23. edycja Nagród Naukowych Polityki | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-26

23. edycja Nagród Naukowych Polityki

Nagrody Naukowe "Polityki" – logotyp
Do środy 14 czerwca 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia młodych naukowców do 23. edycji Nagród Naukowych „Polityki”.

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce.

Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym – może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35 roku życia. Zgłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata, więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.

Spośród setek kandydatur co roku wyłanianych jest 15 finalistów w pięciu kategoriach nauk: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. W 2023 roku piątka najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 000 zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostała dziesiątka finalistów otrzyma nagrody finałowe w wysokości 5 000 zł.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą elektroniczną do 14 czerwca 2023 roku (do północy) na adres: stypendia@polityka.pl. Formularz należy uzupełnić w języku polskim.

Regulamin przyznawania stypendiów, formularz zgłoszeniowy i dodatkowe informacje są dostępne pod adresem.

11 wyświetleń