Staże naukowe we Wspólnym Centrum Badawczym KE (JRC) | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-30

Staże naukowe we Wspólnym Centrum Badawczym KE (JRC)

Joint Research Center
Wspólne Centrum Badawcze UE (Joint Research Centre – JRC) zachęca do udziału w płatnych stażach organizowanych przez instytuty naukowo-badawcze JRC. Udział w stażu jest dedykowany dla absolwentów szkół wyższych, którzy uzyskali dyplom nie później niż 5 lat temu.

Celem jest zdobycie doświadczenia przez absolwentów uczelni. Staże realizowane są w obszarach tematycznych strategicznych dla Unii Europejskiej (takich jak m.in.: analiza danych, finanse i ekonomia, transformacja cyfrowa, sztuczna inteligencja, zdrowie, energetyka jądrowa, klimat, bezpieczeństwo, energia).

Staże rozpoczynają się 1 października 2022 roku i trwają 5 miesięcy. W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest przesunięcie daty rozpoczęcia lub skrócenie stażu, jednak nie może on być krótszy niż trzy miesiące.

Lokalizacja:

  • Ispra (Włochy),
  • Geel (Belgia),
  • Petten (Holandia),
  • Karlsruhe (Niemcy).

Uczestnicy stażu otrzymają wynagrodzenie (zgodnie z decyzją KE).

Zgłoszenia nadsyłać można do 31 maja 2022 roku poprzez system rekrutacyjny JRC.

Informacja na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie JRC.

15 wyświetleń