Program stypendialny ETH Zürich Postdoctoral Fellowship | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-17

Program stypendialny ETH Zürich Postdoctoral Fellowship

ETH Zürich Postdoctoral Fellowship
Program stypendialny ETH Zürich Postdoctoral Fellowship (ETH Fellows) wspiera przyjeżdżających badaczy ze stopniem doktora. Program ma na celu wspieranie naukowców, którzy wykazali już doskonałość naukową na wcześniejszych etapach kariery.

Wnioski w programie muszą zostać złożone wspólnie przez kandydata, jak i osobę goszczącą – profesora ETH Zürich chętnego do pełnienia funkcji mentora stypendysty. W każdej rundzie oceny profesor może zgłosić tylko jednego kandydata.

Czas trwania stypendium ETH wynosi dwa lata i nie może być przedłużony. Stypendium przyznawane jest na zasadach konkursu. Każdego roku dostępna jest ograniczona pula stypendiów. Wskaźnik sukcesu w ostatnich rundach wynosił około 25%.

W momencie upływu terminu składania wniosków kandydaci muszą posiadać stopień doktora (PhD) lub ukończyć doktorat w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Wnioskodawcy nie mogą mieszkać ani prowadzić swojej głównej działalności (praca, studia itp.) w Szwajcarii przez ponad 12 miesięcy w okresie trzech lat bezpośrednio poprzedzających termin składania wniosków.

Stypendium pokrywa wynagrodzenie stypendysty. Od 2022 r. obowiązują następujące stawki:

  • Rok 1: Wynagrodzenie brutto CHF 89,050,
  • Rok 2: Wynagrodzenie brutto CHF 93,520.

Stypendyści ETH mogą uwzględnić również do 12 000 CHF rocznie na wydatki badawcze, w tym dodatki na podróż/mobilność, koszty badań. Budżetu przeznaczonego na koszty podróży i koszty badań nie można wykorzystać na pokrycie kosztów wynagrodzeń i odwrotnie.

Wnioski w formacie PDF należy składać drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego systemu.

Po pierwszym etapie oceny wniosków, kandydaci zapraszani są na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowa odbywa się w trybie online i trwa około 15 minut.

Termin składania wniosków upływa 1 marca i 1 września każdego roku o godzinie 17:00 czasu lokalnego szwajcarskiego.

Szczegóły dostępne są tutaj.

132 wyświetleń