Studia doktoranckie BAYHOST lub roczny pobyt badawczy dla studentów z krajów centralnej, wschodniej i południowowschodniej Europy | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-10

Studia doktoranckie BAYHOST lub roczny pobyt badawczy dla studentów z krajów centralnej, wschodniej i południowowschodniej Europy

Flaga Niemiec
Roczny program stypendialny Wolnego Państwa Bawarii dla absolwentów z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej na rok finansowania 2023/24.

Wolne Państwo Bawaria oferuje stypendia na rok akademicki 2023/24. Ubiegać się o nie mogą absolwenci będący obywatelami Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy. Stypendia przeznaczone są na sfinansowanie studiów magisterskich, doktoranckich lub rocznych pobytów badawczych na bawarskich uczelniach.

Stypendium ma na celu wspieranie współpracy naukowej i akademickiej pomiędzy Bawarią a Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią.

Długość trwania stypendium może być przedłużona dwukrotnie, maksymalnie do 3 lat. Stypendium wypłacane jest miesięcznie (934 EUR/miesiąc) i wynosi 11 208 EUR w skali roku. Stypendyści mający co najmniej jedno dziecko otrzymują zwiększone w skali miesiąca stypendium (1 094 EUR/miesięcznie), co w skali roku daje łącznie 13 128 EUR.

Termin aplikowania: 1 grudnia 2022 roku.

Wnioski należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej.

Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem.

12 wyświetleń