Inżynieria Biomedyczna | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Inżynieria Biomedyczna

Inżynieria Biomedyczna jest nową, interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, wykorzystującą zarówno nauki techniczne, jak i medyczne oraz biologiczne. W Politechnice Gdańskiej studia z zakresu Inżynierii Biomedycznej realizowane są od roku akademickiego 2009/10 wspólnie przez Wydział Chemiczny, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, przy współpracy z wykładowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Studia w ramach specjalności Fizyka medyczna gwarantują gruntowną wiedzę z zakresu fizyki współczesnej i jej zastosowań w biologii i medycynie, w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury diagnostycznej i programowania komputerowego, a także modelowania układów biologicznych.

Absolwenci specjalności Fizyka medyczna będą przygotowani do pracy w szpitalach i klinikach wykorzystujących diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową oraz radioterapię, w stacjach SANEPID oraz w firmach wprowadzających na nasz rynek nowoczesną aparaturę medyczną. Będą również posiadali gruntowną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod wykorzystywanych w badaniach struktury i funkcjonowania układów biologicznych (metody spektroskopowe, akceleratory cząstek, nanosensory), co zapewni im niezbędną podstawę do pracy w instytucjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą.