Stypendia do USA – nabór do 26 maja | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-15

Stypendia do USA – nabór do 26 maja

Flaga USA na tle błękitnego nieba
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków do programu stypendialnego STEM Impact Award 2023-24. Nabór trwa do 26 maja. Wcześniej, bo w czwartek, 18 maja odbędzie się spotkanie informacyjne online dla zainteresowanych udziałem w programie.

Fulbright STEM Impact Award to program dla osób kierujących projektami badawczymi z obszarów STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację 2-6 tygodniowego projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Grant może być realizowany w jednej instytucji goszczącej – amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit, organizacji pozarządowej lub innej zatwierdzonej niekomercyjnej instytucji w USA.

Kto może starać się o udział w programie?

Wnioski do udziału w programie mogą składać osoby będące obywatelami polskimi, posiadające co najmniej tytuł doktora oraz minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi i obecnie pełniące takie obowiązki. Pełna lista kryteriów, które należy spełnić, aby móc starać się o stypendium znajduje się na stronie programu.

Na jak długo można wyjechać?

Stypendia oferowane są na okres od 2 do 6 tygodni. Preferowane są projekty trwające dłużej niż 2 tygodnie. Stypendium może rozpocząć się najwcześniej w połowie lutego 2024 r., a zakończyć najpóźniej 30 września 2024 r.

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków na rok akademicki 2023-24 upływa 26 maja 2023 r. o 23:59 czasu polskiego. Planowana liczba stypendiów Fulbright STEM Impact Award 2023-24: maksymalnie 6.

Sposób składania wniosków

Złożenie wniosku o stypendium odbywa się w całości drogą elektroniczną. Poprawnie wypełnione zgłoszenie składa się z dwóch formularzy: formularza zgłoszeniowego oraz formularza uzupełniającego. Do wniosków należy dołączyć następujące dokumenty: project statement, bibliografię, zaproszenie z instytucji goszczącej, CV, zaświadczenie o zatrudnieniu, listy rekomendacyjne oraz formularz dot. badań na organizmach lub materiale biologicznym. 

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z następującymi dokumentami: Regulamin stypendiów przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta obywatelom polskimInstrukcje do formularza zgłoszeniowegoPolityka prywatności przetwarzania danych osobowych.

Spotkanie informacyjne 

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 18 maja (czwartek) w godzinach 10:00-12:00 na platformie Zoom. W podanych godzinach będzie można spotkać się z koordynatorką programu i zadać pytania dotyczące programu, procedury rekrutacyjnej oraz uzyskać wskazówki jak poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Link do rejestracji na spotkanie znajduje się TUTAJ.

Pytania dotyczące uczestnictwa w programie można kierować bezpośrednio do koordynatorki programu Justyny Maziarskiej-Lesisz na adres: justyna.maziarska@fulbright.edu.pl. Więcej informacji o programie jest dostępnych na stronie internetowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

28 wyświetleń