Stypendia Wyszehradzkie | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-23

Stypendia Wyszehradzkie

Ręka sięgająca po książkę na półce bibliotecznej
Stypendia wyszehradzkie wspierają studentów i naukowców z każdej dziedziny nauki. Umożliwiają one odbycie dwóch semestrów studiów w ponad 190 akredytowanych instytucjach szkolnictwa wyższego zlokalizowanych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Stypendium umożliwia odbycie studiów na uniwersytecie/instytucie w innym kraju Grupy Wyszehradzkiej oraz w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Kosowie, Mołdawii, Czarnogórze, Macedonii Północnej, Serbii i Ukrainie.

W ramach stypendium obywatele Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Kosowa, Mołdawii, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii i Ukrainy mogą wnioskować o odbycie studiów na uniwersytecie/instytucie w krajach wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej.

Warunki stypendium

Kraj, którego obywatelem jest wnioskodawca musi być inny niż kraj instytucji przyjmującej. Kandydaci mogą być już zapisani na studia w jednostce, w której w ramach stypendium chcieliby odbyć studia. Warunkiem jest jednak to, że ich poprzednie etapy edukacji wyższej muszą być ukończone w kraju innym niż kraj, w którym kandydat ubiega się o stypendium.

Odległość pomiędzy aktualną jednostką lub miejscem stałego zamieszkania wnioskodawcy a uczelnią/instytutem goszczącym powinna przekraczać 150 km.

Stypendium przyznawane jest na okres 1-2 semestrów.

Stypendium wynosi 3 000 EUR/semestr dla stypendysty + 1 500 EUR/semestr dla instytucji goszczącej.

Jak aplikować?

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu My Visegrad do 15 kwietnia 2023 roku, godz. 12:00. Wniosek musi zawierać następujące dokumenty (sporządzone w języku angielskim lub powinny mieć dołączone tłumaczenie):

Studia magisterskie:

  • zeskanowany ważny dokument tożsamości,
  • zeskanowany dokument potwierdzający zaliczenie co najmniej dwóch semestrów studiów lub suplement do dyplomu,
  • zeskanowany list akceptacyjny z instytucji goszczącej.

Studia podyplomowe:

  • zeskanowany ważny dokument tożsamości,
  • zeskanowany list akceptacyjny z instytucji goszczącej wraz ze szczegółowym planem pracy.

Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem.

25 wyświetleń