Program BioLAB 2023-2024 | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-17

Program BioLAB 2023-2024

Dłoń trzymająca probówkę
Program BioLAB to roczny staż dla studentów nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych i medycznych (biologia, biochemia, biofizyka, bioinformatyka, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych: University of Virginia, University of Chicago, Oklahoma Medical Research Foundation oraz UT Southwestern Medical Center.
Długość stażu i planowana liczba miejsc

Staże oferowane są na okres 11-12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia stażu o maksymalnie jeden dodatkowy rok.

Co roku w Programie przewidzianych jest około 45 miejsc.

Poszukiwani kandydaci
  • Osoby studiujące kierunek biologiczno-chemiczny, biofizyczny lub medyczny.
  • Osoby z pasją do pracy badawczej i doświadczeniem w pracy laboratoryjnej.
  • Osoby z wysoką średnią ocen z całego toku studiów (rekomendowana średnia powyżej 4,0).
  • Osoby gotowe na roczny wyjazd do USA i intensywną, czasochłonną pracę laboratoryjną.

Komisja Oceniająca zwraca uwagę na to, by wybierając najlepsze wnioski pod względem merytorycznym, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów i kandydatki: uczestnikami i uczestniczkami Programu BioLAB zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.

Wynagrodzenie

W trakcie odbywania stażu wynagrodzenie wypłacane jest co 2 lub 3 tygodnie, a jego wysokość wynosi od 28 000 – 35 000 USD rocznie w zależności od miejsca odbywania stażu (wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym).

Wymagania formalne

O staż w ramach Programu BioLAB ubiegać się mogą osoby, które:

  • Spełniają wymogi formalne wizy F-1 lub J-1.
  • Studiują kierunek biologiczno-chemiczny lub medyczny (biologia, biochemia, biofizyka, bioinformatyka, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.).
  • W momencie podejścia do rozmowy kwalifikacyjnej (marzec 2023) będą studentami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas trwania stażu.
  • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (rekomendowana średnia powyżej 4,0).
  • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
Termin składania wniosków

Termin składania wniosków na rok akademicki 2023-2024 upływa 1 lutego 2023 roku o godzinie 23:59 czasu polskiego.

Dodatkowe informacje znajdują się pod adresem.

86 wyświetleń