Staże i stypendia zewnętrzne | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Staże i stypendia zewnętrzne

 • 2023-01-23

  Nabór wniosków do programu Marii Skłodowskiej-Curie „Staff Exchanges”

  MSCA Staff Exchanges to program umożliwiający międzynarodową oraz międzysektorową wymianę pracowników instytucji, które tworzą konsorcjum, zaangażowanych w badania i działania innowacyjne w ramach tych instytucji. Grant ma na celu zbudowanie lub rozwinięcie współpracy pomiędzy krajami członkowskimi UE i stowarzyszonymi z Programem Ramowym UE Horyzont Europa oraz krajami...

 • 2023-01-17

  Program BioLAB 2023-2024

  Program BioLAB to roczny staż dla studentów nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych i medycznych (biologia, biochemia, biofizyka, bioinformatyka, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych: University of Virginia, University of Chicago, Oklahoma Medical Research Foundation oraz UT Southwestern Medical Center. Długość...

 • 2023-01-17

  Otwarty nabór na stypendium doktoranckie na Uniwersytecie L’Aquila we Włoszech

  Informujemy, że w ramach programu Marie Curie PhD trwa właśnie otwarty nabór na stypendium doktoranckie z zakresu eksperymentalnej fizyki materii skondensowanej. Stypendium będzie można odbyć na Uniwersytecie L’Aquila we Włoszech. Stypendium obejmuje wynagrodzenie brutto w wysokości do 53 000 EUR rocznie (w tym koszty utrzymania, przejazdu i dodatki rodzinne). Czas trwania...

 • 2023-01-11

  Program "Zawacka NAWA"

  Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi. Pobyty pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już...

 • 2022-11-22

  ERC Consolidator Grant

  Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu. Adresaci Naukowcy z 7-12 letnim doświadczeniem od momentu ukończenia studiów doktoranckich. O grant ERC Consolidator 2023 mogą starać się...

 • 2022-11-22

  Stypendia Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) dla osób po doktoracie na pobyty 12-24 miesięczne

  Oferta stypendialna JSPS jest skierowana do naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 2 kwietnia 2017 roku. O stypendia nie mogą ubiegać się osoby, które skorzystały już z pobytu w Japonii trwającego powyżej 12 miesięcy w ramach programu stypendialnego JSPS. W programie stypendialnym JSPS dwa miejsca przeznaczone są dla polskich naukowców. Jednym z...

 • 2022-11-10

  Możliwości naukowo-badawcze finansowane przez Bawarskie Ministerstwo Nauki i Sztuki

  Bawarskie Ministerstwo Nauki i Sztuki zapewnia wiele rodzajów możliwości rozwoju badawczo-naukowego w Bawarii. Dzięki konkurencyjnym zarobkom oraz wysokiemu standardowi życia, region ten jest atrakcyjny dla międzynarodowych naukowców. W Niemczech, a zwłaszcza w Bawarii, znaleźć można wiele możliwości finansowania badań. Wśród nich wyróżnić można: krótkoterminowe...

 • 2022-11-10

  Studia doktoranckie BAYHOST lub roczny pobyt badawczy dla studentów z krajów centralnej, wschodniej i południowowschodniej Europy

  Roczny program stypendialny Wolnego Państwa Bawarii dla absolwentów z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej na rok finansowania 2023/24. Wolne Państwo Bawaria oferuje stypendia na rok akademicki 2023/24. Ubiegać się o nie mogą absolwenci będący obywatelami Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy. Stypendia...