Staże i stypendia zewnętrzne | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Staże i stypendia zewnętrzne

 • 2022-07-25

  ERC Synergy Grant

  Jesteś naukowcem chcącym zająć się ambitnym problemem badawczym wspólnie ze swoim naukowym zespołem? ERC Synergy Grant może być właśnie dla Ciebie. Kto może złożyć wniosek? Grupa naukowców składająca licząca od dwóch do maksymalnie czterech badaczy, z których jeden będzie wyznaczony jako kierownik całej grupy. Zespół będzie pracował razem, a każdy jego członek...

 • 2022-07-19

  Stypendia dla osób chcących studiować w Iraku

  Osoby pragnące ukończyć studia w Iraku, w roku 2022-2023 w celu uzyskania dyplomu magistra lub doktora w specjalizacjach inżynierskich, nauk ścisłych, informatyki, technologii przetwarzania danych i pielęgniarstwa mogą otrzymać stypendium. Stypendium odbyć będzie można na Uniwersytecie w Kirkuku w Iraku. Stypendium jest dostępne dla studentów spoza Iraku. Wiek wnioskodawcy nie...

 • 2022-07-14

  ERC Starting Grant

  Jesteś utalentowanym naukowcem rozpoczynającym karierę, który wykonał już znakomitą pracę naukową, jest gotowy do samodzielnej pracy i wykazuje potencjał do pełnienia funkcji lidera badań? ERC Starting Grant może być właśnie dla Ciebie! Kto może aplikować? Naukowcy dowolnej narodowości posiadający 2-7 letnie doświadczenie naukowe liczone od momentu ukończenia studiów...

 • 2022-07-14

  Stypendia Funduszu Wyszehradzkiego – Tajwan

  Stypendia Funduszu Wyszehradzkiego wspomagają mobilność akademicką pomiędzy regionem V4 a Tajwanem, zapewniając wsparcie finansowe doktorantom oraz naukowcom ze stopniem doktora, będącymi obywatelami krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), w celu studiowania/prowadzenia badań w wybranych instytucjach szkolnictwa wyższego w Tajwanie. Stypendia Wyszehradzkie oferują finansowanie dla...

 • 2022-06-14

  Stypendia podoktoranckie Banting

  Program stypendiów podoktoranckich Banting zapewnia finansowanie najlepszym kandydatom ze stopniem doktora, zarówno w kraju, jak i za granicą, którzy pozytywnie przyczynią się do rozwoju gospodarczego, społecznego i badawczego kraju. Celem programu stypendiów podoktoranckich Banting jest: przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty ze stopniem doktora, zarówno w kraju, jak i...

 • 2022-06-14

  Program stypendialny Harvard Radcliffe

  Stypendyści Radcliffe to wyjątkowi naukowcy, pisarze, uczeni, intelektualiści, praktycy i artyści, których praca zmienia zarówno ich dziedziny zawodowe, jak i cały świat. Program stypendialny Radcliffe przyznaje 50 stypendiów w każdym roku akademickim. Wnioskodawcy mogą składać wnioski indywidualnie lub w grupie od dwóch do trzech osób pracujących nad tym samym projektem....

 • 2022-06-14

  Program stypendialny CEE

  Od 1996 roku DBU (Deutschen Bundesstiftung Umwelt) przyznaje w Niemczech stypendia umożliwiające uzyskanie dalszych kwalifikacji w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody młodym absolwentom studiów magisterskich i doktorantom pochodzącym z Polski. W ostatnich latach o stypendia aplikowało wielu absolwentów z różnych uczelni w Polsce. Do tej pory przyznano łącznie 293 stypendia....

 • 2022-06-14

  Program stażowy „Global at Venice” dla doświadczonych naukowców do 8 lat po uzyskaniu stopnia doktora

  GLOBAL_AT_VENICE to 60-miesięczny projekt Marie Skłodowska-Curie - COFUND realizowany przez Ca' Foscari University of Venice. Program oferuje międzynarodowe, interdyscyplinarne i międzysektorowe szkolenie dla 15 stypendystów pochodzących z całego świata. Celem programu jest wzmocnienie programów nauczania wybitnych naukowców, zapewniając w ten sposób Europie, jak i całemu i...