• 2022-11-02

  Call for Nominations – BIT CSC-Graduate program, Exchange program and Winter program

  Beijing Institute of Technology is opening a call for nominations for 3 programs in 2023, including CSC-Graduate programs, Exchange programs and Winter „Cloud Lessons” program. CSC-Graduate Programs (degree program) Overview of the CSC full scholarship: The CSC full scholarship covers the tuition fees, free university dormitory or accomodation subsidy, comprehensive medical...

 • 2022-10-17

  Program stypendialny Smithsonian Institution Fellowship Program (SIFP)

  Program oferuje możliwości prowadzenia niezależnych badań lub badań związanych z zainteresowaniami badawczymi instytucji Smithsonian i jej pracowników. Stypendia oferowane są doktorantom, naukowcom ze stopniem naukowym doktora, jak i starszym badaczom. Program oferuje stypendia na badania i studia w następujących obszarach badawczych: Zachowanie zwierząt, Ekologia i nauki o...

 • 2022-10-17

  Nabór w ramach Maurice R. Greenberg World Fellows Program

  YALE Jackson School of Global Affaires oferuje czteromiesięczny pobyt dla wyjątkowych naukowców z doświadczeniem naukowym wynoszącym od pięciu do dwudziestu pięciu lat. Rezydenci będą mieli możliwość poszerzenia sieci znajomości, nabywania nowych umiejętności, rozwoju intelektualnego i dzielenia się doświadczeniami jako lektorzy, mentorzy i studenci. Warunki wzięcia udziału...

 • 2022-10-17

  Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa 2023-24

  Celem programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wymianę osobową studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi. Wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami...

 • 2022-10-05

  Oferta stażowa ENAVATE dla studentów

  ENAVATE is looking for talented Microsoft Dynamics 365 F&O) (Poland region, including Ukrainian in Poland) with the opportunity to start a career in a Company that is a Global Partner of Microsoft. We are waiting for You if You: Student of 3-6 years of Technical Specialty (IT, Mathematics direction); You speak English at a level no lower than average; You have a basic understanding...

 • 2022-09-07

  Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy we Francji

  Stypendium rządu francuskiego skierowane jest do polskich i zagranicznych badaczy pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcieliby prowadzić badania we Francji. O stypendium mogą również ubiegać się doktoranci związani z polską instytucją, ale nie realizujący aktualnie doktoratu w systemie cotutelle lub codirection z instytucją francuską. Stypendium adresowane jest do...

 • 2022-09-05

  Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok 2023/24

  Program przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1987) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2019 i przed 31 lipca 2023) reprezentujących różne dziedziny. Zasady programu: okres 12 miesięcy, liczba – do 4...

 • 2022-08-29

  Staż badawczy dla studentów w Colorado School of Mines

  Zespół prof. Erica S. Toberera zaprasza studentów studiów magisterskich i inżynierskich na 12-miesięczny staż płatny badawczy w Colorado School of Mines. Zakres badań obejmować będzie materiały do zastosowań termoelektrycznych, a także nowe związki mogące zastąpić akumulatory. Materiał badawczy uzyskany w trakcie stażu posłużyć może jako podstawa do przygotowania pracy...