Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej prowadzi i koordynuje kształcenie studentów na kierunku studiów I i II stopnia

Szczegółowe informacje dotyczące programów studiów dostępne są na stronie
         Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.
                  

Pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia z fizyki dla studentów kształcących się na Wydziałach:

  • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
  • Wydział Chemiczny
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Wydział Architektury