Staże i stypendia zewnętrzne | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Staże i stypendia zewnętrzne

 • 2022-01-03

  Stypendia podoktorskie w centrach badawczych Thailand Science Park

  Tajlandzka Narodowa Agencja Rozwoju Nauki i Technologii (NSTDA) poszukuje wykwalifikowanych i entuzjastycznych badaczy z Europy posiadających stopień naukowy doktora do prowadzenia prac badawczych w laboratoriach Thailand Science Park. Celem programu jest rozwój oraz wzmocnienie współpracy badawczej pomiędzy Tajlandią a wiodącymi partnerami badawczymi z Europy. Obszary zainteresowań...

 • 2022-01-03

  Stypendia Boehringer Ingelheim Fonds (BIF)

  Program oferuje stypendia doktoranckie na okres od 2 do 3,5 roku. Stypendium skierowane jest do wybitnych młodych naukowców z całego świata, którzy chcą realizować ambitny projekt doktorski w zakresie podstawowych badań biomedycznych w jednym z wiodących laboratoriów na świecie. W trakcie selekcji stypendystów brane są pod uwagę takie kwestie, jak dotychczasowe osiągnięcia...

 • 2022-01-03

  Program stypendialny EuroTechPostdoc2

  Program przeznaczony dla naukowców po doktoracie lub mających co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań. W ramach programu stypendysta musi przeprowadzić badania w laboratorium jednej z uczelni należących do EuroTech Universities Alliance, nad którymi nadzór będzie pełniła osoba z tytułem naukowym Profesora lub Starszego Naukowca zatrudniona w instytucji...

 • 2022-01-03

  PGSM Master

  Fondation Sciences Mathématiques de Paris oferuje studentom stypendia magisterskie na 1 lub 2 lata. Laureaci będą mogli zapisać się na studia magisterskie z matematyki i informatyki teoretycznej realizowane w ramach sieci FSMP. Organizatorzy programu w szczególności zachęcają studentki do zgłaszania się do programu. Laureaci będą mieli okazję skorzystać z wyjątkowej...

 • 2022-01-03

  MathInParis2020

  Program, który oferuje 40 stypendiów w ramach międzynarodowych szkoleń doktoranckich z nauk matematycznych w Paryżu – MathInParis2020 – współfinansowany przez MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions). Celem programu jest wzmocnienie potencjału rozwoju przyszłej kariery młodych naukowców poprzez: zapewnienie miejsca w sieci FSMP (Fondation Sciences Mathématiques de Paris)...

 • 2022-01-03

  Junior Fellowship Programme – stypendia dla absolwentów (licencjat/magister) oraz doktorantów

  Program skierowany do absolwentów uniwersytetów lub wyższych szkół technicznych w szerokim zakresie nauk stosowanych, informatyki i inżynierii cechujących się niewielkim lub brakiem doświadczenia badawczego, którzy chcieliby pracować w grupie badawczej. Kandydaci posiadający stopień naukowy doktora nie kwalifikują się do tego programu i powinni ubiegać się o stypendium...

 • 2022-01-03

  ERC Consolidator Grant

  Jest to grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w przeciągu 7-12 lat licząc od 1 stycznia 2022 roku (w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2014 roku). Grant ten ma na celu wsparcie głównych badaczy (Principal Investigators) w rozwinięciu prowadzenia własnego, niezależnego zespołu lub programu...

 • 2021-12-29

  Stypendia Fundacji Humboldta

  Stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców po doktoracie i doświadczonych badaczy wszystkich narodowości na pobyt naukowo-badawczy w Niemczech. Fundacja im. Aleksandra von Humboldta oferuje stypendia umożliwiające przeprowadzenie własnych badań we współpracy z wybraną niemiecką instytucją badawczą. Dla początkujących naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w...