Fulbright Specialist Program | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-27

Fulbright Specialist Program

Flaga Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami a amerykańskimi naukowcami i naukowczyniami.
Cel programu

Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektu, związanego z wizytą specjalisty:ki w polskiej instytucji.

Pobyt specjalisty;ki w Polsce może być związany m.in. z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen o ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych.

Do kogo skierowany jest program

W ramach programu Fulbright Specialist Komisja przyjmuje i rozpatruje wnioski od uczelni, szkół doktorskich, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych działających na terytorium RP, Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, jak również placówek oświatowych, instytucji rządowych, instytucji kulturalnych i medycznych oraz rządowych i pozarządowych organizacji badawczych, organizacji sektora non-profit działających w Polsce.

Długość i planowana liczba grantów

Grant przeznaczony jest na realizację projektów krótkoterminowych, trwających od 2 do 6 tygodni (od 14 do 42 dni kalendarzowych).

W tegorocznym naborze przewiduje się finansowanie 5 wizyt, z możliwością rozszerzenia.

Oferta programu

W ramach programu stypendysta:ka otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróżny krajowych związanych z realizacją projektu.

Polskie instytucje mogą wielokrotnie uczestniczyć w programie. Specjaliści:tki mogą również wielokrotnie uczestniczyć w programie, jednak muszą upłynąć 2 lata do momentu zgłoszenia ich kandydatury do programu Fulbright Specialist od daty zakończenia ostatniego projektu w ramach programu Fulbright Specialist.

Akceptowalne dyscypliny naukowe

Wnioski z projektami na wizyty Amerykańskich specjalistów muszą dotyczyć dziedzin ustalonych i zatwierdzonych przez Departament Stanu USA. Składając wniosek w systemie należy wybrać dyscyplinę z podanej listy.

Akceptowalne dyscypliny (pdf, 1.38MB)
Termin składania wniosków

Nabór wniosków w konkursie trwa do 8 marca 2023 roku.

Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem.

48 wyświetleń