Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG

PROFESOROWIE:

dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG

ADIUNKCI:

dr hab. inż. Grażyna Jarosz

dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski

dr inż. Marcin Dampc

dr Małgorzata  Franz

dr inż. Ireneusz Linert

dr inż. Justyna Szostak

dr Tomasz Wąsowicz

DOCENT:

dr inż. Ryszard Signerski, docent PG

STARSI WYKŁADOWCY:          

dr inż. Piotr Grygiel

dr Brygida Mielewska

ASYSTENCI

mgr inż. Karol Falkowski

mgr Tomasz Neumann

mgr inż. Daniel Pelczarski

DOKTORANCI:

mgr inż. Damian Głowienka

mgr inż. Maciej Klein

mgr inż. Rafał Marczyński

WSPÓŁPRACOWNICY:

prof dr hab. Jan Godlewski

dr inż. Maria Jamroż

dr Andrzej Kuczkowski

dr hab. Władysław Tomaszewicz

dr Ryszard Zieliński

prof dr hab. inż. Mariusz Zubek,

SEKRETARIAT mgr Iwona Kuzborska

 

 

od lewej osoby siedzące: Daniel Pelczarski, Małgorzata Franz, Maria Jamroż, Brygida Mielewska, Iwona Kuzborska,
Tomasz Neumann

od lewej osoby stojące: Ireneusz Linert, Tymoteusz Bendyk, Karol Falkowski, Ryszard Signerski, Justyna Szostak,
Jędrzej Szmytkowski, Jan Godlewski, Mariusz Zubek, Waldemar Stampor, Grażyna Jarosz, Piotr Budzisz,
Ryszard Zieliński, Marcin Dampc, Tomasz Wąsowicz, Piotr Grygiel, Władysław Tomaszewicz, Maciej Klein.