Staże i stypendia zewnętrzne | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Staże i stypendia zewnętrzne

 • 2023-02-24

  Nabór do 5. Edycji programu Ulam NAWA

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców zagranicznych uczelni oraz ośrodków badawczych z tytułem doktora do składania wniosków do Programu im. Stanisława Ulama. Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców,...

 • 2023-01-27

  Fulbright Specialist Program

  Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami a amerykańskimi naukowcami i naukowczyniami. Cel programu Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektu,...

 • 2023-01-25

  24 miesięczne stypendium CERN dla fizyków i inżynierów do trzech lat po uzyskaniu stopnia doktora

  Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) oferuje 24-miesięczne stypendium dla fizyków i inżynierów. Opis jednostki W Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, fizycy i inżynierowie badają fundamentalną strukturę wszechświata. Wykorzystując największe i najbardziej złożone instrumenty naukowe na świecie, badają podstawowe składniki materii – podstawowe cząstki,...

 • 2023-01-25

  Granty na projekty naukowe łączące jednostki z krajów Grupy Wyszehradzkiej

  O udział w projektach mogą ubiegać się jednostki posiadające osobowość prawną z dowolnego kraju wchodzącego w skład Grupy Wyszehradzkiej. Głównymi adresatami grantów są organizacje społeczne, instytucje kulturalne, badawczo-naukowe, gminy i samorządy lokalne. Do udziału w projektach kwalifikują się również firmy i przedsiębiorstwa – w szczególności te związane z...

 • 2023-01-23

  Nabór wniosków do programu Marii Skłodowskiej-Curie „Staff Exchanges”

  MSCA Staff Exchanges to program umożliwiający międzynarodową oraz międzysektorową wymianę pracowników instytucji, które tworzą konsorcjum, zaangażowanych w badania i działania innowacyjne w ramach tych instytucji. Grant ma na celu zbudowanie lub rozwinięcie współpracy pomiędzy krajami członkowskimi UE i stowarzyszonymi z Programem Ramowym UE Horyzont Europa oraz krajami...

 • 2023-01-17

  Program BioLAB 2023-2024

  Program BioLAB to roczny staż dla studentów nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych i medycznych (biologia, biochemia, biofizyka, bioinformatyka, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych: University of Virginia, University of Chicago, Oklahoma Medical Research Foundation oraz UT Southwestern Medical Center. Długość...

 • 2023-01-17

  Otwarty nabór na stypendium doktoranckie na Uniwersytecie L’Aquila we Włoszech

  Informujemy, że w ramach programu Marie Curie PhD trwa właśnie otwarty nabór na stypendium doktoranckie z zakresu eksperymentalnej fizyki materii skondensowanej. Stypendium będzie można odbyć na Uniwersytecie L’Aquila we Włoszech. Stypendium obejmuje wynagrodzenie brutto w wysokości do 53 000 EUR rocznie (w tym koszty utrzymania, przejazdu i dodatki rodzinne). Czas trwania...

 • 2023-01-11

  Program "Zawacka NAWA"

  Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi. Pobyty pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już...