24 miesięczne stypendium CERN dla fizyków i inżynierów do trzech lat po uzyskaniu stopnia doktora | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-25

24 miesięczne stypendium CERN dla fizyków i inżynierów do trzech lat po uzyskaniu stopnia doktora

CERN - logotyp
Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) oferuje 24-miesięczne stypendium dla fizyków i inżynierów.
Opis jednostki

W Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, fizycy i inżynierowie badają fundamentalną strukturę wszechświata. Wykorzystując największe i najbardziej złożone instrumenty naukowe na świecie, badają podstawowe składniki materii – podstawowe cząstki, które zderzają się ze sobą z prędkością bliską prędkości światła. Proces ten daje fizykom wskazówki dotyczącymi zachodzących interakcji między cząstkami i zapewnia ogląd na podstawowe prawa natury.

Oferta stypendialna

Stypendium skierowane jest do osób posiadających stopień naukowy doktora, od którego nadania minęło maksymalnie 3 lata, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Kandydaci posiadający stopień naukowy doktora (lub zamierzający go uzyskać), których szczególnym obszarem zainteresowań badawczych jest wyłącznie fizyka eksperymentalna lub teoretyczna, powinni rozważyć ubieganie się odpowiednio o stypendium 'Research Fellowship: Experimental Physics' lub ‘Research Fellowship: Theoretical Physics’.

Kryteria ubiegania się o stypendium

Kandydaci, aby zakwalifikować się do programu stypendialnego, muszą spełniać następujące wymagania:

  1. obywatel państwa członkowskiego CERN lub państwa stowarzyszonego; przewidywane są również miejsca dla kandydatów pochodzących z państw trzecich,
  2. uzyskany stopień naukowy doktora w dziedzinach bliskich fizyce stosowanej i inżynierii, m.in. Fizyka, Elektronika, Mechanika, Informatyka, Matematyka itp. Jeżeli kandydat nie posiada jeszcze stopnia doktora, to przynajmniej powinien mieć już wyznaczony termin obrony, a obrona doktoratu zakończona w przeciągu 6 miesięcy od terminu opublikowania oferty stypendialnej,
  3. nie więcej niż 3 lata doświadczenia badawczego od momentu uzyskania stopnia naukowego doktora.
Informacje o stypendium
  1. umowa stypendialna (o pracę) na okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy,
  2. stypendium w wysokości 6 650 franków szwajcarskich miesięcznie (netto),
  3. objęcie kompleksowym programem zdrowotnym,
  4. w zależności od indywidualnych potrzeb stypendium może uwzględnić zasiłki rodzinne, zasiłki na dzieci czy koszty podróży z i do Genewy,
  5. 2,5 dnia płatnego urlopu miesięcznie.
Nabór wniosków

Wniosek powinien zostać wysłany w terminie do 6 marca 2023 roku do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem.

124 wyświetleń