Staże i stypendia zewnętrzne | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Staże i stypendia zewnętrzne

 • 2022-02-01

  Program im. Prof. Walczaka

  Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiły nabór wniosków do trzeciej edycji programu im. prof. Walczaka. Udział w programie to dla naukowców i lekarzy okazja do odbycia staży trwających od 3 do 6 miesięcy w najlepszych ośrodkach medycznych zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Program umożliwia wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do...

 • 2022-01-21

  National Scholarship Programme

  Program dla studentów i naukowców z różnych dziedzin nauki, który wspiera mobilność studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, naukowców i artystów. Finansowany jest on przez Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu Republiki Słowackiej. Niniejszy program wspiera mobilność dwustronną – stypendium na pobyt na Słowacji lub stypendium dla obywateli...

 • 2022-01-13

  Stypendia Wyszehradzkie

  Stypendia wyszehradzkie pełnią rolę wsparcia studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych oraz naukowców ze wszystkich obszarów i dyscyplin badawczych przez okres do czterech semestrów w ponad 190 instytucjach szkolnictwa wyższego w Europie Środkowej i Wschodniej. Rodzaje stypendiów: stypendium wyszehradzkie dla studentów studiów I stopnia z krajów grupy...

 • 2022-01-05

  JRC - Joint Research Centre (Wspólne Centra Badawcze)

  Wspólne Centrum Badawcze bezpłatnie udostępnia swoje infrastruktury europejskim naukowcom. Cały czas otwarte są konkursy z nieprzerwanym (ciągłym) naborem wniosków, do których mogą aplikować naukowcy z różnych organizacji sektora publicznego i prywatnego (MŚP, uczelni, instytutów i innych). Bezpłatny dostęp do najlepszych ośrodków badawczych w Europie i ich zasobów...

 • 2022-01-05

  CSC Scholarship Proposal for International Students

  Beijing Institute of Technology (BIT) is offering 3 CSC (China Scholarship Council) scholarship to students from your prestigious university to pursue Master or PhD degree program at BIT. Overview of the CSC full scholarship The CSC full scholarship covers the tuition fee, the accommodation, the comprehensive medical insurance and the monthly stipend (CNY3,000 for masters and CNY3,500 for...

 • 2022-01-05

  JPND (EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research)

  Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące mechanizmów oraz podłoża biologicznego leżącego u podstaw w terapii niefarmakologicznych, mających na celu dostosowanie holistycznego spersonalizowanego podejścia do leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Choroby neurodegeneracyjne są wyniszczające i w dużej mierze nieuleczalne, które bezpośrednio związane są z wiekiem....

 • 2022-01-04

  Konkurs "Sonatina 6"

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs SONATINA 6 na projekty badawcze. Konkurs ma na celu wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Dla kogo? Konkurs...

 • 2022-01-04

  Program "Perły nauki"

  Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs pn. "Perły nauki". Program ma za zadanie wesprzeć podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości...