Dydaktyka Instytutu | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Dydaktyka Instytutu

W Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej dla studentów I i II stopnia studiów realizowane są dwa kierunki kształcenia – nanotechnologia oraz inżynieria materiałowa.

Kierunek – nanotechnologia (I stopień):
Specjalność: nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne
Specjalność: nanomateriały w inżynierii, medycynie i kosmetologii (realizowana we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG)

Kierunek – nanotechnologia (II stopień):
Specjalność: projektowanie nowych materiałów
Specjalność: nanostruktury fotoniczne (realizowana we współpracy z Instytutem Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie)

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:
The Master of Science Study in Nanotechnology 
Specialization: Nanostructures and Computer Simulations in Materials Science

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY MAGISTERSKIE O WIELOKROTNEJ KWALIFIKACJI: 
Joint double-degree Master’s program: Condensed Matter Physics  (University of L'Aquila, Italy) and Nanotechnology (Gdańsk Tech)
Joint double-degree Master’s program: Physics (University of Camerino, Italy) and Nanotechnology (Gdańsk Tech)

Kierunek – inżynieria materiałowa (stopień I i II):
(jest kierunkiem międzywydziałowy, realizowanym na Wydziale Chemiczny, Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej)
Specjalność: inżynieria zaawansowanych materiałów funkcjonalnych (I stopień)
Specjalność: inżynieria materiałów funkcjonalnych (II stopień)

Nanotechnologia jest zaawansowaną, interdyscyplinarną dziedziną nauki, której zadaniem jest projektowanie nowych materiałów, układów i metod bazujących na nanostrukturach o ściśle określonych, żądanych właściwościach. Nanotechnologia pozwala rozwiązać wiele problemów dnia codziennego, podnosząc komfort życia (m.in. dzięki bardzo lekkim materiałom o dużej wytrzymałości mechanicznej, biokompatybilnym materiałom na protezy i implanty, niebrudzącym się tkaninom oraz innowacyjnym materiałom opatrunkowym) i sprostać licznym globalnym wyzwaniom współczesnego świata (jak zaopatrzenie w czystą wodę, efektywna produkcja i magazynowanie energii w oparciu o odnawialne źródła, skuteczna diagnostyka i terapia chorób nowotworowych).

O tym, czy dany przedmiot sprawdzi się w użyciu, w dużej mierze decydują właściwości materiałów wykorzystanych do jego produkcji. Ich projektowaniem, wytwarzaniem i ciągłym udoskonalaniem zajmuje się inżynieria materiałowa, której rozwój nie pozostaje bez wpływu na niemal wszystkie gałęzie przemysłu. Wyświetlacze nowoczesnych telefonów, biodegradowalne tworzywa sztuczne, coraz lżejsze i bardziej odporne na zniszczenia elementy stosowane w przemyśle lotniczym, ceramiczne implanty kości — to tylko nieliczne przykłady świadczące o istotnej wartości wiedzy o materiałach dla naszej codzienności.

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy obu kierunków, a przede wszystkim zajęcia laboratoryjne, prowadzone są w nowoczesnym Centrum Nanotechnologii A.

Biuro Instytutu

mgr Lucyna Namysł

Budynek CNA, pokój 4/22

tel. + 48 58 348 66 01

lucnamys@pg.edu.pl

Facebook