Staże i stypendia zewnętrzne | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Staże i stypendia zewnętrzne

 • 2022-03-24

  CEEPUS dla Ukrainy

  Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki w ramach realizacji Programu CEEPUS w Polsce, od dnia 8 marca 2022 roku NAWA zaoferować może stypendia dla cudzoziemców z Ukrainy. Stypendia na staże „Freemover UA” przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni z Ukrainy współpracujących z uczelniami w Polsce. Warunkiem...

 • 2022-03-16

  Program stypendialny RESPIRE4

  Program ten stanowi platformę dla początkujących naukowców do rozwijania swoich umiejętności w międzynarodowym środowisku i wspiera stypendystów w ich drodze do stania się przyszłymi liderami w dziedzinie układu oddechowego. Program stypendialny RESPIRE4 jest finansowany z unijnego programu ramowego na badania i innowacje Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 847462 Działań...

 • 2022-03-16

  Stypendia podoktoranckie organizacji EMBO

  Stypendia wspierają wybitnych naukowców ze stopniem naukowym doktora w obszarze nauk o życiu pracujących w europejskich laboratoriach. Stypendia przyznawane są na okres dwóch lat, ale możliwe jest również przyznanie stypendium na krótszy okres. Minimalny czas trwania stypendium, o które można się ubiegać, wynosi jeden rok. Stypendium musi zostać rozpoczęte w ciągu jednego...

 • 2022-03-14

  Fulbright Graduate Student Award 2023-24

  Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla osób z polskim obywatelstwem zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu uczelni amerykańskiej na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia...

 • 2022-03-09

  EPFL Global Leaders – międzynarodowy program stypendialny dla doktorantów

  Szkoła Doktorska Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Lozannie oferuje stypendia dla doktorantów. Stypendium współfinansowane jest z Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w ramach programu ramowego UE Horyzont 2020. O stypendia można ubiegać się w dowolnej dyscyplinie objętej obszarami badań EPFL. Stypendyści EPFL Global Leaders są zatrudniani jako...

 • 2022-03-09

  Stypendia DAAD na pobyty badawcze krótkoterminowe dla doktorantów i post-doców

  Granty Niemieckiej Agencji Wymiany Akademickiej (DAAD) na krótkoterminowe pobyty, których podstawowym celem jest promocja projektów badawczych. Udział w programie stypendialnym mogą wziąć wysoko wykwalifikowane osoby posiadające stopień naukowy doktora, doktoranci oraz młodzi pracownicy naukowi. W programie nie mogą brać udziału osoby, które swój doktorat robią na niemieckim...

 • 2022-03-09

  Programy stypendialne firmy BAYER Foundation

  Firma BAYER Foundation oferuje stypendia dla studentów studiów magisterskich, doktoranckich i medycznych, praktykantów i młodych badaczy, jak i nauczycieli. Stypendia mają na celu wspieranie interdyscyplinarności i współpracy ponad organizacjami, jak i zapewniają wyjątkowe możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Stypendia rozszerzają istniejące programy studiów poprzez...

 • 2022-03-02

  Stypendia dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań

  Turecka Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych (TÜBİTAK) oferuje stypendia dla międzynarodowych naukowców/badaczy, którzy chcieliby prowadzić warsztaty/konferencje/wykłady lub prowadzić działalność badawczo-rozwojową na terenie Turcji w dziedzinie nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technologicznych, nauk medycznych, nauk rolniczych, społecznych i humanistycznych. Celem...