Cztery stypendia Rządu Szwajcarskiego dla polskich obywateli | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-06

Cztery stypendia Rządu Szwajcarskiego dla polskich obywateli

Flaga Szwajcarii na tle gór
Rząd szwajcarski przeznaczył cztery stypendia dla obywateli polskich na rok akademicki 2024/2025. Program stypendialny obejmuje pobyty badawcze, studia doktoranckie i stypendia postdoc – każde w dowolnej dziedzinie.
Ze stypendium można skorzystać w formie:
  1. pobytu badawczego – warunkiem jest uzyskanie stopnia magistra przed 31 lipca 2024 r. (dla kandydatów na ETH Zurych – 30 czerwca 2024 roku),
  2. studiów doktoranckich dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1988 roku) absolwentów studiów magisterskich – warunkiem jest uzyskanie stopnia magistra przed 31 lipca 2024 roku (dla kandydatów na ETH Zurych – 30 czerwca 2024 roku),
  3. Postdoc – warunkiem jest uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2020 roku i przed 31 lipca 2024 roku (dla kandydatów na ETH Zurych – 30 czerwca 2024 roku).
Podstawowe informacje na temat stypendiów:
  1. okres: 12 miesięcy (lub 3 lata w przypadku studiów doktoranckich),
  2. wymagana znajomość języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub angielskiego,
  3. wymagane potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny.
Zasady rekrutacji:

Aby ubiegać się o stypendium rządu szwajcarskiego konieczna jest rejestracja w systemie NAWA (dostępne od października 2023 roku). Osoby, które spełniają kryteria formalne otrzymają droga mailową do wypełnienia formularze szwajcarskie wraz z objaśnieniami.

Szczegółowych informacji udziela Ambasada Szwajcarii w Warszawie. Osobą kontaktową jest p. Agnieszka Arzt, agnieszka.arzt@eda.admin.ch

Zainteresowanych otrzymaniem formularza prosi się o kontakt z p. Elżbietą Dybcio-Wojciechowską e.dybcio@nawa.gov.pl. Całą dokumentację (podpisane oryginały + 1 kopia) należy złożyć do 15 listopada 2023 roku (decyduje data wpływu dokumentów do NAWA) na adres Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ul. Polna 40, 00-635 Warszawa.

Dokumenty zostaną przekazane do Ambasady Szwajcarii w Warszawie, która po dokonaniu weryfikacji formalnej przekaże je stronie szwajcarskiej. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2024 roku. Stypendia wypłaca strona szwajcarska.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej NAWA.

50 wyświetleń