Dydaktyka Instytutu | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Dydaktyka Instytutu

W Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej dla studentów I i II stopnia studiów realizowane są dwa kierunki kształcenia – nanotechnologia oraz inżynieria materiałowa.

Kierunek – nanotechnologia (I i II stopień):

Specjalności I stopień:

 • nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne
 • nanomateriały w inżynierii, medycynie i kosmetologii

Specjalności II stopień:

 • projektowanie nowych materiałów
 • nanostruktury fotoniczne (realizowana we współpracy z Instytutem Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie)

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:
The Master of Science Study in Nanotechnology 
Specialization: Nanostructures and Computer Simulations in Materials Science

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY MAGISTERSKIE O WIELOKROTNEJ KWALIFIKACJI: 
Joint double-degree Master’s program: Condensed Matter Physics  (University of L'Aquila, Italy) and Nanotechnology (Gdańsk Tech)
Joint double-degree Master’s program: Physics (University of Camerino, Italy) and Nanotechnology (Gdańsk Tech)

Kierunek – inżynieria materiałowa (stopień I i II):
(jest kierunkiem międzywydziałowy, realizowanym wspólnie na Wydziale Chemicznym i na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej)

Specjalności I stopień:

 • inżynieria innowacyjnych materiałów (wydział wiodący WFTiMS)
 • materiały i technologie dla zrównoważonego rozwoju (wydział wiodący WFTiMS)
 • inżynieria materiałów polimerowych (wydział wiodący WCh)
 • inżynieria korozyjna (wydział wiodący WCh)

Specjalności II stopień:

 • inżynieria materiałów funkcjonalnych (wydział wiodący WFTiMS)
 • inżynieria materiałów polimerowych (wydział wiodący WCh)
 • inżynieria korozyjna (wydział wiodący WCh)

Nanotechnologia jest zaawansowaną, interdyscyplinarną dziedziną nauki, której zadaniem jest projektowanie nowych materiałów, układów i metod bazujących na nanostrukturach o ściśle określonych, żądanych właściwościach. Nanotechnologia pozwala rozwiązać wiele problemów dnia codziennego, podnosząc komfort życia (m.in. dzięki bardzo lekkim materiałom o dużej wytrzymałości mechanicznej, biokompatybilnym materiałom na protezy i implanty, niebrudzącym się tkaninom oraz innowacyjnym materiałom opatrunkowym) i sprostać licznym globalnym wyzwaniom współczesnego świata (jak zaopatrzenie w czystą wodę, efektywna produkcja i magazynowanie energii w oparciu o odnawialne źródła, skuteczna diagnostyka i terapia chorób nowotworowych).

O tym, czy dany przedmiot sprawdzi się w użyciu, w dużej mierze decydują właściwości materiałów wykorzystanych do jego produkcji. Ich projektowaniem, wytwarzaniem i ciągłym udoskonalaniem zajmuje się inżynieria materiałowa, której rozwój nie pozostaje bez wpływu na niemal wszystkie gałęzie przemysłu. Wyświetlacze nowoczesnych telefonów, biodegradowalne tworzywa sztuczne, coraz lżejsze i bardziej odporne na zniszczenia elementy stosowane w przemyśle lotniczym, ceramiczne implanty kości — to tylko nieliczne przykłady świadczące o istotnej wartości wiedzy o materiałach dla naszej codzienności.

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy obu kierunków, a przede wszystkim zajęcia laboratoryjne, prowadzone są w nowoczesnym Centrum Nanotechnologii A.