Stypendia na studia w łotewskich instytucjach szkolnictwa wyższego | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-22

Stypendia na studia w łotewskich instytucjach szkolnictwa wyższego

Flaga Łotwy
Obywatele z ponad 40 krajów mogą ubiegać się o stypendia państwa łotewskiego na studia w łotewskich instytucjach szkolnictwa wyższego.
Warunki stypendium
 1. Stypendia przeznaczone są na odbycie studiów w łotewskich instytucjach szkolnictwa wyższego.
 2. Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach prowadzonego naboru.
 3. Stypendium mogą otrzymać studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
 4. Zgłoszenia mogą składać obywatele z ponad 40 krajów.
 5. Stypendium nie można łączyć z innymi stypendiami.
 6. Stypendysta jest zobowiązany do ubezpieczenia się „na własną rękę” na czas wyjazdu na studia.
 7. Stypendium nie pokrywa w pełni wszystkich kosztów związanych z odbyciem studiów. Czesne, koszty utrzymania i inne bieżące wydatki muszą zostać pokryte ze środków własnych. Koszt podróży z kraju ojczystego do i z Łotwy muszą również zostać pokryte ze środków własnych.
 8. Jeżeli planowany czas pobytu na Łotwie będzie trwał krócej niż 15 dni kalendarzowych, to stypendium nie przysługuje.
 9. Wnioskodawca musi wybrać program studiów w łotewskiej uczelni przed złożeniem wniosku o stypendium.
 10. Wnioskodawca musi otrzymać list akceptacyjny na wybrany program studiów od łotewskiej instytucji szkolnictwa wyższego przed złożeniem wniosku o stypendium.
 11. List akceptacyjny na wybrany program studiów z łotewskiej uczelni musi zostać dostarczony przez wyznaczoną osobę kontaktową.
Wysokość stypendium
 1. 500€ miesięcznie dla studentów studiów licencjackich lub magisterskich;
 2. 700€ miesięcznie dla doktorantów.
Uprawnieni wnioskodawcy
 1. Studenci studiów licencjackich, którzy pomyślnie ukończyli co najmniej 1 rok akademicki w dowolnej instytucji szkolnictwa wyższego,
 2. Studenci studiów magisterskich lub doktoranci z dowolnej poprzedniej instytucji szkolnictwa wyższego.
Czas trwania stypendium
 1. Do 10 miesięcy dla studentów studiów licencjackich i magisterskich;
 2. Do 11 miesięcy dla doktorantów.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem.

2 wyświetleń