Fizyka Techniczna | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Fizyka Techniczna

Kierunek Fizyka Techniczna

Fizyka jest podstawową dziedziną wiedzy zajmującą się badaniem własności materii, zachodzących w niej zjawisk oraz wykrywaniem praw rządzących tymi zjawiskami.

Fizyka stanowi bazę, na której oparta jest cała współczesna technika. Jednocześnie fizyka często sama korzysta z narzędzi i technik będących wytworem myśli inżynierów.

Bardzo dobrym pomostem łączącym fizykę z techniką mogą być studia FIZYKI TECHNICZNEJ.

Studia na kierunku FIZYKA TECHNICZNA są studiami stacjonarnymi pierwszego i drugiego stopnia umożliwiającymi uzyskanie dyplomu inżyniera i dyplomu magistra.

W ciągu pierwszych dwóch lat student ma szansę zapoznania się z przedmiotami podstawowymi takimi, jak: matematyka i fizyka doświadczalna, których program jest znacznie szerszy niż na innych wydziałach politechnicznych. Wykłady z tych przedmiotów uzupełniane są licznymi zajęciami laboratoryjnymi, ćwiczeniami audytoryjnymi i seminariami z dziedziny fizyki i techniki. Jednocześnie wszyscy studenci zapoznają się z możliwościami wykorzystania komputerów w nauce i technice.

Przez długi okres studiów trwa intensywna nauka języka angielskiego oraz drugiego języka obcego.

Istotnym uzupełnieniem przekazywanej studentom wiedzy z zakresu nauk ścisłych i technicznych są przedmioty humanistyczne, ekonomiczne, filozoficzne, pedagogiczne, marketingowe albo prawne.

Po dwóch latach realizacji wspólnego programu studiów, zaczyna się jego stopniowa indywidualizacja dla każdej z trzech specjalności:

  1. Fizyka Stosowana,
  2. Informatyka Stosowana,
  3. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Absolwent Fizyki Technicznej po opanowaniu podstaw fizyki, po dobrym przygotowaniu matematycznym, informatycznym i technicznym jest doskonale przygotowany do pracy w wielu sektorach gospodarki i w placówkach badawczych.