Wejdź w przyszłość na kierunku Technologie Przemysłu 5.0! Konkurencyjność rynku pracy wymusza na firmach ciągły rozwój i wykorzystywanie nowoczesnych technologii do optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Wiedza i umiejętności potrzebne do opanowania najnowszych trendów technologicznych są na wyciągnięcie ręki – na interdyscyplinarnym kierunku studiów Technologie Przemysłu 5.0, prowadzonym wspólnie przez kadrę akademicką Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Witaj na kierunku Technologie Przemysłu 5.0! Nasz kierunek to nie tylko kolejne studia, to realna szansa na zdobycie umiejętności, które mają znaczenie dziś i będą je miały w przyszłości.

Uzyskasz solidną wiedzę z zakresu programowania, fizyki, matematyki i elektroniki – to podstawa i początek. Opanujesz tajniki metrologii procesów technologicznych, nauczysz się analizować dane, przesyłać i przetwarzać je z użyciem sztucznej inteligencji, co pozwoli na efektywne monitorowanie procesów i diagnozowanie niezgodności. Optymalizacja procesów technologicznych to nie tylko minimalizacja kosztów, to również troska o środowisko naturalne.

Dlaczego warto wybrać studia na kierunku Technologie Przemysłu 5.0? Studiując na tym kierunku, zdobędziesz wiedzę i nauczysz się efektywnie wykorzystywać ją w praktyce – ponad 60% zajęć dydaktycznych to praktyka: eksperymenty laboratoryjne i projekty zespołowe podejmujące rzeczywiste problemy.

To nie koniec korzyści! Poza dyplomem ukończenia studiów masz szansę zdobyć certyfikat programowania w języku LabVIEW oraz uprawnienia SEP – Stowarzyszenia Elektryków Polskich – dodatkowe atuty, które podniosą Twoją wartość na rynku pracy.

W cyklu kształcenia wybierzesz jedną z dwóch specjalizacji, odpowiadającą Twoim zainteresowaniom:

  • Inżynieria Internetu Rzeczy pozwoli Ci zostać specjalistą projektującym i wyposażającym urządzenia w inteligentne sensory, opracowującym systemy gromadzenia i analizy danych;
  • Inżynieria pomiarowa w systemach przemysłowych – koncentruje się na przemysłowym Internecie Rzeczy, z naciskiem na projektowanie spersonalizowanych rozwiązań pomiarowych i diagnostyce w przemyśle.

Po ukończeniu studiów na kierunku Technologie Przemysłu 5.0 uzyskasz szeroki wachlarz możliwości zawodowych – od specjalisty ds. automatyzacji i optymalizacji procesów przemysłowych, przez inżyniera produkcji, programistę sterowników przemysłowych do analityka danych w firmach z różnych branż produkcyjnych i usługowych.

Przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:

fizyka, informatyka, chemia

Argumenty za: 

1. Przyszłościowy kierunek – odpowiadający na zapotrzebowanie gospodarki wynikające z czwartej i piątej rewolucji przemysłowej.

2. Innowacyjny program studiów – oparty o uczenie przez realizację projektów i zajęcia praktyczne.

3. Możliwość uzyskania certyfikatu programowania w języku LabVIEW oraz uprawnień SEP.

5. Aktywny dostęp do nowoczesnych laboratoriów i aparatury badawczej.

6. Realizacja projektów zespołowych i inżynierskich we współpracy z członkami Gdańskiego Klubu Biznesu.

7. Możliwość uczestnictwa w wielu aktywnościach dodatkowych i działalności kół naukowych.

Absolwent kierunku Technologie Przemysłu 5.0 potrafi z łatwością projektować innowacyjne systemy Internetu Rzeczy oraz tworzyć spersonalizowane rozwiązania pomiarowe, nadając nowy wymiar przemysłowej automatyzacji i optymalizacji procesów. Wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji do przetwarzania i analizy wielkiej liczby zróżnicowanych informacji. Umiejętności programistyczne, inżynieryjne i analityczne sprawiają, że absolwent jest postrzegany jako niezastąpiony specjalista-inżynier w dziedzinie technologii przemysłowych.

Perspektywy zawodowe:

1. Zakłady przemysłowe, szczególnie sektora energetycznego, produkcyjnego, medycznego, działy kontroli jakości i produkcji.

2. Przedsiębiorstwa sektora usługowego, łączności, gospodarki komunalnej, ochrony zdrowia i edukacji.

3. Przedsiębiorstwa typu high-tech oraz inne małe i średnie przedsiębiorstwa.

4. Jednostki zaplecza badawczego i badawczo-rozwojowego, instytuty naukowe, uczelnie i centra transferu technologii.

6. Stanowiska samodzielne i w zespołach projektujących i wdrażających rozwiązania Przemysłu 4.0 i 5.0.

Ciekawostka związana z kierunkiem:

Wraz z postępem nowej rewolucji przemysłowej, dzięki technologiom takim jak sztuczna inteligencja, robotyka czy Internet Rzeczy, firmy stają się coraz bardziej inteligentne i autonomiczne. Możliwe jest dosłownie uczenie się maszyn, które stają się coraz bardziej adaptacyjne i elastyczne, reagując dynamicznie na zmiany w środowisku produkcyjnym.

Nowoczesne technologie nie tylko zmieniają sposób produkcji lecz także rewolucjonizują relacje między ludźmi a maszynami. W Przemyśle 5.0 coraz większą rolę odgrywają interakcje z inteligentnymi robotami, które wykonują powierzone im zadania i uczą się na podstawie ludzkich zachowań, co prowadzi do nowych, innowacyjnych modeli współpracy w miejscu pracy.