Granty na projekty naukowe łączące jednostki z krajów Grupy Wyszehradzkiej | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-25

Granty na projekty naukowe łączące jednostki z krajów Grupy Wyszehradzkiej

Logotyp Funduszu Wyszehradzkiego
O udział w projektach mogą ubiegać się jednostki posiadające osobowość prawną z dowolnego kraju wchodzącego w skład Grupy Wyszehradzkiej. Głównymi adresatami grantów są organizacje społeczne, instytucje kulturalne, badawczo-naukowe, gminy i samorządy lokalne. Do udziału w projektach kwalifikują się również firmy i przedsiębiorstwa – w szczególności te związane z innowacjami i startupami – jeżeli ich projekt będzie miał charakter non-profit.

Głównym kryterium udziału w projekcie jest zbudowanie konsorcjum składającego się z jednostek, z których trzy lub więcej zlokalizowane są w różnych krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Rodzaje projektów
  1. Visegrad Grants – o udział mogą ubiegać się co najmniej trzy jednostki z trzech różnych krajów Grupy Wyszehradzkiej; okres realizacji projektu może wynosić maksymalnie 18 miesięcy,
  2. Visegrad+ Grants – o udział mogą ubiegać się co najmniej trzy jednostki z trzech różnych krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz co najmniej jedna jednostka z krajów Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia Północna, Czarnogóra, Serbia) lub co najmniej jedna jednostka z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina); okres realizacji projektu może wynosić maksymalnie 18 miesięcy,
  3. Strategic Grants – o udział mogą ubiegać się co najmniej cztery jednostki ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Słowacja, Polska); okres realizacji projektu może wynosić od 12 do 36 miesięcy,
  4. Cross-border Cooperation – o udział mogą ubiegać się co najmniej dwie jednostki z sąsiadujących ze sobą krajów Grupy Wyszehradzkiej. Możliwe są następujące kombinacje: CZ–PL, CZ–SK, HU–SK, PL–SK; okres realizacji projektu może wynosić maksymalnie 18 miesięcy.
Tematyka projektów

Jeżeli projekt jest zgodny z główną misją Funduszu Wyszehradzkiego, to nie obowiązują ograniczenia co do tematyki. Efekty projektu powinny przyczyniać się do zapewnienia trwałej współpracy regionalnej w regionie V4, podnoszenia świadomości społecznej, promowanie misji regionu V4 oraz rozwój transgranicznego społeczeństwa obywatelskiego.

Jak aplikować?

Wnioski projektowe można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowego systemu Funduszu Wyszehradzkiego, który staje się aktywny w terminie 30 dni przed terminem zakończenia naboru wniosków do danego konkursu. Internetowy system aplikowania znajduje się pod tym adresem.

Terminy naborów

Wnioski projektowe są przyjmowane regularnie trzy razy w roku: do 1 lutego, 1 czerwca i 1 października. Wnioski należy składać w podanych terminach do godziny 12:00.

Dodatkowe informacje dostępne są w niżej zamieszczonym regulaminie aplikowania do projektów Funduszu Wyszehradzkiego.

Wytyczne dotyczące aplikowania (pdf, 969.10kB)
19 wyświetleń