Stypendia Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) dla osób po doktoracie na pobyty 12-24 miesięczne | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-22

Stypendia Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) dla osób po doktoracie na pobyty 12-24 miesięczne

Pagoda
Oferta stypendialna JSPS jest skierowana do naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 2 kwietnia 2017 roku. O stypendia nie mogą ubiegać się osoby, które skorzystały już z pobytu w Japonii trwającego powyżej 12 miesięcy w ramach programu stypendialnego JSPS.

W programie stypendialnym JSPS dwa miejsca przeznaczone są dla polskich naukowców.

Jednym z warunków przyjęcia na pobyt naukowy w Japonii jest nominacja przez Polską Akademię Nauk. Aby ubiegać się o nią, należy przesłać zgłoszenia do Działu Współpracy z Zagranicą Polskiej Akademii Nauk (wyłącznie w formie elektronicznej na adres bwz@pan.pl) do 31 grudnia 2022 roku.

Złożona dokumentacja powinna zawierać m.in.:

  1. formularz wniosku,
  2. zaproszenie od instytucji goszczącej,
  3. list polecający od obecnego lub poprzedniego przełożonego kandydata,
  4. kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora (jeżeli stopień naukowy nie został jeszcze nadany, wymagane jest zaświadczenie, w którym wskazana zostanie planowana data nadania stopnia naukowego).

W przypadku pytań wnioskodawcy proszeni są o kontakt z p. Renatą Kuskowską (tel. 22 182 65 11, e-mail: renata.kuskowska@pan.pl)

Link do strony.

26 wyświetleń