań matematyki,
 • nabycie umiejętności wyciągania ważnych informacji z powszechnie dostępnych danych,
 • atrakcyjne praktyki w firmach specjalizujących się w analizie danych, np. firmach marketingowych, informatycznych, bankach, zakładach epidemiologicznych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • sektor bankowy
 • firmy ubezpieczeniowe i instytucje finansowe, księgowość
 • sektor ICT
 • tworzenie gier komputerowych
 • stanowiska analityczne
 • statystyka
 • branża informatyczna

Przebieg studiów:

MATEMATYKA-ULOTKA

Szczegółowy plan i program studiów