Dydaktyka Instytutu | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Dydaktyka Instytutu

W Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej dla studentów I i II stopnia studiów realizowane są dwa kierunki kształcenia – nanotechnologia oraz inżynieria materiałowa.


Kierunek – nanotechnologia (I stopień):

Specjalność: nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne

Specjalność: nanomateriały w inżynierii, medycynie i kosmetologii (realizowana we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej).


Kierunek – nanotechnologia (II stopień):

Specjalność: nanomateriały dla energetyki

Specjalność: nanostruktury fotoniczne (realizowana we współpracy z Instytutem Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie)

Specjalność: (w języku angielskim) The Master of Science Study in Nanotechnology, specialization Nanostructures and computer simulations in material science.


Kierunek – inżynieria materiałowa (stopień I i II):

(jest kierunkiem międzywydziałowy, realizowanym na Wydziale Chemiczny, Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej).

Specjalność: inżynieria zaawansowanych materiałów funkcjonalnych (I stopień).

Specjalność: inżynieria materiałów funkcjonalnych (II stopień).

Istotą nanotechnologii jest badanie, sterowane tworzenie i stosowanie materiałów i struktur, urządzeń i systemów o nanometrowych wymiarach. To nauka przyszłości, która może być wykorzystana w wielu dziedzinach, m.in. elektronice, technologiach materiałowych, medycynie czy farmacji. Dzięki nanotechnologii możliwe jest tworzenie materiałów o niezwykłych właściwościach (np. bardzo lekkie materiały o dużej wytrzymałości mechanicznej, materiały efektywnie przetwarzające różne rodzaje energii w energię elektryczną, materiały biokompatybilne, niebrudzące się tkaniny).

O tym, czy dany przedmiot sprawdzi się w użyciu, w dużej mierze decydują cechy materiałów wykorzystanych do jego produkcji. Ich projektowaniem, wytwarzaniem i ciągłym udoskonalaniem zajmuje się inżynieria materiałowa. Korzystają na tym niemal wszystkie gałęzie przemysłu. Wyświetlacze nowoczesnych telefonów, tworzywa sztuczne, coraz lżejsze i odporne na zniszczenia elementy używane w przemyśle lotniczym, implanty — to tylko kilka dowodów na olbrzymią wartość wiedzy o materiałach.

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy obu kierunków, a przede wszystkim zajęcia laboratoryjne, prowadzone są w nowoczesnym Centrum Nanotechnologii A.

Biuro Instytutu

mgr Lucyna Namysł

Budynek CNA, pokój 4/22

tel. + 48 58 348 66 01

lucnamys@pg.edu.pl

Facebook